Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Scop:
Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.
Identificator compeţitie: PN-III-P1-1.1-TE-2021
72.700.000
RON
15.145.833
EUR
Fonduri totale
743
Proiecte depuse
161
Proiecte finanţate
Informare 17 martie 2023

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a transferat, în data de 16 martie 2023, către UEFISCDI prima tranșă, în valoare de 271.092.468 lei, aprox. 73% din bugetul aferent anului 2023, pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare.

UEFISCDI efectuează plata către Contractori în perioada 17 - 22 martie 2023, în baza conventiilor de avans primite.
Statistici
Paginile web ale proiectelor aflate în derulare sunt disponibile aici.
DECONTARE

Pachet documente necesar decontării - 2024

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, https://evoc.uefiscdi-direct.ro/, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.

Pachet documente necesar decontării - 2023
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, https://evoc.uefiscdi-direct.ro/, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 07 decembrie 2023.Pachet documente necesar decontării - 2022
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 07 decembrie 2022.


CONTRACTARE

Informare
Ca urmare a finalizării procesului de contractare a proiectelor tip TE 2021, au rămas libere 4 poziţii, astfel prin adresa MCID nr. 2996/22.06.2022 a fost aprobată la finanţare o listă suplimentară ce conţine 4 proiecte (din lista de rezervă) din domeniile: Biologie şi Ecologie (2); Ştiinţele Vieţii Aplicate şi Biotehnologii (1) şi Ştiinţe Sociale şi Economice (1).
Contractarea proiectelor se face utilizând platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.Prin Ordinul MCID nr. 20523/16.05.2022 a fost aprobată, modificarea bugetului competiției 2021 pentru Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare - dezvoltare, Subprogramul 1.1 Resurse umane - “Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente – tip TE”.
Astfel, prin adresa MCID cu nr. 450485/27.05.2022 a fost aprobată o listă suplimentară cu 6 proiecte din domeniile: Fizică (1); Chimie (1); Știinte inginerești (1); Știința materialelor (1) şi Medicină (2), aceste proiecte având punctajul final egal cu proiectele aflate pe ultima poziție de finanțare din domeniile respective.
Contractarea proiectelor se va face utilizând platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, după încheierea etapei de negociere.
Prin adresa nr. 1976/14.04.2022, MCID a aprobat lista proiectelor TE acceptate la finanțare, respectiv Lista de rezervă a proiectelor TE.

Lista proiectelor acceptate la finanțare:
Lista de rezervă

NOTĂ:
Inițierea contractării se va face după finalizarea etapei de negociere.
În urma afișării rezultatelor preliminare, pentru Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente, au fost primite 79 de contestații.

Lista contestațiilor este disponibilă aici.
Rezultate preliminare
Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Se pot transmite contestaţii, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro sau prin fax la numărul +40-(0)21-311.5992, în perioada 15 - 17 martie 2022.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din Pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiția TE 2021 - se găsește aici.

Informare 31 martie 2022

În data de 30 martie 2022, cu avizul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), a fost transmisă către MCID propunerea de finanţare.

Informare 29 martie 2022

Ședintele de analiză a contestațiilor depuse au avut loc on-line, în perioada 23 - 25 martie 2022.
Listele cu rezultatele finale, pe domeniile competiției, au fost publicate pe 29 martie 2022.

Informare 25 martie 2022

În urma afișării rezultatelor preliminare au fost primite, în perioada 15 - 17 martie 2022, 79 de contestații.

Informare 14 martie 2022

A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din Competiția Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - TE 2021.
Rezultatele preliminare au fost publicate pe 14 martie, perioada de primire a contestaţiilor fiind 15 - 17 martie 2022.

Informare 23 februarie 2022

A fost finalizată Etapa de evaluare individuală și cea de atingere a consensului pentru propunerile de Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente TE 2021.
Ședintele de evaluare în panel se vor desfășura începând cu data de 02 martie 2022.

Informare 08 februarie 2022

Au fost finalizate de către raportori 682 Rapoarte de consens, din care Etapa de atingere a consensului a fost finalizată pentru 669 proiecte (97%).

Informare 31 ianuarie 2022

Au fost finalizate de către raportori 679 Rapoarte de consens, din care Etapa de atingere a consensului a fost finalizată pentru 662 proiecte (97%).

