Transfer la operatorul economic (PTE)

Scop:
Creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizaţiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate către piaţă.
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-PTE-2021
55.000.000
RON
11.201.629
EUR
Fonduri totale
303
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Statistici
Informare 26 noiembrie 2021

În data de 25 noiembrie 2021, a avut loc o nouă sesiune de alocare automată. Până în prezent au fost alocate în total 870 fișe individuale de evaluare, din care 523 sunt finalizate.

Informare 23 noiembrie 2021

În data de 19 noiembrie 2021, a avut loc o nouă sesiune de alocare automată. Până în prezent au fost alocate/acceptate 703 fișe de evaluare, din totalul necesar.

Informare 10 noiembrie 2021

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis listele de experți evaluatori aprobaţí pentru Competiţia PTE 2021, selectaţi de Consiliul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI), astfel:

• prin Adresa nr. 11630 din 28 octombrie 2021 - Lista 1 ce cuprinde 301 potenţiali experţi evaluatori;
• prin Adresa nr. 11666 din 5 noiembrie 2021 - Lista 2 ce cuprinde 104 potenţiali experţi evaluatori;
• prin Adresa nr. 11667 din 5 noiembrie 2021 - Lista 3 ce cuprinde 291 potenţiali experţi evaluatori.

În data de 8 noiembrie 2021, a fost iniţiat procesul de evaluare. Până în prezent au fost alocate 649 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 903 fișe.
Rezultatele finale privind procesul de verificare a eligibilităţii - PTE 2021 - sunt disponibile aici
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rezultatele preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii PTE 2021
sunt disponibile aici

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate se transmit prin e-mail la adresa transfereconomic@uefiscdi.ro, în perioada 30 septembrie - 4 octombrie 2021.

Dacă documentele lipsă/incomplete nu se retransmit prin e-mail la adresa transfereconomic@uefiscdi.ro în perioada 30 septembrie - 4 octombrie 2021, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.

Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului menţionat nu se va lua în considerare.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
NEW! Noul termen limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 20 septembrie 2021, ora 16:00

Pachetul de informaţii (aprobat prin Ordinul MCID nr. 420/23.08.2021), a fost modificat prin Ordinul MCID nr. 501/09.09.2021

Contract de finanţare

Propunerea de proiect
Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Fişa de evaluare

Calendar (actualizat)

Informaţii utile:
  • Noul termen limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 20 septembrie 2021, ora 16:00.
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
1. O întreprindere, care are în derulare un proiect PTE din competiția 2019, poate depune o propunere de proiect la competiția 2021?
Da.

2. Care este valoarea contribuţiei proprii (cofinanţare) pentru o întreprindere?
Valoarea contribuţiei proprii se stabileşte, în funcție de tipul întreprinderii (mare, mijlocie, mică) și tipul activității de cercetare, conform Schemei de ajutor de stat, aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/13.08.2015, Anexa 2, modificată prin OM nr. 6368 /23.12.2020, https://uefiscdi.gov.ro/p2-cresterea-competitivitatii-economiei-romanesti-prin-cdi.

3. În cererea de finanţare, se păstrează textul explicativ marcat cu gri?
Da.

4. Textul marcat cu gri se scade din numărul total de pagini?
Nu.

5. Directorul de proiect trebuie să fie doctor în ştiinţe?
Nu.

6. Se poate utiliza un font mai mic în cazul bibliografiei?
Punctul C - Bibliografie este parte a Cererii de finanţare şi se va scrie cu acelaşi font ca întreaga cerere de finanţare (Times New Roman 11).

7. O persoană poate fi responsabil partener la mai multe proiecte depuse la PTE – competiţia 2021?
Da.

8. Organizațiile de cercetare private sunt eligibile să participe la competiția PTE?
Nu, doar organizaţiile de cercetare de drept public sunt eligibile.

9. Care este valoarea minimă admisă de la bugetul de stat solicitată de către întreprinderile participante în proiect?
Valoarea solicitată de la bugetul de stat de către întreprinderile participante în proiect trebuie să fie de minim 50% din valoarea totală a proiectului de la bugetul de stat.

