Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

Scop:
Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.
Identificator compeţitie: PN-III-P1-1.1-TE-2019
70.000.000
RON
14.890.000
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Propunerea de proiect

Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Întrebări frecvente

Calendarul competiției

Informaţii utile:
  • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 15 octombrie 2019, ora 16:00.
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă disponibilă, din 30 august 2019, la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

Mesaje, primite cu precădere, de la cercetători/grupuri de cercetători din institute de cercetare în urma dezbaterii publice sunt disponibile aici.
Întrebări frecvente TE - Competiția 2019

1. Ce se înţelege prin publicații “in extenso” ?
Publicații “in extenso” - lucrări din Web of Science care au încadrarea “document type”: “article”, “review” sau “proceedings paper”.

2. O persoană este eligibilă ca director de proiect TE 2019, dacă a obţinut titlul de doctor în anul 2009?
Da, dacă nu s-au împlinit 10 ani de la data obţinerii titlului de doctor, la data finalizării cererii de finanţare TE 2019.

3. Cercetătorii străini pot fi incluși ca membrii în echipa proiectului?
Da, cu respectarea legislației în vigoare privind angajarea cetățenilor străini (existenţa Anexei 7 semnată de reprezentanţii legali ai instituţiei gazdă a proiectului).

4. O persoană, director al unui proiect de tip TE din Competiţia 2016, aflat în derulare, poate depune în calitate de director de proiect o aplicaţie în cadrul competiţiei 2019 "Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente"?
Da.

5. Sunt necesare avize care trebuie depuse la propunerea de proiect?
Conform pachetului de informaţii, în situaţia în care domeniul proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obţinerea acestora anterior depunerii cererii de finanţare. Acestea nu se vor anexa propunerii de proiect.

6. În numărul de pagini admis pentru punctul C - Descrierea proiectului de cercetare (max. 8 pagini) sunt incluse şi cele max. două pagini acceptate pentru Bibliografie?
Nu, cele 8 pagini includ subpunctele C1-C6, iar paginile bibliografiei se numără separat (max. 2 pagini).

7. Cum se calculează perioada de la primirea titlului de doctor până la depunerea cererii de finanţare în cazul în care s-a beneficiat de concediu creştere copil, şi cum se justifică această perioadă?
Din perioada trecută de la data obţinerii titlului de doctor până la data finalizării cererii de finanţare, se scade perioada în care s-a beneficiat de concediu de creştere copil. Această perioadă trebuie dovedită, la depunerea proiectului, prin încărcarea în platformă a unor documente oficiale.

8. Pentru diplomele de doctor obţinute în străinătate se ia în calcul: data obţinerii diplomei în străinătate sau data echivalării diplomei în România?
Se consideră data obţinerii diplomei în străinătate.

9. Directorul de proiect trebuie să fie cetăţean român?
Programul se adresează inclusiv celor care activează în străinătate şi doresc să îşi desfăşoare activitatea de cercetare într-o instituţie din România. Directorul de proiect îşi va întrerupe activitatea în străinătate în momentul contractării şi îşi va desfăşura activitatea de cercetare în instituţia gazdă a proiectului, din România.

10. În echipă pot fi membrii care nu sunt angajaţi ai instituţiei gazdă a proiectului?
Da.

11. Textul gri cu explicații la fiecare secțiune din cererea de finanțare se elimină?
Textul gri explicativ, se recomandă a nu fi eliminat, dar acesta nu se va contoriza la numărul maxim de pagini pe secțiuni.

12. În ce limbă trebuie să se regăsească CV-urile din Brainmap, la care se face referire în secţiunea B1?
Având în vedere că Cererea de finanţare este redactată în limba engleză, toate informaţiile la care se face trimitere, trebuie să fie în limba engleză.
Persoane de contact:
Mihaela PIRSOAGA 90
Mihaela Pîrşoagă
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 308 05 16
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro
I BRAT 90
Iulia Brat
Responsabil Tehnic - Proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 33
Fax:
+40 21 311 59 92
iulia.brat@uefiscdi.ro
Știri asociate:
26 Aug 2019

Competiţie deschisă - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "

10 Oct 2018

Liste de rezervă Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente aprobate la finanţare - Competiţia 2016

Prin Ordinul MCI nr. 833/02.10.2018 a fost aprobată, modificarea bugetului competiției 2016 pentru Programul 1 - Dez...

05 Apr 2018

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente acceptate la finanţare - competiţia 2016

Au fost publicate listele proiectelor acceptate la finanţare pentru competiţia

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.397, O: 548]