Informare 26 ianuarie 2022

Etapele de Evaluare individuală și Răspunsul directorului de proiect au fost finalizate pentru toate cele 686 proiecte eligibile.
672 Rapoarte de consens au fost finalizate de către raportori, din care Etapa de atingere a consensului a fost finalizată pentru 627 proiecte (91%).

Informare 21 ianuarie 2022

Etapele de Evaluare individuală și Răspunsul directorului de proiect au fost finalizate pentru toate cele 686 proiecte eligibile.
663 Rapoarte de consens au fost finalizate de către raportori, din care Etapa de atingere a consensului a fost finalizată pentru 610 proiecte (89%).

Informare 13 ianuarie 2022

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru toate cele 686 proiecte eligibile.
Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
647 Rapoarte de consens au fost finalizate de catre raportori, din care Etapa de atingere a consensului a fost finalizată pentru 456 proiecte (75%)

Informare 10 ianuarie 2022

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 685 proiecte (din cele 686 proiecte eligibile).
Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
639 Rapoarte de consens au fost finalizate de catre raportori, din care Etapa de atingere a consensului a fost finalizată pentru 456 proiecte (66%)

Informare 03 ianuarie 2022

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 684 proiecte (din cele 686 proiecte eligibile).
Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
585 Rapoarte de consens au fost finalizate de catre raportori.

Informare 29 decembrie 2021

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 684 proiecte (din cele 686 proiecte eligibile).
Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
570 Rapoarte de consens au fost finalizate de catre raportori.

Informare 23 decembrie 2021

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 680 proiecte (din cele 686 proiecte eligibile).
Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
536 Rapoarte de consens au fost finalizate de catre raportori.

Informare 20 decembrie 2021

Au fost finalizate în etapa de evaluare individuală 2.056 fișe, din totalul necesar de 2.058.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 675 proiecte (din cele 686 proiecte eligibile). Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
494 Rapoarte de consens au fost finalizate de catre raportori.

Informare 16 decembrie 2021

Au fost finalizate în etapa de evaluare individuală 2.052 fișe, din totalul necesar de 2.058.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 667 proiecte (din cele 686 proiecte eligibile). Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
375 Rapoarte de consens au fost finalizate de catre raportori.

 
Informare 13 decembrie 2021

Au fost acceptate la evaluare toate cele 2.058 fișe și au fost finalizate în etapa de evaluare individuală 2.048 fișe.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 656 proiecte (din cele 686 proiecte eligibile). Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.

Informare 02 decembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 2.057 fișe din totalul necesar de 2.058 fișe și au fost finalizate 2.018 fișe individuale.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 629 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.

Informare 26 noiembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 2.056 fișe din totalul necesar de 2.058 fișe și au fost finalizate 2.011 fișe individuale.Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 581 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.

Informare 23 noiembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 2.057 fișe din totalul necesar de 2.058 fișe și au fost finalizate 2.007 fișe individuale.Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 576 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis, prin Adresa 11731 în data de 17 noiembrie, Lista 9 de potențiali experți evaluatori aprobați pentru PCE, PD şi TE 2021, ce cuprinde 13 experți validați de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS).

Informare 16 noiembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 2.053 fișe din totalul necesar de 2.058 fișe și au fost finalizate 1.961 fișe individuale.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 438 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.

Informare 08 noiembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 2.032 fișe din totalul necesar de 2.058 fișe și au fost finalizate 1.917 fișe individuale.

Informare 01 noiembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 2.014 fișe din totalul necesar de 2.058 fișe și au fost finalizate 1.805 fișe individuale.

Informare 25 octombrie 2021

Până în prezent au fost alocate 1.988 fișe din totalul necesar de 2.058 fișe, din care au fost acceptate 1.963 și au fost finalizate 1.659 fișe individuale.
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis, prin Adresa 8786 în data de 20 octombrie, Lista 8 de potențiali experți evaluatori aprobați pentru PCE, PD şi TE 2021, ce cuprinde 52 experți validați de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS).

Informare 20 octombrie 2021

Până în prezent au fost alocate 1.947 fișe din totalul necesar de 2.058 fișe, din care au fost acceptate 1.915 și au fost finalizate 1.538 fișe individuale.

