Proiecte Colaborative de Cercetare

Scop:
Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România                                                                                                                     

Pre-anunţ competiţie 2019 Proiecte colaborative de Cercetare - Granturi norvegiene

142.540.573
RON
29.961.029
EUR
Fonduri totale
285
Proiecte depuse
26
Proiecte finanţate
Statistici


Projects distribution by Project Promoters County
Project Promoters distribution by County
Projects distribution by Country
Documente necesare contractării (proiecte finanțate în Call NO 2019):
Contract de finanțare – se va tipări forma generată de platforma  www.uefiscdi-direct.ro/EVoc
Anexele la contractul de finanțare se generează din platformă.
Anexa – Acordul de Parteneriat (template)

Documente necesare contractării (proiecte finanțate în Call NO 2019 - lista de rezervă):
Contract de finanțare – se va tipări forma generată de platforma  www.uefiscdi-direct.ro/EVoc
Anexele la contractul de finanțare se generează din platformă.
Anexa – Acordul de Parteneriat (template)

Documente/link-uri utile:
 • Manualul Promotorului de Proiect și al partenerilor din cadrul Proiectelor Colaborative de Cercetare
  Anexă 1: Reconciliere contabilă
  Anexă 2: Manual de comunicare și identitate vizuală
 • Identitate vizuala (eeagrants.org)
 • Logo (pachet)

 • Decizie nr.309/18.09.2018 privind aplicarea sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale, costuri de management și costurile de deplasare în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian 2014-2021
 • Lista institutiilor din Norvegia eligibile pentru instrumentul STIM-EU care cuprinde, de asemenea, toate institutele care aplică procedura Consiliului de Cercetare Norvegian (RCN) privind salarizarea personalului și costurile indirecte utilizând bareme standard pentru costurile unitare în cadrul proiectelor de granturi SEE și Norvegiene (partnerul norvegian va consulta reprezentantii Consiliului de Cercetare Norvegian pentru lista actualizata)

Pentru competitia RO NO 2019 (NO Grants), bugetul a fost suplimentat cu 5.273.529 euro. Astfel, s-a asigurat finanţarea pentru un număr de 5 proiecte din lista de rezervă.

Contestațiile pot fi transmise prin e-mail, la adresa: eeagrants@uefiscdi.ro sau prin fax la: 021 307 19 19, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor finale (24-26.06.2020, ora 16:00). Nu pot fi contestate comentariile și notele acordate de experții evaluatori. Contestațiile pot semnala conflicte de interes și erori în procedura administrativă.
Listă contestații depuse

Toate contestaţiile au fost analizate. Nu au fost identificate vicii de procedură sau conflicte de interes. Fiecare contestaţie a primit răspuns, punctual, la cele sesizate.
Procesul de evaluare individuala s-a incheiat.
In aceasta perioada (11-29 mai 2020), au loc sedintele de panel pentru cele 6 arii tematice, rezultatele urmand a fi analizate si validate de catre Comitetul de Program.
Estimam ca rezultatele finale sa fie anuntate dupa 20 iunie 2020.

Lista experților care au participat la procesul de evaluare: aici
Lista finala a propunerilor de proiecte declarate eligibile aici

Lista contestatiilor depuse ca urmare a verificarii eligibilitatii propunerilor depuse aici

Lista propunerilor de proiecte in urma verificarii eligibilitatii aici

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibila aici
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pentru prezentarea pachetului de informaţii, a ghidului aplicantului/evaluatorului şi a instrucţiunilor privind depunerea propunerilor de proiecte în cadrul acestei competiții, în perioada 24-27 septembrie 2019 au avut loc evenimente de informare publică (Info Days), în intervalul orar 10:00 – 12:30, la sediul UEFISCDI, situat în str. Mendeleev, nr.21-25, sector 1, Bucureşti.
Pentru a veni în sprijinul celor care nu au putut participa la evenimente, a fost pusă la dispoziție o transmisiune în direct „live streaming”, pe durata desfăşurării acestora.

Documentul de apel (pdf)
Ghidul aplicantului (pdf)

Anexa 1 Cererea de finanțare

Anexa 1.1 - Cerere de finanțare - Partea A (pdf)
Formularul online conține informații generale despre proiect, beneficiarii proiectului, directorul și lista membrilor echipei, defalcarea bugetului

Anexa 1.2 - Cerere de finanțare - Partea B (.doc)
Formularul trebuie să fie descărcat, completat offline și convertit în format .pdf înainte de a fi încărcat pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)

Erată:
În contextul precizării din pag. 2, din “Project Application – Part B”, și anume: “Of the maximum 30 pages applied to sections 1, 2 and 3, applicants are free to decide on the allocation of pages between the sections”, numărul maxim de 10 pagini specificat în paranteză, la sub-capitolul 2.1, nu se aplică.

