Proiect experimental demonstrativ (PED)

Scop:
Realizarea şi testarea modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-PED-2019
188.610.103
RON
38.744.885
EUR
Fonduri totale
2.140
Proiecte depuse
316
Proiecte finanţate
Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse după instituţia coordonatoare

Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte depuse în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Repartizarea geografică pe judeţe a instituţiilor partenere din proiectele depuse

Culoarea judeţelor -> numărul de instituții partenere din proiectele depuse în judeţ (după judeţul instituţiilor partenere)


Decontare

Pachet documente necesar decontării - 2020
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Documentele de raportare generate de platforma, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2020.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.


NOU Prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5721/12.10.2020, primit de UEFISCDI în data de 23.10.2020, a fost aprobată majorarea bugetului competiţiei PED 2019, în vederea finanţării proiectelor din lista de rezervă, aprobată prin adresa MEC nr. 11254/06.10.2020. Bugetul total al competiţiei PED 2019 devine 190.327.174 lei.

Pachet complet al documentelor necesare contractării:
Anexe Contract de finanțare:
Contractarea se va face utilizând platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.


Prin adresa nr. 11254/06.10.2020, MEC a aprobat noua Listă de rezervă a proiectelor PED (218 proiecte):
Pachet complet al documentelor necesare contractării:
Anexe Contract de finanțare:
Contractarea se va face utilizând platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.

Prin adresa nr. 10839/03.07.2020, MEC a aprobat lista proiectelor PED acceptate la finanțare, respectiv Lista de rezervă a proiectelor PED.

Lista proiectelor acceptate la finanțare
NOTĂ:
Detalii privind negocierea si contractarea vor fi transmise incepand cu data de 08 iulie 2020.

În urma afişării rezultatelor preliminare pentru Proiectele de tip Experimental Demonstrativ 2019 au fost primite 155 de contestaţii.

Lista contestaţiilor este disponibilă aici.

Notă: Analiza contestațiilor va fi inițiată imediat ce sunt stabilite comisiile de contestații.
Rezultate preliminare
Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite, în perioada 20 - 22 mai 2020,  prin e-mail la adresa demonstrativ@uefiscdi.ro.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiția PED 2019 - se găsește aici.


Informare 15 mai 2020

În perioada 06 - 08 mai 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiecte din domeniul "Eco-nano-tehnologii și materiale avansate". 
În perioada 12 - 15 mai 2020 au avut loc şedințele de panel pentru propunerile de proiecte din domeniile  "Biotehnologii" și "Sănătate (inclusiv știința medicamentului)". 

Informare 05 mai 2019

Data estimativă pentru afișarea rezultatelor preliminare este 20 mai 2020.

Informare 30 aprilie 2020

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale, pentru ultimele proiecte, au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 28- 30 aprilie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

În perioada 29 - 30 aprilie 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiecte din domeniul "Energie, mediu și schimbări climatice". 

Informare 24 aprilie 2020

În perioada 15 - 16 aprilie 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiecte din domeniul "Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate". 

Informare 15 aprilie 2020

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru încă 30 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 10 - 15 aprilie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
Până în prezent au fost alocate în total 6.387 fișe individuale de evaluare, din care 6.383 sunt finalizate.

În data de 09 aprilie 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiecte din domeniul "Patrimoniu și Identitate Culturală". 

Informare 25 martie 2020

CCCDI a validat lista nr. 6 cu 37 potențiali evaluatori. Până în prezent au fost alocate în total 6.381 fișe individuale de evaluare, din care 6.363 sunt finalizate.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru încă 107 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 26 - 30 martie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 13 martie 2020

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru încă 130 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 11 - 13 martie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 04 martie 2020

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru încă 166 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 04 - 06 martie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
Până în prezent au fost alocate în total 6.360 fișe individuale de evaluare, din care 6.235 sunt finalizate.

Informare 25 februarie 2020

CCCDI a validat lista nr. 5 cu 312 potențiali evaluatori. Până în prezent au fost alocate în total 6.303 fișe individuale de evaluare, din care  6.103 sunt finalizate.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru încă 672 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 25 - 27 februarie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 13 februarie 2020

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru încă 317 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 14 - 18 februarie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 04 februarie 2020

Până în prezent au fost alocate în total 5.684 fișe individuale de evaluare, din care 4.666 sunt finalizate.

Informare 30 ianuarie 2020

Etapa de evaluare individuala a fost finalizata pentru încă 320 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 31 ianuarie - 04 februarie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 27 ianuarie 2020

Până în prezent au fost alocate în total 5.338 fișe individuale de evaluare, din care 4.071 sunt finalizate.