Informare 11 octombrie 2021

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis liste de potențiali experți evaluatori, aprobați pentru PCE, PD şi TE 2021, validați de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS), astfel:
 • prin Adresa nr. 11412 din 4 octombrie 2021 - Lista 6 ce cuprinde 56 potențiali experți evaluatori;
 • prin Adresa nr. 11425 din 7 octombrie 2021 - Lista 7 ce cuprinde 68 potențiali experți evaluatori.
În 05 și 08 octombrie 2021 au avut loc noi sesiuni de alocare automată.
Până în prezent au fost alocate 1.885 fișe din totalul necesar de2.058 fișe, din care au fost acceptate 1.736 și au fost finalizate 1.374 fișe individuale.

Informare 29 septembrie 2021

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a  transmis prin Adresa 11394 în data de 28 septembrie, Lista 5 de potențiali experți evaluatori aprobați pentru PCE, PD şi TE 2021, ce cuprinde 59 experți validați de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS).
În data de 28 septembrie a avut loc o nouă sesiune de alocare automată.
Până în prezent au fost alocate 1.806 fișe din totalul necesar de 2.058 fișe, din care au fost acceptate 1.564 și au fost finalizate 1.156 fișe individuale.

Informare 22 septembrie 2021

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis prin Adresa 11369 din 22 septembrie 2021 Lista 4 de potențiali experți evaluatori aprobați pentru PCE, PD şi TE 2021, ce cuprinde 65 experți validați de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS).
În data de 22 septembrie a avut loc o nouă sesiune de alocare automată. Până în prezent au fost alocate 1.791 fișe din totalul necesar de 2.058 fișe, din care au fost acceptate 1.488 și au fost finalizate 727 fișe individuale.

Informare 17 septembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 1.487 fișe, din totalul necesar de 2.058 și au fost finalizate 658 fișe individuale.

Informare 10 septembrie 2021

În data de 9 septembrie 2021, a avut loc o nouă sesiune de alocare automată.
Până în prezent au fost acceptate 1.426 fișe, din totalul necesar de 2.058 și au fost finalizate 331 fișe individuale.

Informare 3 septembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 1.380 fișe din totalul necesar de 2.058 și au fost finalizate 156 fișe individuale.

Informare 26 august 2021

În data de 24 august 2021, a avut loc o nouă sesiune de alocare automată. Până în prezent au fost alocate 1.741 fișe din totalul necesar de 2.058 fișe, din care au fost acceptate 1.296.

Informare 20 august 2021

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis listele de experți evaluatori aprobați pentru PCE, PD şi TE 2021, selectaţi de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS), astfel:
 • prin Adresa nr. 10981 din 12 iulie 2021 - Lista 1 ce cuprinde 656 potenţiali experţi evaluatori;
 • prin Adresa nr. 7453 din 26 iulie 2021 - Lista 2 ce cuprinde 199 potenţiali experţi evaluatori;
 • prin Adresa nr. 11147 din 12 august 2021 - Lista 3 ce cuprinde 76 potenţiali experţi evaluatori.
În data de 16 august 2021, a fost iniţiat procesul de evaluare. Până în prezent au fost alocate 1.878 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.058 fișe, din care au fost acceptate 850.
Rezultatele finale privind procesul de verificare a eligibilităţii - TE 2021 - sunt disponibile aici.


Contestaţii depuse privind procesul de verificare al eligibilităţii


Rezultatele preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii - TE 2021 - sunt disponibile aici.

Contestaţiile se pot transmite de către directorii de proiect, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau direct la sediul UEFISCDI (Str. Mendeleev 21-25, etajul 6, camera 617, sector 1, București) în perioada 28-30 Iulie 2021.
Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 28-30 Iulie 2021, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate Neeligibile.


