Proiect experimental demonstrativ (PED)

Scop:
Realizarea şi testarea modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-PED-2021
100.000.000
RON
20.366.598
EUR
Fonduri totale
2.014
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Statistici
Informare 26 noiembrie 2021

În data de 26 noiembrie 2021 a avut loc o nouă sesiune de alocare automată. Până în prezent au fost alocate 2.117 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 6.024 fișe. 

Informare 23 noiembrie 2021

Prin adresa nr. 11750/22.11.2021, MCID a transmis lista 4 de experți evaluatori aprobați pentru competiţia PED 2021, selectaţi de CCCDI.
Până în prezent au fost alocate/acceptate 1.647 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 6.024 fișe. 

Informare 10 noiembrie 2021


Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis listele de experți evaluatori aprobați pentru competiţia PED 2021, selectaţi de Consiliul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI), astfel:
  • prin Adresa nr. 11630/28 octombrie 2021 - Lista 1 ce cuprinde 104 potenţiali experţi evaluatori;
  • prin Adresa nr. 11567/05 noiembrie 2021 - Lista 2 ce cuprinde 587 potenţiali experţi evaluatori;
  • prin Adresa nr. 11692/10 noiembrie 2021 - Lista 3 ce cuprinde 477 potenţiali experţi evaluatori.
În data de 8 noiembrie 2021, a fost iniţiat procesul de evaluare. Până în prezent au fost alocate 1.635 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 6.024 fișe. 
Rezultate finale privind procesul de verificare a eligibilităţii - PED 2021

Rezultate preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii - PED 2021
- sunt disponibile aici.

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa demonstrativ@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92,  în perioada 06 - 08 octombrie 2021.
În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect.
Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 06 - 08 octombrie 2021, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
NEW! Noul termen limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 21 septembrie 2021, ora 16:00

Pachetul de informaţii (aprobat prin Ordinul MCID nr. 421/23.08.2021), a fost modificat prin Ordinul MCID nr. 502/09.09.2021


Contract de finanţare 

Propunerea de proiect:
Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Fişa de evaluare

Calendar (actualizat) 


Informaţii utile:
  • Noul termen limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 21 septembrie 2021, ora 16:00.
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa http://uefiscdi-direct.ro.
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
  • Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare, precum și a procentul max. de 10% pentru cercetarea fundamentală, se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.
1. Un consorțiu poate fi alcătuit doar din organizații de cercetare, fără o întreprindere?
Da.

2. Propunerea poate fi depusă doar de o organizație de cercetare, fără alți parteneri?
Da.

3. O persoană, director al unui proiect tip PED, PD, TE, PCE sau PCCF aflat în derulare, poate depune în calitate de director de proiect o propunere de proiect la competiția PED?
Da.

4. Există restricții pentru directorul de proiect de vârsta sau an de obținere a titlului de doctor?
Directorul de proiect trebuie să fie doctor în științe, fără restricții de vârsta sau an de obținere a titlului de doctor.

5. În cazul în care nu a fost emisă încă diploma de doctor în ştiinţe, sunt eligibil să aplic ca director de proiect?
La momentul depunerii propunerii de proiect, directorul de proiect trebuie să aibă obţinut titlul de doctor în ştiinţe (prin Ordin de ministru).

6. Responsabilul echipei partenere trebuie să fie doctor in stiinte?
Pentru responsabilul echipei partenere nu există condiție privind obţinerea titlului de doctor.

7. La câte propuneri de proiecte poate participa un cercetător în calitate de responsabil de partener (nu în calitate de director de proiect)?
Nu sunt impuse restricții de participare pentru un cercetător în calitate de responsabil echipă instituţie parteneră.

8. Unde se găsește schema de ajutor de stat?
Schema de ajutor de stat poate fi accesată la adresa https://uefiscdi.gov.ro/p2-cresterea-competitivitatii-economiei-romanesti-prin-cdi

9. În cererea de finanţare, se păstrează textul explicativ marcat cu gri?
Da.

10. Textul cu gri se scade din numărul total de pagini?
Nu.

11. Se poate utiliza un font mai mic în cazul bibliografiei?
Punctul C - Bibliografia este parte a Cererii de finanţare şi se va scrie cu acelaşi font ca întreaga cerere de finanţare (Times New Roman 11).

12. Din echipa de proiect pot face parte și masteranzi?
Din echipa de proiect pot face parte cercetători, doctoranzi, cercetători postodoctorali şi tehnicieni.

13. Întreprinderile participante în proiect trebuie să aibă rezultat financiar pozitiv?
Nu.

14. Directorul de proiect poate fi un expert extern la momentul depunerii proiectului, cu condiția de a fi angajat de instituție în cazul obținerii finanțării?
Da, cu condiția să fie angajat al instituției pe perioada derulării proiectului, în cazul obținerii finanțării.

15. Tabelul cu buget este inclus în numărul de pagini impus?
Acest tabel face parte din secțiunea B.2.3 a cererii de finanțare şi este inclus în numărul de pagini impus.

16. Ce se înţelege prin „o întreprindere participantă în proiect trebuie să aibă în obiectul său de activitate cercetare şi dezvoltare”?
Întreprinderea trebuie să aibă cod CAEN de cercetare-dezvoltare (72XX).

Persoane de contact:
AndreeaDimitriu 90
Andreea Dimitriu
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 52
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Cristi STROE 90
Cristian Stroe
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 56
Fax:
+40 21 311 59 92
cristian.stroe@uefiscdi.ro
Alina MOLOGIC 90
Alina Molagic
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 65
Fax:
+40 21 311 59 92
alina.molagic@uefiscdi.ro
Alex FLORESCU 90
Alexandru Florescu
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 54
Fax:
+40 21 311 59 92
alexandru.florescu@uefiscdi.ro
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
Catalin COMARITA 90
Cătălin Comariţă
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 76
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.comarita@uefiscdi.ro
Andreea MATEI
Andreea Matei
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
Știri asociate:
10 Sep 2021

Prelungire termen limită competiție - Proiect experimental demonstrativ (PED) - 2021

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a prelungit termenul limită pentru transmiterea propunerilor de pr...

23 Aug 2021

Competiţie deschisă - Proiect experimental demonstrativ (PED)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "Proiect experimental demonstrativ (PED)", aprobată prin Ordinul MC...

23 Oct 2020

Contractare Lista de rezerva - PED 2019

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5721/12.10.2020, a fost aprobată majorarea bugetului competiţiei PED 2019, în vederea finanţării proiectelor din lista de rezervă.

06 Oct 2020

Aprobare listă de rezervă PED 2019

Prin adresa nr. 11254/06.10.2020, MEC a aprobat noua Listă de rezervă a proiectelor PED care conține 218 proiecte.

25 Jun 2020

Rezultate finale PED 2019

Organizată în cadrul Programului P2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare asociate PNCDI III, ediţia din anul 2019 ...

19 May 2020

Rezultate preliminare PED - Proiect experimental demonstrativ

A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din Competiția Proiect Experimental Demonstrativ PED 2019, din cadrul Programului 2: Creșterea competitivității econ...

26 Aug 2019

Competiţie deschisă - Proiect experimental demonstrativ (PED)

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "

21 Aug 2017

Contractare listă de rezervă - PED 2016

Prin Ordinul Ministrului Cercetării nr. 506/2017 a fost aprobată majorarea bugetului competiţiei PED 2016, în vederea finanţării proiectelor din lista de rezervă, ap...

https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ-ped
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.7639, O: 350]