Proiect experimental demonstrativ (PED)

Scop:
Realizarea şi testarea modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-PED-2019
60.000.000
RON
12.631.578
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCI nr. 496/22.08.2019)
Propunerea de proiect
Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Fişa de evaluare

Calendar

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI

Informaţii utile:
  • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 11 octombrie 2019, ora 16:00.
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
  • Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare, precum și a procentul max. de 10% pentru cercetarea fundamentală, se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.
Pachetul de informaţii a fost supus dezbaterii publice în perioada 10 iunie - 9 iulie 2019.

Mesaje, primite cu precădere, de la cercetători/grupuri de cercetători din institute de cercetare în urma dezbaterii publice sunt disponibile aici.
 
Întrebări frecvente PED - Competiția 2019

1. Un consorțiu poate fi alcătuit doar din organizații de cercetare, fără o întreprindere?
Da.

2. Propunerea poate fi depusă doar de o organizație de cercetare, fără alți parteneri?
Da.

3. Responsabilul echipei partenere trebuie să fie doctor în științe?
Pentru responsabilul echipei partenere nu există condiție privind titlul de doctor.

4. La câte propuneri poate participa un cercetător în calitate de responsabil de partener (nu în calitate de director de proiect)?
Pachetul de informații nu impune restricții de participare în calitate de coordonator al unei instituţii partenere.

5. Întreprinderea trebuie să cofinanțeze?
Întreprinderea parteneră în proiect trebuie să respecte schema de ajutor de stat.

6. Dacă agentul economic are o cifră de afaceri de 100.000 euro pe an, acesta reprezintă o întreprindere mare?
Clasificarea întreprinderilor se face conform Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, astfel:
• întreprinderile mici:
- au mai puțin de 50 de angajați;
- cifra de afaceri anuală și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 10 mil. Euro;
• întreprinderile mijlocii:
- au mai puțin de 250 de angajați;
- cifra de afaceri anuală nu depășește 50 mil. Euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 mil. Euro;
• întreprinderile mari:
- au peste de 250 de angajați;
- cifra de afaceri anuală nu depășește 50 mil. Euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 mil. Euro.

7. O persoană poate depune, în calitate de director de proiect, un proiect PED şi unul la TE?
Da.

8. Constituie un avantaj angrenarea unei întreprinderi în echipa proiectului sau se poate alcătui echipa doar din instituții de cercetare, având aceleași considerente de evaluare?
Nu constituie un avantaj. Criteriile de evaluare se regăsesc în Anexa II – Fișa de evaluare.

9. În pachetul de informaţii este specificat că trebuie prezentate rezultatele preliminare disponibile anterior aplicaţiei proiectului. Acestea vor fi anexate?
Nu se va anexa niciun alt document. Prezentarea rezultatelor preliminare se va face în cadrul pct. B.2.2 din cererea de finanţare. 

10. Pentru o întreprindere se impune obligativitatea cifrei de afaceri şi a personalului angajat în ultimul exerciţiu financiar?
O întreprindere pentru a fi eligibilă a participa în proiectele PED, trebuie să fi avut activitate în ultimul exerciţiu financiar încheiat, să aibă o cifră de afaceri cel puţin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat şi să aibe personal angajat în ultimul exerciţiu financiar.

11. Ce categorii de personal se pot plăti din bugetul de stat de către o întreprindere?
Conform pachetului de informaţii, pct. 10.1, cheltuielile cu personalul sunt doar pentru cercetători, doctoranzi, cercetători postdoctorali şi tehnicieni.

12. Care sunt exact tipurile de cheltuieli eligibile pentru o întreprindere?
Cheltuielile eligibile pentru întreprinderi sunt cele prevăzute în pachetul de informaţii, pct. 10.

13. În cazul în care nu a fost emisă încă diploma de doctor în ştiinţe, sunt eligibil să aplic ca director de proiect?
Directorul de proiect trebuie să aibă obţinut titlul de doctor în ştiinţe (prin Ordin de ministru) la momentul depunerii propunerii de proiect.

14. Este permis ca pe durata proiectului să fie angajaţi în echipa de cercetare cercetători externi, prin contract de colaborare pe perioadă determinată?
Da, prin contract de muncă cu respectarea legislaţiei în vigoare privind angajarea cetăţenilor străini.

15. Sunt necesare avize care trebuie depuse la propunerea de proiect?
Conform pachetului de informaţii, în situaţia în care domeniul proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obţinerea acestora anterior depunerii cererii de finanţare. Acestea nu se vor anexa propunerii de proiect.

16. Numărul şi nivelul publicațiilor reprezintă criterii de eligibilitate pentru proiectele PED pentru directorul de proiect?
Nu.

17. Se impune existența unui Acord de Parteneriat în momentul depunerii unei propuneri la PED 2019?
Nu este necesar a se întocmi Acordul de parteneriat la depunerea propunerii de proiect.

18. Inginerii sau economiştii pot face parte din proiect? Aceştia pot fi trecuţi ca şi cercetători sau tehnicieni în cadrul proiectului?
Din lista de personal a proiectelor PED, pot face parte doar doctoranzi, cercetători, cercetători postdoctorali sau tehnicieni. Încadrarea personalului implicat în proiect este responsabilitatea instituţiilor angajatoare.

19. Un cercetător pensionat, angajat cu 1/2 normă, poate depune un proiect PED în calitate de director?
Nu există restricţii privind vârsta şi forma de angajare a directorului de proiect.

20. Pot fi responsabil partener în mai multe proiecte de tip PED?
Da.
Persoane de contact:
AndreeaDimitriu 90
Andreea Dimitriu
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 52
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Cristi STROE 90
Cristian Stroe
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 56
Fax:
+40 21 311 59 92
cristian.stroe@uefiscdi.ro
Alina MOLOGIC 90
Alina Molagic
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 65
Fax:
+40 21 311 59 92
alina.molagic@uefiscdi.ro
Alex FLORESCU 90
Alexandru Florescu
RESPONSABIL TEHNIC - PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 54
Fax:
+40 21 311 59 92
alexandru.florescu@uefiscdi.ro
Mihaela CALIN 90
Mihaela Călin
RESPONSABIL TEHNIC - PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 51
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.calin@uefiscdi.ro
Știri asociate:
26 Aug 2019

Competiţie deschisă - Proiect experimental demonstrativ (PED)

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "

21 Aug 2017

Contractare listă de rezervă - PED 2016

Prin Ordinul Ministrului Cercetării nr. 506/2017 a fost aprobată majorarea bugetului competiţiei PED 2016, în vederea finanţării proiectelor din lista de rezervă, ap...

https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ-ped
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3737, O: 576]