În cadrul ședinței Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), de luni 26 iulie 2021, cu privire la eligibilitatea propunerilor de proiecte de tip PD/TE/PCE, depuse în competiția 2021, s-au decis următoarele:
 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile de finanțare cuprind mai mult de 10 lucrări, indiferent de tipul acestora, în sectiunea B2 (PCE și TE) / B1.2 și B2 (PD) - sunt declarate Neeligibile.
  NOTĂ: Pachetele de informații prevăd următoarele: “Se vor indica cele mai reprezentative publicaţii. Se va indica un număr de maxim 10 lucrări, indiferent de tipul acestora. Dacă se indică mai mult de 10 lucrări la această secţiune, propunerea de proiect va fi exclusă din competiţie.”
 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile finanțare nu respectă structura aprobată prin pachetul de informații - sunt declarate Neeligibile.
 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile de finanțare:
     - sunt incomplete (lipsă secțiuni);
     - conțin text parțial în limba română;
     - nu au respectat numărul maxim de pagini impus, parametrii sau recomandările de redactare;
  sunt declarate Eligibile și se vor atenționa evaluatorii de a nu lua în considerare, în procesul de evaluare, paginile ce nu se încadrează în limitele stabilite prin pachetul de informații.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachet de informații (aprobat prin Ordinul MCID nr. 96/03.06.2021)

Cererea de finanțare
o Secțiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)
o Secțiunile B și C (se completează, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro)
La fiecare secțiune se va menține textul care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii.

Notă:
Secţiunea B2 a aplicaţiei va fi publică. Aceasta va fi încărcată în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completată în platforma de depunere.

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
o ANEXA 7 - Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect privind nefinanţarea din alte surse, certificarea legalităţii și corectitudinea informațiilor

o ANEXA 8 - Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie

o ANEXA 9 - Declaraţia pe propria răspundere a instituţiei gazdă privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
Nu trebuie depusă de către universitățile acreditate, institutele Academiei Române și institutele naționale de cercetare – dezvoltare.

o ANEXA 10 - Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă

o ANEXA 11 - Acordul conducătorului de doctorat, pentru doctoranzii nominalizați în echipa de proiect

Domenii științifice

Fișa de evaluare

Calendar


Întrebări frecvente - actualizat în 02.07.2021


Informații utile:
o Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web - www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
o Platforma de depunere este disponibilă începând cu data de 10.06.2021
o Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00;
o Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Pachetul de informații pentru competiţia "Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente" - TE 2021.

Competiția este organizată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 8 mai 2021, pe adresa de e-mail: proiecteTE@uefiscdi.ro.

Raport privind dezbaterea publică pentru Pachetul de informații TE 2021
Q&A
1. O persoană este eligibilă ca director de proiect TE 2021, dacă a obţinut titlul de doctor în anul 2009?
Raspuns: Da, dacă nu s-au împlinit 12 ani de la data obţinerii titlului de doctor, la data depunerii propunerii de proiect TE 2021.


2. Cercetătorii străini pot fi incluși ca membrii în echipa proiectului?
Raspuns: Da, cu condiţia ca la depunerea propunerii de proiect tip TE 2021 să existe acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, conform Anexei 8 din Pachetul de Informaţii iar angajarea să se realizeze cu respectarea legislației în vigoare privind angajarea cetățenilor străini.

3. O persoană, director al unui proiect de tip TE din Competiţia 2019 sau PD Competitia 2019, aflat în derulare, poate depune în calitate de director de proiect o aplicaţie în cadrul competiţiei 2021 "Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente"?
Raspuns: Da, doar dacă, la data de închidere a perioadei de depunere a cererilor de finanţare, proiectul de tip PD sau TE se află în ultimele 12 luni de derulare.

4. Sunt necesare avize care trebuie depuse la propunerea de proiect?
Raspuns: Conform punctului 8. Etica din Pachetul de Informaţii, în situaţia în care domeniul proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obţinerea acestora, anterior contractării proiectului.

5. Cum se calculează perioada de la primirea titlului de doctor până la depunerea cererii de finanţare în cazul în care s-a beneficiat de concediu creştere copil, şi cum se justifică această perioadă?
Raspuns: Din perioada trecută de la data obţinerii titlului de doctor până la data finalizării cererii de finanţare, se scade perioada în care s-a beneficiat de concediu de creştere copil. Această perioadă trebuie dovedită, la depunerea proiectului, prin încărcarea în platformă a unor documente oficiale.

