Proiect experimental demonstrativ (PED)

Scop:
Realizarea şi testarea modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-PED-2016
139.494.336
RON
30.435.838
EUR
Fonduri totale
2.074
Proiecte depuse
252
Proiecte finanţate

Până la această dată pentru proiectele din competiţia PED 2016 au fost efectuate plăţi în valoare de 52.086.764,84 lei reprezentând 94% din valoarea contractată pentru anul 2018.


Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor finanţate după instituţia coordonatoare


Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte finanţate în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)
Pie chart -> numărul de proiecte finanţate în judeţ vs. numărul de proiecte nefinanţate din judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Alte statistici
Proiectele cu paginile web sunt disponibile aici.
Decontare 

Pachet documente necesar decontării - 2018
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.


Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC , disponibilă începand cu data de 23 noiembrie 2017.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC , pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 4, camera 419, sector 1, București.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 11 decembrie 2017.

Prin Ordinul Ministrului Cercetării nr. 506/2017 a fost aprobată majorarea bugetului competiţiei PED 2016, în vederea finanţării proiectelor din lista de rezervă, aprobată în urma finalizării competiţiei 2016. Bugetul total alocat finanţării acestor proiecte este de max. 40.375.000 lei, din care 15.000.000 lei (10.000.000 lei credite bugetare şi 5.000.000 lei credite de angajament) pentru anul 2017 şi 25.375.000 lei credite bugetare pentru anul 2018.
NOTĂ:
Pentru completarea documentelor de contractare se au în vedere următoarele:
 • perioada de implementare a proiectelor este august 2017 – decembrie 2018;
 • valoarea maximă a unui proiect de la bugetul de stat este 475.000 lei.
Contractarea se va face utilizând platforma on-line https://uefiscdi-direct.ro/EVoC, care va fi disponibilă începând cu data de 23 august 2017.

Pachet complet al documentelor necesare contractării:
 • Contract de finanțare – se va tipări forma generată de platforma EVoC
 • Anexe Contract de finanțare:
  • Anexa II – Planul de realizare a proiectului – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
  • Anexa III - Devizul cadru – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
  • Anexa IV – Eșalonarea plaților – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
  • Anexa V – Convenția de avans – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
  • Anexa VI – Ajutor de stat – se descarcă de aici;
  • Anexa VII – Acordul Ferm de Colaborare – se descărca de aici.
Prin majorarea bugetului competiţiei se asigură astfel o rată de succes unitară pentru toate domeniile competiţiei PED 2016.
Ca răspuns la adresa UEFISCDI nr. 3300/13.12.2016, ANCSI a transmis prin adresa nr. 4877/15.12.2016, lista propunerilor de proiecte acceptate la finanțare: 
 • Domeniul 1 – Bioeconomie 
 • Domeniul 2 - Tehnologia informației şi a comunicațiilor, spațiu şi securitate
 • Domeniul 3 - Energie, mediu şi schimbări climatice
 • Domeniul 4 - Eco-nanotehnologii şi materiale avansate
 • Domeniul 5 - Sănătate (inclusiv știința medicamentului)
 • Domeniul 6 - Patrimoniu şi identitate culturală 

NOTĂ:

Pentru completarea documentelor de contractare se au în vedere următoarele:
 • data de începere a implementării proiectelor este 03 ianuarie 2017;
 • bugetul total aprobat este bugetul solicitat în cererea de finanțare.
Contractarea se va face utilizând platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro/EVoc, care va fi disponibilă începând cu data de 09 ianuarie 2017.

Pachet complet al documentelor necesare contractării:
 • Contract de finanțare – se va tipări forma generată de platforma EVoc
 • Anexe Contract de finanțare:
  • Anexa II – Planul de realizare a proiectului – se va tipări forma generată de platforma EVoc;
  • Anexa III - Devizul cadru – se va tipări forma generată de platforma EVoc;
  • Anexa IV – Eșalonarea plaților – se va tipări forma generată de platforma EVoc;
  • Anexa V – Convenția de avans – se va tipări forma generată de platforma EVoc;
  • Anexa VI – Ajutor de stat – se descarcă de aici;
  • Anexa VII – Acordul Ferm de Colaborare – se descarcă de aici.

Conform adresei ANCSI nr. 5064/23.12.2016 a fost aprobată Lista de rezervă pentru domeniile Bioeconomie, Tehnologia informației şi a comunicațiilor, spațiu şi securitate şi Sănătate (inclusiv știința medicamentului). 