Informare 16 ianuarie 2020

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 381 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 17 - 21 ianuarie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 10 ianuarie 2020

În data de 23 decembrie 2019, CCCDI a validat lista nr. 4 cu 452 potențiali evaluatori. Până în prezent au fost alocate în total 4.220 fișe individuale de evaluare, din care 2.956 sunt finalizate.


Informare 20 decembrie 2019

În data de 16 decembrie 2019, CCCDI a validat lista nr. 3 cu 638 potențiali evaluatori. Până în prezent au fost alocate în total 3905 fișe individuale de evaluare, din care 2020 sunt finalizate.

Informare 11 decembrie 2019

În data de 03 decembrie 2019, CCCDI a validat lista nr. 2 cu 344 potențiali evaluatori. Dintre aceștia, 119 evaluatori și-au exprimat disponibilitatea pentru a participa la procesul de evaluare.
Până în prezent au mai avut loc sesiuni de alocare, fiind alocate încă 929 fișe individuale de evaluare.

Informare 29 noiembrie 2019

Consiliul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI) a validat lista cu 1105 potențiali evaluatori. Dintre aceștia, 510 evaluatori și-au exprimat disponibilitatea pentru a participa la procesul de evaluare.
În data de 11 noiembrie 2019 a fost iniţiat procesul de evaluare. Până în prezent au fost alocate 2.492 de fişe, din totalul necesar de 6.387. 
Rezultate finale privind procesul de verificare a eligibilităţii - PED 2019

Rezultate preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii - PED 2019
  • Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa demonstrativ@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 28 - 30 octombrie 2019. În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect.
  • Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 30 octombrie 2019, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCI nr. 496/22.08.2019)
Propunerea de proiect
Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Fişa de evaluare

Calendar

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI

Informaţii utile:
  • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 11 octombrie 2019, ora 16:00.
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
  • Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare, precum și a procentul max. de 10% pentru cercetarea fundamentală, se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.
Pachetul de informaţii a fost supus dezbaterii publice în perioada 10 iunie - 9 iulie 2019.

Mesaje, primite cu precădere, de la cercetători/grupuri de cercetători din institute de cercetare în urma dezbaterii publice sunt disponibile aici.
 
Întrebări frecvente PED - Competiția 2019

1. Un consorțiu poate fi alcătuit doar din organizații de cercetare, fără o întreprindere?
Da.

2. Propunerea poate fi depusă doar de o organizație de cercetare, fără alți parteneri?
Da.

3. Responsabilul echipei partenere trebuie să fie doctor în științe?
Pentru responsabilul echipei partenere nu există condiție privind titlul de doctor.

4. La câte propuneri poate participa un cercetător în calitate de responsabil de partener (nu în calitate de director de proiect)?
Pachetul de informații nu impune restricții de participare în calitate de coordonator al unei instituţii partenere.

5. Întreprinderea trebuie să cofinanțeze?
Întreprinderea parteneră în proiect trebuie să respecte schema de ajutor de stat.

6. Dacă agentul economic are o cifră de afaceri de 100.000 euro pe an, acesta reprezintă o întreprindere mare?
Clasificarea întreprinderilor se face conform Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, astfel:
• întreprinderile mici:
- au mai puțin de 50 de angajați;
- cifra de afaceri anuală și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 10 mil. Euro;
• întreprinderile mijlocii:
- au mai puțin de 250 de angajați;
- cifra de afaceri anuală nu depășește 50 mil. Euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 mil. Euro;
• întreprinderile mari:
- au peste de 250 de angajați;
- cifra de afaceri anuală nu depășește 50 mil. Euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 mil. Euro.

7. O persoană poate depune, în calitate de director de proiect, un proiect PED şi unul la TE?
Da.

8. Constituie un avantaj angrenarea unei întreprinderi în echipa proiectului sau se poate alcătui echipa doar din instituții de cercetare, având aceleași considerente de evaluare?
Nu constituie un avantaj. Criteriile de evaluare se regăsesc în Anexa II – Fișa de evaluare.

9. În pachetul de informaţii este specificat că trebuie prezentate rezultatele preliminare disponibile anterior aplicaţiei proiectului. Acestea vor fi anexate?
Nu se va anexa niciun alt document. Prezentarea rezultatelor preliminare se va face în cadrul pct. B.2.2 din cererea de finanţare. 

10. Pentru o întreprindere se impune obligativitatea cifrei de afaceri şi a personalului angajat în ultimul exerciţiu financiar?
O întreprindere pentru a fi eligibilă a participa în proiectele PED, trebuie să fi avut activitate în ultimul exerciţiu financiar încheiat, să aibă o cifră de afaceri cel puţin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat şi să aibe personal angajat în ultimul exerciţiu financiar.