10. Cum pot fi decontate de întreprindere echipamentele achiziționate în cadrul proiectului?
Conform Schemei de ajutor de stat, cheltuielile de capital - echipamentele, dacă au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile pentru decontare, doar cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului, calculate în baza practicilor contabile reglementate.

11. Studiile de fezabilitate sunt eligibile de la buget?
Nu, studiile de fezabilitate sunt eligibile doar din contribuţie proprie.

12. Tabelul cu bugetul este inclus în numărul de pagini impus?
Acest tabel face parte din secțiunea B.2.2 a cererii de finanțare şi este inclus în numărul de pagini impus.

13. Ce se înţelege prin „o întreprindere (coordonatorul proiectului), în sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat, care are în obiectul său de activitate cercetare și dezvoltare tehnologică”?
Întreprinderea trebuie să aibă cod CAEN de cercetare-dezvoltare (72XX).

14. Poate fi director de proiect o persoană care nu este angajat al întreprinderii la momentul depunerii proiectului, cu condiția de a fi angajat al întreprinderii în cazul obținerii finanțării?
Da, să existe acordul de angajare între întreprindere şi directorul de proiect în situaţia în care proiectul este recomandat la finanţare şi directorul de proiect să fie angajat la contractare.

15. Cum dovedesc două întreprinderi partenere în proiect apartenența la același cluster?
Întreprinderile trebuie să declare denumirea şi codul unic de înregistrare (CUI) al clusterului din care fac parte.

16. Cheltuielile de deplasare sunt eligibile de la bugetul de stat pentru întreprinderi?
Nu, pentru întreprinderi cheltuielile de deplasare sunt eligibile numai din contribuţie proprie (cofinanţare).

17. Plafoanele maxime aferente cheltuielilor cu personalul din HG nr. 583/2015, se aplică întreprinderilor?
Da, se aplică pentru toţi membrii echipei din proiect.

18. O persoană, director al unui proiect aflat în derulare din competiția PTE 2019, poate depune o propunere de proiect în calitate de director de proiect la compeţia 2021?
Da.

19. O întreprindere poate depune mai multe propuneri de proiecte?
Da, dacă media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani este cel puțin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat, pentru toate proiectele depuse în competiţia PTE 2021.
Persoane de contact:
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Andreea MATEI
Andreea Matei
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
Catalin COMARITA 90
Cătălin Comariţă
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 76
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.comarita@uefiscdi.ro
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
Știri asociate:
10 Sep 2021

Prelungire termen limită competiție - Proiect de transfer la operatorul economic (PTE) - 2021

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a prelungit termenul limită pentru transmiterea propuner...

23 Aug 2021

Competiţie deschisă -Transfer la operatorul economic (PTE)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "Proiect de transfer la operatorul economic (PTE)", aprobată prin Ordi...

03 Jun 2020

RAPORT DE ACTIVITATE. Competiţia „Proiect de transfer la operatorul economic” PTE 2019

În anul 2019 a fost lansată competiţia de proiecte de tip „Transfer la operatorul economic”

05 Mar 2020

Rezultate finale PTE - Transfer la Operatorul Economic

În cadrul Programului 2: Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, a fost afişată lista cu rezultatele finale a propunerilor de proiecte din Competiţia Transfer la Opera...

04 Feb 2020

Rezultate preliminare PTE - Transfer la Operatorul Economic

A fost finalizat procesul de evaluare la propunerile de proiecte din Competitia Transfer la Operatorul Economic PTE 2019, din cadrul Programului 2: Creșterea competitivității economiei ...

26 Aug 2019

Competiţie deschisă -Transfer la operatorul economic (PTE)

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "Transfer la operator...

20 Sep 2018
22 Feb 2018

Lansarea Locomotivei Plug-In Hybrid finanţată într-un proiect de tip PTE

Joi, 22 februarie 2018, a avut loc, în staţia CFR Călători Constanţa, evenimentul de lansare a Locomotivei Plug-In Hybrid (LH...

https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.8369, O: 331]