6. Pentru diplomele de doctor obţinute în străinătate se ia în calcul: data obţinerii diplomei în străinătate sau data echivalării diplomei în România?
Raspuns: Se consideră data obţinerii diplomei în străinătate.

7. Directorul de proiect trebuie să fie cetăţean român?
Raspuns: Programul se adresează tinerilor cercetători din România sau străinătate. În situația în care, directorul de proiect activează în străinătate la momentul contractării proiectului, acesta își va întrerupe activitatea în străinătate şi își va desfășura activitatea de cercetare în România, în instituția gazdă a proiectului acceptat la finanţare.

8. În echipă pot fi membrii care nu sunt angajaţi ai instituţiei gazdă a proiectului?
Raspuns: Da. Cererea de finanţare trebuie să fie însoţită de o Declaraţie pe propria raspundere a instituţiei gazdă, în limba română (semnată de reprezentantul legal), prin care se certifică acceptarea implementării proiectului, asigurarea sprijinului administrativ şi punerea la dispoziția echipei de proiect a infrastructurii necesare, asigurarea angajarii directorului de proiect cu normă întreagă şi a membrilor echipei de proiect, în condițiile legii şi cu respectarea prevederilor Pachetului de informaţii (inclusiv Contractul de finanţare), conform propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este finanţat (Anexa 8).

9. Textul cu explicații de la fiecare secțiune din cererea de finanțare se elimină sau se menţine şi nu se contorizează la numărul maxim de pagini impus la secţiunile corespunzatoare?
Raspuns: La scrierea fiecărei secţiuni se va menţine textul care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii de finanţare iar acesta nu se va contoriza la numărul maxim impus de pagini.

10. Pentru o publicaţie în revistă cu scor relativ de influenţă peste 1, calitatea de autor principal se referă doar la primul autor al articolului sau la autorul corespondent?
Raspuns: Definiţia autorului principal este disponibilă în Anexa 6 - Definiţii din Pachetul de informaţii, aferent acestei competiţii.

11. În cererea de finanţare completată, secţiunea B2, trebuiesc păstrate tabelele pentru publicaţii?
Raspuns: Da, se păstrează formatul de prezentare indicat în secţiunea B2.

12. O persoană, director al unui proiect de tip TE din Competiţia 2019 sau PD Competitia 2019, aflat în derulare, poate diminua durata contractului aflat în derulare cu 2 - 6 luni, pentru a avea posibilitatea de a depune un proiect în competiţia TE 2021?
Raspuns: Nu. O persoană care este director de proiect de tip PD sau TE aflat în derulare, nu poate fi, în acelaşi timp, director al unui nou proiect de tip TE. O persoană care conduce un proiect de tip PD sau TE aflat în derulare, la data de închidere a perioadei de depunere a cererilor de finanţare, în ultimele 12 luni de derulare ale proiectului, poate candida pentru obţinerea unei finanţări pentru un proiect de tip TE 2021, care va începe ulterior finalizării proiectului aflat in derulare.

13. Dacă aplicantul este angajat cu jumătate de normă în instituţie, poate depune o propunere de proiect în această competiţie?
Raspuns: Conform punctului 4, litera f) din Pachetul de informaţii, directorul de proiect este angajat cu normă întreagă în instituţia gazdă din România, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada contractului de finanțare, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului de finanțare. În cazul deciziei de acordare a finanţării, contractul de angajare cu normă întreagă trebuie să fie încheiat de directorul de proiect cu instituţia gazdă cel târziu la data semnării contractului de finanţare, cu intrare în vigoare la data demarării proiectului. În cazul directorilor de proiect cu afilierea principală la o instituţie din străinătate, la contractare, se va furniza acceptul instituţiei din străinătate privind întreruperea activității din cadrul acesteia pentru implementarea proiectului în România și pentru angajarea cu normă întreagă în instituția gazdă a proiectului pe întreaga perioadă a implementării proiectului.

14. Pentru domeniul Ştiinţe Umaniste, cele 50 de puncte trebuiesc acumulate cel puţin în parte din publicaţii aferente categoriilor (1), (3), (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.5) si (5.7), din toate categoriile simultan sau din oricare dintre ele alternativ sau din oricare dintre categoriile (1), (3), (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.5) si (5.7) cumulat cu altele ?
Raspuns: Din toate categoriile, cu condiția ca o parte a punctajului să fie format din publicații din categoriile (1), (3), (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.5) si (5.7).

