P2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI

Obiectivele programului:
 • stimularea progresului intreprinderilor pe lanțurile de valoare și a parteneriatelor cu universitățile publice, prin maximizarea valorii adăugate din producția de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) bazate pe cercetare științifică (proprie sau externalizată);
 • creșterea capacității intreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultimă generație și de a adapta aceste tehnologii la nevoile piețelor-țintă;
 • crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat, prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului, de sprijin pentru comercializarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare și de constituire a parteneriatelor dintre operatorii economici, organizațiile de cercetare și diseminare a cunoștințelor, și, eventual, autoritățile publice locale;
 • susținerea proceselor de specializare inteligentă, prin concentrarea resurselor în sectoare cu relevanță economică și cu potențial de cercetare demonstrat, prin parteneriate public-public și public-privat - care să conducă la concentrare, eficiență și eficacitate și la deblocarea potențialului identificat;
 • dezvoltarea activităților CDI în domenii de interes social general, pentru a mări capacitatea sectorului public de cercetare de a raspunde provocărilor globale care afectează economia României. 

Definiţii TRL (Nivel de Maturitate Tehnologica)
Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI, modificată prin ORDIN nr. 6368 din 23 decembrie 2020.

Ordinul MCID nr. 20.827 din 17 iunie 2022 , privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 2 — Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, din cadrul PNCDI III”, pentru perioada 2015—2020.

Subprogram coordonat de UEFISCDI:
  Subprogramul 2.1
 • Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare (parţial)
  • intensificarea parteneriatelor pentru activităţi de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală finanţate de sectorul de afaceri;
  • realizarea de produse/tehnologii/metode/servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite şi introducerea acestora în circuitul productiv;
  • ascensiunea pe lanţurile de valoare prin creşterea valorii adăugate şi ridicarea nivelului tehnologic în intreprinderi;
  • completarea lanţurilor de valoare de la furnizori primari până la comercializarea bunului finit;
  • promovarea culturii inovatoare în afaceri;
  • promovarea agendelor şi planurilor strategice de dezvoltare comună;
  • optimizarea utilizării resurselor de cercetare (infrastructuri şi personal);
  • impulsionarea brevetării la nivel naţional şi internaţional;
  • concentrarea investiţiilor (maximizarea valorii banilor investiţi);
  • perfecţionarea personalului de cercetare din intreprinderi, angajarea de personal de cercetare.
  Nicoleta DUMITRACHE
  Coordonator  subprogram
  +40 21 30 23 886
  nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
  Emilia DUMITRAŞ
  Coordonator PTE
  +40 21 30 23 868
  emilia.dumitras@uefiscdi.ro
  Andreea DIMITRIU
  Coordonator PED
  +40 21 30 23 852
  andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/p2-cresterea-competitivitatii-economiei-romanesti-prin-cdi
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2523, O: 116]