Transfer la operatorul economic

Scop:
Creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizaţiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate către piaţă.
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-PTE-2016
85.000.000
RON
18.888.888
EUR
Fonduri totale
217
Proiecte depuse
57
Proiecte finanţate
Până la data de 21.12.2018 pentru proiectele din competiţia PTE 2016 au fost efectuate plăţi în valoare de 22.695.924,01 lei reprezentând 100% din valoarea contractată pentru anul 2018.

Până la data de 22.10.2018 pentru proiectele din competiţia PTE 2016 au fost efectuate plăţi în valoare de 17.036.669 lei reprezentând 74,61% din valoarea contractată pentru anul 2018.
Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor finanţate după instituţia coordonatoare


Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte finanţate în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)
Pie chart -> numărul de proiecte finanţate în judeţ vs. numărul de proiecte nefinanţate din judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Proiectele cu paginile web sunt disponibile aici.
DECONTARE

Pachet documente necesar decontării - 2018

Fișa de evidență a cheltuielilor - 1 exemplar printat
Raport știintific
Raport final

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.

Pachet documente necesar decontării - 2017

Documentele de raportare pentru anul 2017 se pot completa on-line în platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC. Pentru proiectele care au contractat credite de angajament, platforma va fi disponibilă începand cu data de 23 noiembrie 2017.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC , pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poşta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 4, camera 423, sector 1, Bucuresti.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 11 decembrie 2017.


Pachet documente necesar decontării - 2016

CONTRACTARE


Ca urmare a renunţării la contractare a doua proiecte din „Lista proiectelor propuse spre finanţare”, a fost aprobată prin adresa ANCSI 4432/17.11.2016, finanţarea următoarelor trei proiecte din „Lista rezultatelor finale pentru proiectele Transfer la operatorul economic 2016”, evaluate cu 84 de puncte, cu încadrarea în bugetul competiţiei.
Rezultatele competiţiei (proiecte propuse la finanţare) au fost aprobate de catre ANCSI şi transmise prin adresa nr. 3736/2016:
NOTĂ:

Pentru completarea documentelor de contractare se au în vedere următoarele:
 • data de începere a implementarii proiectelor este 6 octombrie 2016;
 • bugetul anului 2016 ce urmează a fi contractat trebuie să corespundă cu bugetul solicitat în cererea de finanţare;
 • orice realocare bugetară între anii 2017 şi 2018 se realizează doar cu acordul UEFISCDI.

Contractarea se va face utilizând platforma on-line: www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, care va fi disponibilă începând cu data de 10 octombrie 2016.

Pachet complet al documentelor necesare contractării:
Anexe Contract de finanţare:
 • Anexa II - Planul de realizare a proiectului – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa III - Deviz cadru - se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa VI - Ajutor de stat – se descarcă de aici;
 • Anexa VII - Acordul Ferm de Colaborare – se descarcă de aici;
 • Anexa VIII - Modalităţi de plată – se va tipari forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa VIII.1 - Eşalonarea plăţilor – se va tipari forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa VIII.2 - Convenţia de avans – se va tipari forma generată de platforma EVoC;

Rezultate finale

Lista proiectelor finale
În urma afisării rezultatelor preliminare pentru proiectele de tip "Transfer la operatorul economic 2016" au fost primite 16 contestaţii.

Lista contestaţiilor este disponibilă aici.
Rezultate preliminare

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, www.uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.

Contestaţiile se pot transmite în perioada 20 – 26 septembrie 2016 prin e-mail la adresa transfereconomic@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.

Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
Informare 03.10.2016
 • În data de 29 septembrie 2016 a avut loc sedinţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor. În data de 3 octombrie 2016 au fost publicate rezultatele finale şi a fost inaintată spre ANCSI propunerea de finanţare.
Informare 19.09.2016
 • Şedinţele de panel au avut loc în perioada 14-16 septembrie 2016. După finalizarea acestora, din 19 septembrie 2016, directorii de proiecte au acces, în conturile din platformă la Rapoartele finale de evaluare.
 • Lista experţilor care au participat la procesul de evaluare - competiţia Transfer la operatorul economic - se gaseşte aici.
Informare 19.09.2016
 • Etapa „Răspunsul directorului de proiect” a fost finalizata la 6.09.2016 şi s-a primit răspuns pentru 162 de proiecte. În perioada 7-12 septembrie Raportorii au redactat Raportul intermediar de evaluare (acolo unde a existat Răspunsul directorului de proiect) şi ceilalți 2 evaluatori au votat.
Informare 31.08.2016
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată. În data de 30.08.2016 au fost transmise către Directorii de proiecte Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fisa concatenata, daca e cazul). În perioada 31.08 – 06.09.2016 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
Informare 12.08.2016
 • În urma sesiunilor de alocare din datele de 8 şi 12 august 2016 au mai fost alocate 228 fise Îndividuale de evaluare. Din numărul total de fise de evaluare necesare au fost finalizate în etapa individuală 209 (aproximativ 33,5%).
Informare 08.08.2016
 • În data de 08 august 2016, ANCŞI a trimis către UEFISCDI o lista aprobata cu 18 evaluatori cu experiența pentru evaluarea planului de afaceri (studii de impact, marketing şi fezabilitate) validați de către CCCDI pentru solicitările din 7 şi 13 iulie 2016.
Informare 01.08.2016
 • În data de 01 august 2016 a fost efectuata o noua alocare/realocare experți, fiind alocate încă 15 fise individuale de evaluare. Astfel, după a doua alocare, 192 de proiecte au avut cel puțin un expert alocat.
Informare 27.07.2016
 • Procesul de evaluare a fost Înițiat În data de 26 iulie 2016. Astfel 190 proiecte au cel puțÎn un expert alocat, iar numărul de alocări efectuate este de 392, dÎn totalul de 627. Se estimează că pana în 18 august 2016 se va finaliza etapa de evaluare individuala.
Informare 13.07.2016
 • În data de 13 iulie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCŞI o lista cu 26 de potențiali evaluatori cu experiența pentru evaluarea planului de afaceri (studii de impact, marketing şi fezabilitate).
Informare 12.07.2016
 • În data de 12 iulie 2016, ANCŞI a trimis către UEFISCDI lista aprobata cu 408 evaluatori validați de către CCCDI.
Informare 08.07.2016
 • În data de 08 iulie 2016, ANCŞI a trimis către UEFISCDI o lista aprobata cu 237 evaluatori validați de către CCCDI din totalul de 898 (ceilalți 585 evaluatori sunt încă În analiza).
Informare 07.07.2016
 • În data de 7 iulie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCŞI o lista cu 20 de potențiali evaluatori cu experiența pentru evaluarea planului de afaceri.
Informare 05.07.2016
 • În data de 24 iunie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI (conform HG 1.244/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi Inovare) lista cu cei 898 potențiali evaluatori validați de Consiliul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI). Validarea evaluatorilor pentru competiția Proiecte de Transfer la Operatorul Economic - 2016 s-a făcut cu respectarea criteriilor de selecție stabilite prin pachetul de informații. UEFISCDI va iniția procesul de evaluare imediat ce primește lista aprobată.
Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
Procesul de verificare a eligibilităţii
 • Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa transfereconomic@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 28 iunie 2016 - 1 iulie 2016. În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect.
 • Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

*Daca documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 1 iulie 2016, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii (aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9230/12.05.2016)
Propunerea de proiect

Declaraţii:
(se completează, se semnează, se scanează şi se incarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)

Fişa de evaluare

Întrebări frecvente

Calendar

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI

Informaţii utile:
 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 24 iunie 2016, ora 16.00.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începand cu data de 17 mai 2016.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
Pachet de informaţii supus dezbaterii publice în perioada 17 martie - 16 aprilie 2016

Mesajele primite, cu precădere, de la organizaţii de cercetare şi întreprinderi în urma dezbaterii publice sunt disponibile aici.
Persoane de contact:
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Corina LICA 90
Corina Lică
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 84
Fax:
+40 21 311 59 92
corina.lica@uefiscdi.ro
Știri asociate:
20 Sep 2018
22 Feb 2018

Lansarea Locomotivei Plug-In Hybrid finanţată într-un proiect de tip PTE

Joi, 22 februarie 2018, a avut loc, în staţia CFR Călători Constanţa, evenimentul de lansare a Locomotivei Plug-In Hybrid (LH...

https://uefiscdi.ro/transfer-la-operatorul-economic
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.7992, O: 561]