EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare

Scop:
Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România                                                                                                                     

75.037.500
RON
16.312.500
EUR
Fonduri totale
276
Proiecte depuse
11
Proiecte finanţate
Statistici
Contractarea se va face utilizând platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro/EVoc.

Documente utile:
  • Manualul Promotorului de Proiect și al partenerilor din cadrul Proiectelor Colaborative de Cercetare
    Anexă 1: Reconciliere contabilă
    Anexă 2: Manual de comunicare și identitate vizuală

  • Decizie nr.309/18.09.2018 privind aplicarea sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale, costuri de management și costurile de deplasare în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian 2014-2021
  • Lista institutelor de cercetare din Norvegia care aplică procedura Consiliului de Cercetare Norvegian (RCN) privind salarizarea și costurile indirecte

Listă proiecte propuse la finanțare

Contestațiile pot fi transmise prin e-mail, la adresa: eeagrants@uefiscdi.ro, prin fax la: 021 307 19 19 sau pot fi depuse direct la sediul UEFISCDI (str. Mendeleev, nr.21-25), în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor finale. Nu pot fi contestate comentariile și notele acordate de experții evaluatori. Contestațiile pot semnala conflicte de interes și erori în procedura administrativă.
Listă contestații depuse

Toate contestaţiile au fost analizate. Nu au fost identificate vicii de procedură sau conflicte de interes. Fiecare contestaţie a primit răspuns, punctual, la cele sesizate.
Rezultatele finale ale competiției vor fi publicate până în data de 1 aprilie 2019, ulterior întâlnirii Comitetului de Program, programată în perioada 21-22 martie 2019.

Lista experților care au participat la procesul de evaluare: aici

Lista propunerilor de proiecte în urma verificării eligibilității este disponibilă aici
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici
Ghidul aplicantului (pdf)

Anexa 1 Cererea de finanțare

Anexa 1.1 - Cerere de finanțare - Partea A (pdf)
Formularul online conține informații generale despre proiect, beneficiarii proiectului, directorul și persoanele cheie, planul de lucru, defalcarea bugetului

Anexa 1.2 - Cerere de finanțare - Partea B (.doc)
Formularul trebuie să fie descărcat, completat offline și convertit în format .pdf înainte de a fi încărcat pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)

Anexa 1.3 - Tabel privind etica (.doc) - dacă este cazul, formularul trebuie descărcat, completat offline și convertit în format .pdf înainte de a fi încărcat pe platforma de depunere, împreună cu documentele aferente solicitate (www.uefiscdi-direct.ro)

Anexa 1.4 - Schema de ajutor de stat (pdf) și declarații
Declarațiile trebuie descărcate și completate offline, semnate și scanate în format .pdf înainte de a fi încărcate pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)
Companiile norvegiene care se consideră a fi calificate drept organizații de cercetare sunt rugate să contacteze Consiliul de Cercetare Norvegian, iar companiile islandeze sunt rugate să contacteze RANNIS.

Conform procedurii Consiliului de Cercetare Norvegian (RCN) privind “Salarizarea si costurile indirecte”, entitatile norvegiene incadrate ca si „Institute de Cercetare” calculeaza aceste doua costuri impreuna, ca rate orare, pentru personalul implicat in proiecte.

În vederea stabilirii unui parteneriat cu entități private, PP (instituții publice), vor avea în vedere art.24 din ORDIN nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

Anexa 1.5 - Declarația TVA - fiecare promotor și partener de proiect trebuie să declare dacă solicită sau nu recuperarea TVA-ului de la autoritățile fiscale naționale în conformitate cu reglementările fiscale naționale (.doc) - se completează de către toți solicitanții 

Alte documente - trebuie completate numai de către directorul de proiecte (PI)
Declarațiile trebuie să fie descărcate, completate offline și convertite în format .pdf înainte de a fi încărcate pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)
Ghidul evaluatorului (pdf)

Documente utile
Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01)
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iune 2014

Cum să găsiți parteneri?
Platforma de brokeraj - disponibilă la adresa https://eea.brokerage.uefiscdi-direct.ro
Baza de date căutare parteneri pentru granturile SEE și norvegiene

Informații utile
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 1 octombrie 2018 (4:00 PM ora României)
Platforma de depunere online este disponibilă la adresa www.uefiscdi-direct.ro 
Persoane de contact:
Monica CRUCERU 90
Monica Cruceru
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 308 05 61
Fax:
+40 21 311 59 92
monica.cruceru@uefiscdi.ro
AndreeaDimitriu 90
Andreea Dimitriu
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 52
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Mihaela CALIN 90
Mihaela Călin
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 51
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.calin@uefiscdi.ro
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
Responsabil proiect/Ajutor de Stat
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
NicoletaDumitrache 90
Nicoleta Dumitrache
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 86
Fax:
+40 21 311 59 92
nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Alina MOLOGIC 90
Alina Molagic
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 65
Fax:
+40 21 311 59 92
alina.molagic@uefiscdi.ro
IrinaBitescu 90
Irina Biţescu
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 308 05 34
Fax:
+40 21 311 59 92
irina.bitescu@uefiscdi.ro
Paul Brînzea
Responsabil financiar
Telefon:
Fax:
+40 21 311 59 92
paul.brinzea@uefiscdi.ro
Adriana Rotar 90 2
Adriana Rotar
Responsabil comunicare
Telefon:
+40 21 308 05 67
Fax:
+40 21 311 59 92
adriana.rotar@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.6607, O: 609]