Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ (CLS)

Scop:
Creșterea competitivității întreprinderilor cuprinse în structuri de tip « cluster » din sectoare cu relevanţă economică, prin concentrarea resurselor și dezvoltarea producţiei de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii), rezultate din activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare planificate și realizate în cooperare în cadrul clusterului.

8.400.000
RON
1.806.400
EUR
Fonduri totale
16
Proiecte depuse
12
Proiecte finanţate
In data de 10.05.2019 a fost primită, de la MCI, prima tranşă de bani aferentă anului 2019, pentru proiectele aflate în implementare la nivelul PNCDI III.
Astfel, a fost iniţiat procesul de plată, tranşa I, către contractori. Pe măsura efectuării plăţilor contractorii vor fi notificaţi.

Până la data de 21.12.2018 pentru proiectele din competiţia CLS 2018 au fost efectuate plăţi în valoare de 984.723,50 lei reprezentând 100% din valoarea contractată pentru anul 2018.
Până la data de 22.10.2018 pentru proiectele din competiţia CLS 2018 au fost efectuate plăţi în valoare de 889.275 lei reprezentând 90% din valoarea contractată pentru anul 2018.
Statistici
Proiectele cu paginile web sunt disponibile aici.
DECONTARE

Pachet documente necesar decontării - 2018
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă, care va fi disponibilă începând cu luna octombrie.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.

CONTRACTARE

Rezultatele competiţiei (proiecte propuse la finanţare) au fost aprobate de catre MCI şi transmise prin adresa nr. 10704/18.05.2018.
Contractarea se va face utilizând platforma on-line disponibila la link-ul: www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Data de începere a implementarii proiectelor este 18 mai 2018.

Pachet complet al documentelor necesare contractării:
 • Anexa II - Planul de realizare a proiectului – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa III - Deviz cadru - se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa IV - Eşalonarea plăţilor – se va tipari forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa V - Ajutor de stat – se descarcă de aici;
 • Anexa VI - Convenţia de avans – se va tipari forma generată de platforma EVoC;
Rezultate preliminare

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, www.uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestațiile se pot transmite în perioada 11-13 aprilie 2018 prin e-mail la adresa cluster@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92 sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, București.
Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care directorul de proiect le consideră neconforme cu precizările din Pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele si comentariile evaluatorilor.
Lista experților care au participat la procesul de evaluare se găsește aici.

Informare 14.05.2018

În data de 10 mai 2018 a avut loc sedința comisiei de analiză a contestaţiilor, constituită de CCCDI şi au fost afişate rezultatele finale. Propunerea de finanțare a proiectelor a fost transmisă către Ministerul Cercetării şi Inovării.

Informare 17.04. 2018

În data de 10 aprilie 2018, au fost publicate rezultatele preliminare, pentru care au fost primite 6 contestaţii.

Informare 02.04.2018


S-a primit răspunsul directorului de proiect pentru 12 proiecte. În perioada 30 martie – 5 aprilie 2018 Raportorii redactează Raportul intermediar de evaluare (acolo unde există răspunsul directorului de proiect) şi ceilalţi 2 evaluatori votează.

Informare 26.03.2018

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 15 proiecte. Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul) au fost transmise către directorii de proiecte. În perioada 27 – 29 martie 2018 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 16.03.2018

În data de 14 martie 2017, a avut loc alocarea experţilor pentru cele 16 proiecte eligibile.

În data de 6 martie 2018, UEFISCDI a primit lista cu 31 potenţiali evaluatori validaţi de CCCDI şi aprobați de MCI.

Informare 14.02.2018

După finalizarea evaluării eligibilității administrative a propunerilor de proiecte, UEFISCDI a transmis către Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) adresa nr. 153 din 17.01.2018 solicitând validarea experților evaluatori pentru competiție de către consiliul coordonator – CCCDI.
Imediat după primirea listei cu experții evaluatori validați, procesul de evaluare va fi inițiat


Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
*Daca documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 18 ianuarie 2018, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici 
Pachet de informaţii și anexe (aprobate prin Ordinul Ministrului Cercetării nr. 705/22.11.2017)

Propunerea de proiect
 • Secţiunea A: Date de identificare EMC (se completează doar pe platforma de depunere on-line)
 • Secţiunea B: Informaţii generale
 • Cererea de finanțare* (se completează în limba română, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line)

Declarații (se completează, se semnează, se ștampilează și se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Fișa de evaluare

Ghidul evaluatorului

Întrebări frecvente (model plan de realizare)

Calendar

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI

Informaţii utile:

 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 10 ianuarie 2018, ora 16.00.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi  disponibilă la adresa https://uefiscdi-direct.ro începând cu data de 12 decembrie 2017.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
*Erată: Cererea de finanțare secțiunea B.3 Buget, cheltuieli deplasare - conform Pachet de informații aprobat
Persoane de contact:
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
COORDONATOR COMPETIŢIE
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Catalin COMARITA 90
Cătălin Comariţă
RESPONSABIL TEHNIC-PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 76
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.comarita@uefiscdi.ro
Știri asociate:
18 May 2018

Proiecte declarate finanţabile - Organizare si Dezvoltare Cluster - Cluster Inovativ

În cadrul  Programului 1, Subprogramul 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare  au fost afișate

10 May 2018

Rezultate finale competiţie "Organizare şi Dezvoltare Cluster – Cluster Inovativ" 2017

A fost finalizat procesul de evaluare pentru competiţia Cluster Inovare 2017, din ...

10 Apr 2018

Rezultate preliminare "Organizare și dezvoltare cluster - Cluster inovativ" 2017

A fost finalizat procesul de evaluare Cluster Inovare 2017, din cadrul Programului 2: Creșterea competitivității economiei românești prin CDI.Rezultatele...

27 Nov 2017

Competiție deschisă "Organizare și dezvoltare cluster - Cluster inovativ"

În cadrul subprogramului 2.1.Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare a fost lansată competiţia pentru instrumentul de f...

https://uefiscdi.ro/organizare-si-dezvoltare-cluster-cluster-inovativ-cls
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3962, O: 573]