Soluţii - 2021 - 1 - Transformarea unui volum masiv de date și informații geospațiale în intelligence acționabil

Scop:
consolidarea apărării naţionale prin finanţarea de activităţi CDI ce oferă soluţii inovative la problemele tehnice şi teh nologice identificate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale
Instituţia responsabilă: Ministerul Apărării Naţionale
6.000.000
RON
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul "Transformarea unui volum masiv de date și informații geospațiale în intelligence acționabil"
Termeni de referință (aprobați prin Ordinul MCID nr. 136/17.06.2021)

o    Contract de finanţare


Propunerea de proiect:

o    Formularul A: Date de identificare ofertant (se completează doar pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)

o    Formularul B: Oferta tehnică (se completează în limba română, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)

o    Formularul C: Oferta financiară (se completează în limba română, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

o    Formular A, anexa 1 – Declarație privind eligibilitatea

o    Formular A, anexa 2 si 3 – Lista personalului si CV

o    Formular A, anexa 4 – Acord de Parteneriat


o    Anexa V – Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție


Informaţii utile:

o    Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 26 iulie 2021, ora 15:00.

o    Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro (disponibilă din 13.07.2021)

o    Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat"


o    Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanţe existente în cererea de finanţare privind aplicarea procentului de cofinanţare, precum și procentele pentru categoriile de cercetare, se reglează la contractare, în situaţia în care proiectul este acceptat la finanţare.

o   
Pentru a creşte capacitatea de a răspunde cu succes tuturor obiectivelor specifice temei de cercetare, se pot reconfigura parteneriatele între potenţialii contractori declaraţi eligibili pentru tema respectivă. Consorţiul nou creat va transmite o singură propunere de proiect, cu respectarea tuturor criteriilor de participare existente în documentele competiției.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările ulterioare, și conform Deciziei ANCSI nr. 9388/2016.  

Condiții minimale de participare:
 • Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consortiu trebuie să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare* înscrisă în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește calitatea de Director de proiect în altă ofertă depusă în cadrul aceleiași competiții.
*Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/2015, Anexa 2
 • Calendarul licitației;
 • Lansare competitie:
  • Data lansare competitie: 22.06.2021;
  • Bugetul max. al proiectului este de 6.000.000 lei;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansarii/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 02.07.2021, ora 15.00, în platforma de depunere: http://uefiscdi-direct.ro (disponibilă din 23.06.2021);
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
RESPONSABIL TEHNIC-PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-1-transformarea-unui-volum-masiv-de-date-si-informatii-in-intelligence-actionabil
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.49, O: 216]
Informare! Direcția Învățământ Superior își desfășoară activitatea într-un nou sediu situat în Str. Frumoasă nr. 30 . Până la reconectarea rețelei telefonice, vă rugăm să aveți amabilitatea de a transmite solicitările dvs. pe email la adresele disponibile aici: https://uefiscdi.gov.ro/organigrama sau să ne contactați la nr. de telefon 021 3023 850.