Ca raspuns la solicitarea ANCSI nr. 4877/15.12.2016, la nivel de CCCDI si UEFISCDI a fost elaborata “Procedura privind ierarhizarea proiectelor cu acelasi punctaj din domeniile Bioeconomie, Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate si Sanatate” si inaintata la Ministerul Cercetarii si Inovarii prin adresa nr. 109/13.01.2017. MCI a transmis raspunsul prin adresa nr. 10191/31.01.2017.

Bugetul anului 2017 nu cuprinde finantarea Listei de rezerva - PED 2016.
Rezultate finale
 • Domeniul 1 - Bioeconomia
 • Domeniul 2 - Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
 • Domeniul 3 - Energie, mediu şi schimbări climatice
 • Domeniul 4 - Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
 • Domeniul 5 - Sănătate (inclusiv ştiinţa medicamentului)
 • Domeniul 6 - Patrimoniu şi identitate culturală
În urma afişării rezultatelor preliminare pentru Proiectele de tip Experimental Demonstrativ 2016 au fost primite 120 de contestaţii.

Lista contestaţiilor este disponibilă aici.
Rezultate preliminare
 • Domeniul 1 - Bioeconomie
 • Domeniul 2 - Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
 • Domeniul 3 - Energie, mediu şi schimbări climatice
 • Domeniul 4 - Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
 • Domeniul 5 - Sănătate (inclusiv ştiinţa medicamentului)
 • Domeniul 6 - Patrimoniu şi identitate culturală

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.

Contestaţiile se pot transmite în perioada 23 - 29 noiembrie 2016 prin e-mail la adresa demonstrativ@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.

Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Informare 19.12.2016
 • În data de 12 decembrie 2016 au fost publicate rezultatele finale. Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiție Proiect Experimental Demonstrativ - se găsește aici.
Informare 21.11.2016
 • În data de 04 noiembrie şi în perioada 15 - 18 noiembrie s-au desfășurat ședințele de panel. Procesul de evaluare pentru Competiția PED 2016 a fost finalizat.
Informare 07.11.2016
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată. Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fisa concatenata, daca e cazul) pentru ultimele 16 proiecte au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 08 - 14 noiembrie 2016 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
Informare 02.11.2016
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizata pentru încă 290 proiecte. Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul) au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 03 - 09 noiembrie 2016 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
Informare 28.10.2016
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 1691 proiecte. Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul) au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 28 octombrie - 03 noiembrie 2016 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
Informare 26.10.2016
 • În prezent sunt alocate toate cele 6.192 de fişe individuale necesare, din care au fost finalizate 6.076 fise (aprox. 98% din totalul necesar). Va vom tine la curent cu evoluția procesului de evaluare.
Informare 19.10.2016
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru proiectele din Domeniul 6 - Patrimoniu si identitate culturala. Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul) au fost transmise către Directorii de proiecte. în perioada 20 - 26 octombrie 2016 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
Informare 11.10.2016
 • În data de 11.10.2016 ANCSI a transmis către UEFISCDI ultima lista aprobata cu evaluatori. În urma sesiunii de alocare, din numărul total de 6.192 fise individuale necesare, au fost alocate 6.063 fise individuale (aprox. 98%), din care au fost finalizate 4.763 fise (aprox. 77% din totalul necesar).
Informare 07.10.2016
 • Până în prezent ANCSI a aprobat 204 evaluatori din ultima lista cu 373 potențiali evaluatori. În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 6.192 fişe individuale necesare, au fost alocate 5.811 fişe individuale (aprox. 94%), din care au fost finalizate 4.601 fise (aprox. 74% din totalul necesar). Vă vom ţine la curent cu evoluția procesului de evaluare.
Informare 27.09.2016
 • În data de 23 septembrie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI încă o lista cu 373 potențiali evaluatori pentru domeniile deficitare. Va vom tine la curent cu evoluția procesului de evaluare.
Informare 21.09.2016
 • Până în prezent au fost alocate 87% din fişele individuale de evaluare, din care 67% au fost finalizate. Vă vom ţine la curent cu evoluția procesului de evaluare.
Informare 01.09.2016
 • În data de 22 august 2016 şi în data de 26 august 2016, ANCSI a trimis către UEFISCDI listele aprobate cu evaluatori validați de către CCCDI. In urma noii sesiuni de alocare 1.832 proiecte au pana in prezent cel puțin o alocare.
Informare 19.08.2016
 • In data de 16 august 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI încă o lista aprobata cu 126 evaluatori validați de către CCCDI. În urma noii sesiuni de alocare 1.632 proiecte au până în prezent cel puțin o alocare.
Informare 09.08.2016
 • În data de 08 august 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI încă o listă aprobata cu 207 evaluatori validați de către CCCDI. În urma noii sesiuni de alocare 1.503 proiecte au până în prezent cel puțin o alocare.
Informare 02.08.2016
 • În data de 01 august 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI încă o lista aprobata cu 196 evaluatori validați de către CCCDI. În urma noii sesiunii de alocare 1.356 proiecte au până în prezent cel puțin o alocare.
Informare 26.07.2016
 • În data de 25 iulie 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI încă o lista aprobata cu 108 evaluatori validați de către CCCDI. În urma noii sesiunii de alocare 545 proiecte au avut cel puțin un expert alocat, iar numărul de alocări efectuate până în prezent este de 1.786 din totalul de 6.192.
Informare 22.07.2016
 • Până in prezent, ANCSI a trimis către UEFISCDI o lista aprobata cu 193 evaluatori validați de către CCCDI, din totalul de 1076 potențiali evaluatori validați de către CCCDI (ceilalți 883 sunt încă în analiza). Astfel, procesul de evaluare a fost inițiat în data de 21 iulie 2016. În urma sesiunilor de alocare din data de 21 iulie 2016 şi din data de 22 iulie 2016, 806 proiecte au avut cel puțin un expert alocat.
Informare 20.07.2016
 • În data de 18 iulie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI (conform HG 1.244/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare) încă o lista cu 70 potențiali evaluatori validați de Consiliul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI). Validarea evaluatorilor pentru competiţia PED - 2016 s-a făcut cu respectarea criteriilor de selecție stabilite prin pachetul de informații. UEFISCDI va iniția procesul de evaluare imediat ce primește listele aprobate.
Informare 11.07.2016
 • În data de 05 iulie 2016 şi in data de 11 iulie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI (conform HG 1.244/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare) listele cu 681 potențiali evaluatori, respectiv 325 potențiali evaluatori validați de Consiliul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI). Validarea evaluatorilor pentru competiția PED - 2016 s-a făcut cu respectarea criteriilor de selecție stabilite prin pachetul de informații. UEFISCDI va iniția procesul de evaluare imediat ce primește listele aprobate.

Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
Procesul de verificare a eligibilităţii
 • Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa demonstrativ@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 27 - 29 iunie 2016. În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect.
 • Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 29 iunie 2016, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.
  Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
  Propunerea de proiect
  Declaraţii:
  (se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
  (actualizată conform cererii de finanţare)  Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI

  Informaţii utile:
  • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 17 iunie 2016, ora 16.00.
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
  • Modulul de depunere on-line a cererilor de finanţare pentru această competiţie va fi disponibil începând cu data de 10 mai 2016.
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

  Pachetul de informații a fost supus dezbaterii publice în perioada 10 martie - 9 aprilie 2016.

  Mesaje primite, cu precădere, de la cercetători/grupuri de cercetători din institute de cercetare in urma dezbaterii publice sunt disponibile aici.  


  Persoane de contact:
  AndreeaDimitriu 90
  Andreea Dimitriu
  Coordonator Competiţie
  Telefon:
  +40 21 302 38 52
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
  Cristi STROE 90
  Cristian Stroe
  Responsabil tehnic - proiecte
  Telefon:
  +40 21 302 38 56
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  cristian.stroe@uefiscdi.ro
  Alina MOLOGIC 90
  Alina Molagic
  Responsabil tehnic - proiecte
  Telefon:
  +40 21 302 38 65
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  alina.molagic@uefiscdi.ro
  Alex FLORESCU 90
  Alexandru Florescu
  RESPONSABIL TEHNIC - PROIECTE
  Telefon:
  +40 21 302 38 54
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  alexandru.florescu@uefiscdi.ro
  Mihaela CALIN 90
  Mihaela Călin
  RESPONSABIL TEHNIC - PROIECTE
  Telefon:
  +40 21 302 38 51
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  mihaela.calin@uefiscdi.ro
  Știri asociate:
  21 Aug 2017

  Contractare listă de rezervă - PED 2016

  Prin Ordinul Ministrului Cercetării nr. 506/2017 a fost aprobată majorarea bugetului competiţiei PED 2016, în vederea finanţării proiectelor din lista de rezervă, ap...

  https://uefiscdi.ro/proiect-experimental-demonstrativ-ped
  Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
  Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
  Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
  [T: 0.83, O: 593]