15. Pentru domeniul Ştiinţe Umaniste: O publicaţie care se încadrează la categoria (1) cu un număr de intrari în KVK≥10 este suficientă pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate?
Raspuns: Da

16. Pentru domeniul Ştiinţe Umaniste: Un articol publicat într-o revistă precum Frontiers in Psychology, în cadrul research topic ce punctaj se ia în calcul? (de ex: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01785/full )
Raspuns: Dacă revista este indexată Web of Science Arts & HumanitiesCitation Index sau Social Sciences Citation Index (scor relativ deinfluenţă >= 0,25) se acordă un punctaj de 30 împărțit la nr. de autori.

17. Pentru domeniul Ştiinţe Umaniste: În cazul în care se depune un proiect în subdomeniul SH5_4 Visual and performing arts, film, design o publicaţie se consideră a fi în domeniul proiectului dacă aparține domeniului SH sau specific subdomeniului SH5?
Raspuns: Dacă aparține domeniului SH.

18. Pentru domeniul Ştiinţe Umaniste: În cazul în care se depune o aplicație în domeniul SH5_4, o publicație în domeniul sănătate (http://journal.managementinhealth.com/index.php/rms/index) indexată CNCS B, se ia în calcul la îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate?
Raspuns: Se iau în calcul doar evaluările 2020 (http://www.cncs-nrc.ro/wp content/uploads/2021/01/categorii.Reviste.CNCS_.2020.2.pdf).

19. În cazul cărților publicate la edituri CNCS C ce punctaj se consideră?
Raspuns: Conform Anexei 1, pentru domeniul Ştiinţe Umaniste, cărţile publicate în edituri CNCS C nu sunt punctate pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate.

20. În cazul revistelor românești indexate ERIH se ia in calcul punctajul erih sau cel dat de clasificarea CNCS în cazul în care nu o plasează în aceeaşi categorie de punctaj?
Raspuns: Se punctează doar revistele ERIH PLUS din afara României, Ungariei și Republicii Moldova.

21. Pentru domeniul Ştiinţe Umaniste: O publicaţie care se încadrează la categoria (2) cu un număr de intrari în KVK≥60 este suficientă pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate?
Raspuns: Nu. Cele 50 de puncte trebuiesc acumulate cel puţin în parte din publicaţii aferente categoriilor (1), (3), (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), (5.5) si (5.7).

22. În pachetul de informaţii, la punctul B2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, în cazul formatului de prezentare al articolelor, se solicită inclusiv categoria (Q1; Q2 etc) în care este încadrat jurnalul la care a fost publicat articolul. Se ia în considerare ranking-ul curent (JCR 2019) listat de Web of Science sau ranking-ul revistei la data publicarii articolului?
Raspuns: Se va lua în considerare rankingul revistei la data publicării articolului.

23. În cazul în care se depune un proiect având ca domeniu principal Ştiinţe Umaniste şi ca domeniu secundar/terţiar domeniul Ştiinţe sociale şi economice, în vederea îndeplinirii standardelor minimale de eligibilitate pentru Ştiinţe Umaniste, se pot indica articole atât din domeniul principal cât şi din cel secundar/terţiar?
Raspuns: Aplicanţii pot demonstra fie îndeplinirea standardelor minimale pentru Ştiinţe Umaniste, fie pentru Ştiinţe Sociale, dar nu pot combina cele două proceduri de calcul (e.g., nu pot folosi articole din domeniul Ştiinţelor Sociale pentru a-şi calcula punctajul specific Ştiinţelor Umaniste şi invers).

24. În cazul Ştiinţelor Umaniste: O carte se regăseşte în catalogul WorldCat cu (x) intrări în biblioteci dar în catalogul KVK se regăseşte cu o singură intrare, cea din WorldCat. Se consideră numărul de intrări în catalogul KVK: (x) sau una singură?
Raspuns: Se consideră numărul total de intrări (x).

