Corporate Digital Responsibility in Europe

Acronim proiect: CDREUROPE
Coordonator: 
Arezzo Innovazione Fondazione di Partecipazione / Arezzo Innovation
Acronim program:
Interreg Europe
Perioada de implementare: 01/03/2023 – 01/06/2027

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți implementarea politicilor de dezvoltare regională care sprijină adoptarea responsabilității digitale corporative (Corporate Digital Responsibility – CDR) în IMM-uri prin facilitatea cooperării și a schimburilor de experiență între actorii regionali. În cadrul proiectului, se va analiza modul în care politicile publice pot sprijini IMM-urile – atât cele tradiționale, cât și cele inovatoare/de înaltă tehnologie – pentru ca acestea să devină responsabile din punct de vedere digital. Se va urmări, astfel, ca IMM-urile să devină mai competitive, mai reziliente, precum și mai sustenabile din punct de vedere social și al protejării mediului.

Un extras din Manifestul Internațional privind Responsabilitatea Digitală poate fi consultat aici.

 Proiectul va contribui la creșterea capacității partenerilor din proiect de a sprijini CDR, prin măsuri precum:
  • campanii de comunicare publică pe aspecte legate de CDR;
  • scheme de instruire pentru profesioniști IT, cercetători și alte categorii de profesioniști;
  • consultanță pentru elaborarea și implementarea politicilor și procedurilor legate de CDR în întreprinderi;
  • scheme de finanțare pentru a sprijini dezvoltarea și aplicarea responsabilă a tehnologiilor digitale;
  • sprijin pentru crearea de rețele și cooperare în aspecte legate de CDR.
În România, proiectul va adresa Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027 prin:
  • derularea unui program pilot care să permită dezvoltarea de noi instrumente de finanțare (schemă de finanțare destinată IMM-urilor implicate în CDI, cu criterii de evaluare/selecție ce integrează principii CDR);
  • identificarea de priorități și măsuri de îmbunătățire a implementării SNCISI în vederea adaptării instrumentelor de finanțare existente în sensul sprijinirii IMM-urilor pentru o transformare digitală responsabilă și sustenabilă;
  • elaborarea de ghiduri pentru evaluatori pentru o aplicare coerentă și unitară a criteriilor de evaluare referitoare la CDR.

Parteneri:

Italia: Arezzo Innovation
Italia: Regional Government of Tuscany
Finlanda: Regional Council of South Ostrobothnia
Ungaria: Ministry of Finance
România: Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)
Spania: Catalan Cybersecurity Agency
Franța: Cap Digital
Irlanda: Cork County Council

Parteneri asociați:
România: Ministry for Research, Innovation and Digitalization / Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID)
Franța: Ile-de-France Region 
Persoane de contact:
ElSimion 90
Elena Simion
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 307 19 93
Fax:
+40 21 311 59 92
elena.simion@uefiscdi.ro
Știri asociate:
https://uefiscdi.gov.ro/corporate-digital-responsibility-in-europe
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.1978, O: 136]