Anexa 1.3 - Tabel privind etica (.doc) - dacă este cazul, formularul trebuie descărcat, completat offline și convertit în format .pdf înainte de a fi încărcat pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)

Anexa 1.4 - Schema de ajutor de stat (pdf) și declarații
Declarațiile trebuie descărcate și completate offline, semnate și scanate în format .pdf înainte de a fi încărcate pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)


În vederea stabilirii unui parteneriat cu entități private, PP (instituții publice), vor avea în vedere art.24 din ORDIN nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.
Pentru proiectele aflate în această situaţie, în secţiunea "upload' din platforma de depunere online, se vor încărca documente doveditoare în acest sens (se acceptă inclusiv printscreen cu procedura de selecţie publicată).


Anexa 1.5 - Declarația TVA - fiecare promotor și partener de proiect trebuie să declare dacă solicită sau nu recuperarea TVA-ului de la autoritățile fiscale naționale în conformitate cu reglementările fiscale naționale (.doc) - se completează de către toți solicitanții

Alte documente - trebuie completate de către directorul de proiecte (PI)
Declarațiile trebuie să fie descărcate, completate offline și convertite în format .pdf înainte de a fi încărcate pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)

Ghidul evaluatorului (pdf)

Documente utile
Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01)
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iune 2014, cu modificările și completările ulterioare
Core indicators 2014-2021

Cum să găsiți parteneri?
Platforma de brokeraj - disponibilă la adresa https://eea.brokerage.uefiscdi-direct.ro
Baza de date căutare parteneri pentru granturile SEE și norvegiene

Informații utile
 • Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 16 decembrie 2019 (4:00 PM ora României)
 • Platforma pentru depunerea propunerilor de proiecte este disponibilă la adresa www.uefiscdi-direct.ro.
 • Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare, precum și a procentul max. de 10% pentru cercetarea fundamentală, se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.
Q&A
Întrebări și răspunsuri frecvente (perioada de implementare proiecte)
Întrebări și răspunsuri frecvente (perioada de depunere aplicații)
Persoane de contact:
Monica CRUCERU 90
Monica Cruceru
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 308 05 61
Fax:
+40 21 311 59 92
monica.cruceru@uefiscdi.ro
mihaela calin 90
Mihaela Călin
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 51
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.calin@uefiscdi.ro
Mihaela Damian 90
Mihaela Damian
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 308 05 02
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.damian@uefiscdi.ro
AndreeaDimitriu 90
Andreea Dimitriu
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 52
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
NicoletaDumitrache 90
Nicoleta Dumitrache
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 86
Fax:
+40 21 311 59 92
nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Luiza Enaru 90
Luiza Enaru
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 308 05 02
Fax:
+40 21 311 59 92
luiza.enaru@uefiscdi.ro
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
Responsabil proiect/Ajutor de Stat
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
Claudia MUREA 90
Claudia Murea
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 64
Fax:
+40 21 311 59 92
claudia.murea@uefiscdi.ro
Cristina NEDELCU 90
Cristina Zgondoiu
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 308 05 83
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.zgondoiu@uefiscdi.ro
Paul Brînzea
Responsabil financiar
Telefon:
Fax:
+40 21 311 59 92
paul.brinzea@uefiscdi.ro
Adriana Rotar 90 2
Adriana Rotar
Responabil comunicare
Telefon:
+40 21 308 05 58
Fax:
+40 21 311 59 92
adriana.rotar@uefiscdi.ro
Știri asociate:
23 Jun 2020

REZULTATE competiţie Proiecte Colaborative de Cercetare 2019

Au fost publicate rezultatele competiției ”Proiecte C...

17 Oct 2019

Follow-up information day, 15 octombrie 2019_Call Norway Grants 2019, Oslo, Norvegia

Pentru prezentarea pachetului de informaţii, a ghidului aplicantului si evaluatorului, în data de 15 octombrie 2019, a avut loc, la Oslo, evenimentul de informar...

30 Sep 2019

Follow-up info-days 24-27 septembrie 2019_Call Norway Grants 2019

Pentru prezentarea pachetului de informaţii, a ghidului aplicantului/evaluatorului şi a instrucţiunilor privin...

10 Sep 2019

Lansare competiţie 2019 - Proiecte colaborative de cercetare - Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovări...

https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5276, O: 340]