P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD

Obiectivele programului:
 • dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii și a instituțiilor de profil;
 • creșterea eficienței utilizării resurselor în organizațiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a calității și relevanței activităților CDI;
 • creșterea atractivității sistemului și deschiderea organizațiilor de cercetare către comunitatea internațională;
 • modernizarea administrației publice din sectorul cercetării.
Subprograme coordonate de UEFISCDI:
  Subprogramul 1.1
 • Resurse umane (integral)
  • creşterea numărului de cercetători şi formarea unor generaţii deschise către mediul ştiinţific european şi internaţional, în conformitate cu obiectivele Spaţiului European de Cercetare;
  • creşterea atractivităţii carierei de cercetare prin crearea unui cadru instituţional similar cu cel al organizaţiilor de cercetare din ţările dezvoltate (promovare în carieră pe baze etice şi de performanţă);
  • îmbunătăţirea performanţelor grupurilor de cercetători;
  • crearea şi operarea Registrului naţional al cercetătorilor.
  Gabriela CHIRIC
  Coordonator subprogram
  (CONCEDIU POSTNATAL)
  Telefon:
  +40 21 308 05 63
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  gabriela.chiric@uefiscdi.ro
  Irina BIŢESCU
  ȘEF SERVICIU FINANȚARE PROIECTE DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE
  Telefon:
  +40 21 30 80 534
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  irina.bitescu@uefiscdi.ro
  Subprogramul 1.2
 • Performanță instituțională (parțial)
  • susţinerea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea creşterii performanţelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor şi colectivelor de cercetare;
  • dezvoltarea capacităţii proprii a organizaţiilor publice de cercetare în următoarele direcţii:
   • valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatele de cercetare;
   • acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;
   • iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat;
   • creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional
  Andreea DIMITRIU
  Coordonator subprogram
  Telefon:
  +40 21 30 23 852
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
  Subprogramul 1.3
 • Infrastructuri de cercetare-dezvoltare (parţial)
 • Subprogramul 1.4
 • Suport (parţial)
https://uefiscdi.ro/p1-dezvoltarea-sistemului-national-de-cd
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5243, O: 431]