Proiecte Colaborative de Cercetare

Scop:
Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România                                                                                                                     

Pre-anunţ competiţie 2019 Proiecte colaborative de Cercetare - Granturi norvegiene

116.700.281
RON
24.687.500
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Documentul de apel (pdf)
Ghidul aplicantului (pdf)

Anexa 1 Cererea de finanțare

Anexa 1.1 - Cerere de finanțare - Partea A (pdf)
Formularul online conține informații generale despre proiect, beneficiarii proiectului, directorul și lista membrilor echipei, defalcarea bugetului

Anexa 1.2 - Cerere de finanțare - Partea B (.doc)
Formularul trebuie să fie descărcat, completat offline și convertit în format .pdf înainte de a fi încărcat pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)

Anexa 1.3 - Tabel privind etica (.doc) - dacă este cazul, formularul trebuie descărcat, completat offline și convertit în format .pdf înainte de a fi încărcat pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)

Anexa 1.4 - Schema de ajutor de stat (pdf) și declarații
Declarațiile trebuie descărcate și completate offline, semnate și scanate în format .pdf înainte de a fi încărcate pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)

În vederea stabilirii unui parteneriat cu entități private, PP (instituții publice), vor avea în vedere art.24 din ORDIN nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.
Pentru proiectele aflate în această situaţie, în secţiunea "upload' din platforma de depunere online, se vor încărca documente doveditoare în acest sens (se acceptă inclusiv printscreen cu procedura de selecţie publicată).


Anexa 1.5 - Declarația TVA - fiecare promotor și partener de proiect trebuie să declare dacă solicită sau nu recuperarea TVA-ului de la autoritățile fiscale naționale în conformitate cu reglementările fiscale naționale (.doc) - se completează de către toți solicitanții

Alte documente - trebuie completate de către directorul de proiecte (PI)
Declarațiile trebuie să fie descărcate, completate offline și convertite în format .pdf înainte de a fi încărcate pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)

Ghidul evaluatorului (pdf)

Documente utile
Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01)
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iune 2014

Cum să găsiți parteneri?
Platforma de brokeraj - disponibilă la adresa https://eea.brokerage.uefiscdi-direct.ro
Baza de date căutare parteneri pentru granturile SEE și norvegiene

Informații utile
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 16 decembrie 2019 (4:00 PM ora României)
Platforma pentru depunerea propunerilor de proiecte este disponibilă la adresa www.uefiscdi-direct.ro începând cu data de 27 septembrie 2019.
Persoane de contact:
Monica CRUCERU 90
Monica Cruceru
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 308 05 61
Fax:
+40 21 311 59 92
monica.cruceru@uefiscdi.ro
AndreeaDimitriu 90
Andreea Dimitriu
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 52
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Mihaela CALIN 90
Mihaela Călin
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 51
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.calin@uefiscdi.ro
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
Responsabil proiect/Ajutor de Stat
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
NicoletaDumitrache 90
Nicoleta Dumitrache
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 86
Fax:
+40 21 311 59 92
nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Alina MOLOGIC 90
Alina Molagic
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 65
Fax:
+40 21 311 59 92
alina.molagic@uefiscdi.ro
IrinaBitescu 90
Irina Biţescu
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 308 05 34
Fax:
+40 21 311 59 92
irina.bitescu@uefiscdi.ro
Paul Brînzea
Responsabil financiar
Telefon:
Fax:
+40 21 311 59 92
paul.brinzea@uefiscdi.ro
Adriana Rotar 90 2
Adriana Rotar
Responsabil comunicare
Telefon:
+40 21 308 05 67
Fax:
+40 21 311 59 92
adriana.rotar@uefiscdi.ro
Știri asociate:
10 Sep 2019

Lansare competiţie 2019 - Proiecte colaborative de cercetare - Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovări...

https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.6907, O: 603]