25. În cazul Ştiinţelor sociale şi economice: Volumele publicate de Elsevier (Procedia-Social and Behavioral Sciences) în urma participării la conferinţe internaţionale se pot încadra ca şi capitole publicate ca autor sau coautor în volume colective pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate?
Raspuns: Colecţia Procedia-Social and Behavioral Sciences de la Elsevier este similară articolelor de tip proceedings, care nu sunt luate în considerare pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate la Stiinţele Sociale; de aceea, colecţia nu poate fi luată în considerare.

26. În cazul domeniului „Informatică”(subdomeniul PE6), pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate se poate menţiona un articol citat dar care nu este indexat în Web of Science Core Collection, fiind indexat doar articolul care citează?
Raspuns: Da, doar dacă se merge pe ruta alternativă, cea în care standardele minimale sunt îndeplinite pe baza criteriului citărilor.
“Prin excepție, pentru domeniul informatică (subdomeniul PE6), un director de proiect este considerat eligibil pe baza citărilor pe care publicaţiile sale, după obţinerea titlului de doctor, ca autor principal (conform Anexei 6), le-au obţinut în reviste indexate Web of Science Core Collection, cu condiţia ca revistele care citează să aibă fiecare un scor relativ de influenţă cel puţin egal cu 1, iar scorul relativ de influenţă al revistelor care citează, cumulat pentru toate citările luate în calcul să fie cel puţin 4,5. Auto-citările (conform definiţiei din Anexa 6) nu se iau în calcul.”

27. În cazul domeniului „Informatică” (subdomeniul PE6), pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate se poate menţiona un articol care citează dar care nu este indexat încă în Web of Science Core Collection (articolul nu este vizibil)?
Raspuns: Nu.

28. În cazul Ştiinţelor Umaniste: O carte se regăseşte în KVK cu (a) rezultate dintre care un rezultat fiind catalogul BVB (uniunea Bibliotecilor din Bavaria – un portal). La accesarea rezultatului BVB, cartea se regăseşte în (b) biblioteci. Pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate, cum se poate considera numărul de intrări în catalogul KVK (a+b), exceptând bibliotecile care se dublează (dacă este cazul) sau doar (a)?
Raspuns: Se va lua în calcul numărul bibliotecilor în care se regăsește cartea (câte o intrare pentru fiecare bibliotecă).

29. În cazul Ştiinţelor Umaniste: Un articol ISI Proceedings poate fi inclus în categoria (5.1) Web of Science Arts&Humanities Citation Index?

Raspuns: Doar articole în reviste (fără Proceedings).
Persoane de contact:
Mihaela PIRSOAGA 90
Mihaela Pîrşoagă
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 308 05 16
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro
I BRAT 90
Iulia Brat
Responsabil Tehnic - Proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 33
Fax:
+40 21 311 59 92
iulia.brat@uefiscdi.ro
Știri asociate:
14 Apr 2022

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) acceptate la finanţare - Competiția 2021

Prin adresa nr. 1976/14.04.2022, MCID a aprobat lista proiectelor acceptate la finanțare, respe...

29 Mar 2022

Rezultate finale - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) - competiție 2021

Au fost publicate rezultatele finale pentru Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor ec...

14 Mar 2022

Rezultate preliminare - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) - competiție 2021

A fost finalizat procesul de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în competiția

09 Apr 2021

Consultare publică Pachete informații PD și TE 2021

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Pachetele de informații pentru competițiile 

13 Oct 2020

Contractare lista de rezervă - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) – competiţia 2019

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5723/12.10.2020 a fost aprobată supliment...

30 Jul 2020

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) acceptate la finanţare - competiţia 2019

Prin adresa nr. 10915/29.07.2020, MEC a aprobat lista proiectelor TE acceptate la finanțare, respectiv Lista de rezervă a proi...

03 Jul 2020

Rezultate finale TE 2019

Organizata in cadrul Programului P1 - Dezvoltarea sistemului national de Cercetare Dezvoltare, Subprogramul 1.1. Resurse Umane, asociata PNCDI III, editia din anul 2019 a competitiei TE 2019 a beneficiat de un buget in valo...

05 Jun 2020

Rezultate preliminare - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - TE 2019

A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din Competiția Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe indep...

Pagina:   1 2
https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4241, O: 385]