11. Ce categorii de personal se pot plăti din bugetul de stat de către o întreprindere?
Conform pachetului de informaţii, pct. 10.1, cheltuielile cu personalul sunt doar pentru cercetători, doctoranzi, cercetători postdoctorali şi tehnicieni.

12. Care sunt exact tipurile de cheltuieli eligibile pentru o întreprindere?
Cheltuielile eligibile pentru întreprinderi sunt cele prevăzute în pachetul de informaţii, pct. 10.

13. În cazul în care nu a fost emisă încă diploma de doctor în ştiinţe, sunt eligibil să aplic ca director de proiect?
Directorul de proiect trebuie să aibă obţinut titlul de doctor în ştiinţe (prin Ordin de ministru) la momentul depunerii propunerii de proiect.

14. Este permis ca pe durata proiectului să fie angajaţi în echipa de cercetare cercetători externi, prin contract de colaborare pe perioadă determinată?
Da, prin contract de muncă cu respectarea legislaţiei în vigoare privind angajarea cetăţenilor străini.

15. Sunt necesare avize care trebuie depuse la propunerea de proiect?
Conform pachetului de informaţii, în situaţia în care domeniul proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obţinerea acestora anterior depunerii cererii de finanţare. Acestea nu se vor anexa propunerii de proiect.

16. Numărul şi nivelul publicațiilor reprezintă criterii de eligibilitate pentru proiectele PED pentru directorul de proiect?
Nu.

17. Se impune existența unui Acord de Parteneriat în momentul depunerii unei propuneri la PED 2019?
Nu este necesar a se întocmi Acordul de parteneriat la depunerea propunerii de proiect.

18. Inginerii sau economiştii pot face parte din proiect? Aceştia pot fi trecuţi ca şi cercetători sau tehnicieni în cadrul proiectului?
Din lista de personal a proiectelor PED, pot face parte doar doctoranzi, cercetători, cercetători postdoctorali sau tehnicieni. Încadrarea personalului implicat în proiect este responsabilitatea instituţiilor angajatoare.

19. Un cercetător pensionat, angajat cu 1/2 normă, poate depune un proiect PED în calitate de director?
Nu există restricţii privind vârsta şi forma de angajare a directorului de proiect.

20. Pot fi responsabil partener în mai multe proiecte de tip PED?
Da.
Persoane de contact:
AndreeaDimitriu 90
Andreea Dimitriu
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 52
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Cristi STROE 90
Cristian Stroe
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 56
Fax:
+40 21 311 59 92
cristian.stroe@uefiscdi.ro
Alina MOLOGIC 90
Alina Molagic
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 65
Fax:
+40 21 311 59 92
alina.molagic@uefiscdi.ro
Alex FLORESCU 90
Alexandru Florescu
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 54
Fax:
+40 21 311 59 92
alexandru.florescu@uefiscdi.ro
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
Catalin COMARITA 90
Cătălin Comariţă
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 76
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.comarita@uefiscdi.ro
Corina LICA 90
Corina Lică
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 84
Fax:
+40 21 311 59 92
corina.lica@uefiscdi.ro
Andreea MATEI
Andreea Matei
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
Catalin MOLAGIC 90
Cătălin Molagic
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 87
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.molagic@uefiscdi.ro
Știri asociate:
23 Oct 2020

Contractare Lista de rezerva - PED 2019

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5721/12.10.2020, a fost aprobată majorarea bugetului competiţiei PED 2019, în vederea finanţării proiectelor din lista de rezervă.

06 Oct 2020

Aprobare listă de rezervă PED 2019

Prin adresa nr. 11254/06.10.2020, MEC a aprobat noua Listă de rezervă a proiectelor PED care conține 218 proiecte.

25 Jun 2020

Rezultate finale PED 2019

Organizată în cadrul Programului P2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare asociate PNCDI III, ediţia din anul 2019 ...

19 May 2020

Rezultate preliminare PED - Proiect experimental demonstrativ

A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din Competiția Proiect Experimental Demonstrativ PED 2019, din cadrul Programului 2: Creșterea competitivității econ...

26 Aug 2019

Competiţie deschisă - Proiect experimental demonstrativ (PED)

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "

21 Aug 2017

Contractare listă de rezervă - PED 2016

Prin Ordinul Ministrului Cercetării nr. 506/2017 a fost aprobată majorarea bugetului competiţiei PED 2016, în vederea finanţării proiectelor din lista de rezervă, ap...

https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ-ped
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.6122, O: 333]