Proiecte de cercetare exploratorie

Scop:
Susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale, multi-, inter- şi trans-disciplinare şi/sau exploratorii din România. Programul se adresează cercetătorilor cu performanţe demonstrate prin calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice.
Identificator competiţie: PN-III-P4-IDPCE-2016

170.000.000
RON
37.777.777
EUR
Fonduri totale
936
Proiecte depuse
199
Proiecte finanţate
Până la data de 23.12.2019 pentru proiectele PCE 2016 au fost efectuate plăţi eprezentând 100% din valoarea decontata, eligibilă, pentru anul 2019.

In data de 10.05.2019 a fost primită, de la MCI, prima tranşă de bani aferentă anului 2019, pentru proiectele aflate în implementare la nivelul PNCDI III.
Astfel, a fost iniţiat procesul de plată, tranşa I, către contractori. Pe măsura efectuării plăţilor contractorii vor fi notificaţi.
Statistici
Paginile web ale proiectelor aflate în derulare sunt disponibile aici.

DESCHIDERE FINANCIARĂ

Deschiderea financiară pentru anul 2019 reprezintă valoarea contractată, conform bugetului din ultimul act adițional semnat.

Deschiderea financiară pentru anul 2018 reprezintă 82% din bugetul contractat. Diferența de buget se realocă în anul 2019.

DECONTARE

2019
Documentele de raportare aferente etapei 2019 se vor completa on-line, in platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Raportul de audit financiar si forma tiparita documentelor de raportare, generata automat de platforma pe baza informatiilor introduse de directorul de proiect si validate de ofiterul de proiect al UEFISCDI, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucuresti, pana cel tarziu 05 decembrie 2019

2018

Documentele de raportare aferente etapei 2018 se vor completa on-line, in platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.

Raportul de audit financiar si forma tiparita documentelor de raportare, generata automat de platforma pe baza informatiilor introduse de directorul de proiect si validate de ofiterul de proiect al UEFISCDI, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucuresti, pana cel tarziu 05 decembrie 2018.

2017

◦  Pachet documente necesar decontării - 2017

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC , disponibilă începând cu data de 24 noiembrie 2017.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC , pe baza informatiilor introduse de contractor și validate de ofițerul de proiect al UEFISCDI, și va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 6, camera 617, sector 1, București.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 11 decembrie 2017.


CONTRACTARE

Pentru a se asigura o rată de succes unitară și pentru Domeniul Fizică (în prezent rata de de succes la acest domeniu este 22,35% față de rata medie a competiței de aprox. 30%) Ministerul Cercetării și Inovării a aprobat finanțarea unui număr suplimentar de 10 proiecte (toate cu un punctaj de 90 puncte), cu încadrarea în bugetul competiției (170.000.000 lei).
Bugetul necesar acestei finanțări a rezultat din economiile înregistrate din bugetul competiției (7.858.654 lei față de 8.611.507 lei bugetul solicitat conform cererilor de finanțare).
Lista de rezervă se gasește aici.


• Rezultatele competiției Proiecte de Cercetare Exploratorie - 2016 (proiecte acceptate spre finanțare) au fost aprobate de către MCI și transmise prin adresa nr. 2017/12.07.2017.

Lista propunerilor de proiecte acceptate spre finanțare:

  Biologie şi Ecologie

  Chimie

  Fizică

  Matematică şi informatică

  Sănătate

  Ştiinţe inginereşti

  Ştiinţa materialelor 

  Ştiinţele pământului

  Știinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii

  Ştiinţe sociale şi economice

  Ştiinţe umanisteNOTĂ:
Pentru completarea documentelor de contractare se au în vedere urmatoarele:
• data de incepere a implementarii proiectelor este 12 iulie 2017;
• bugetul total aprobat este bugetul solicitat în cererea de finanțare;

Contractarea se va face utilizând platforma on-line: www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.


Pachet complet al documentelor necesare contractării:
Contract de finanțare – se va tipări forma generată de platforma EVoC
• Anexe Contract de finanțare:

      o Anexa II – Planul de realizare a proiectului – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
      o Anexa III - Devizul cadru – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
      o Anexa IV – Eșalonarea plăților – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
      o Anexa V – Convenția de avans – se va tipări forma generată de platforma EVoC;


Contestaţii depuse privind rezultatele preliminare - Etapa II
Contestaţii depuse privind rezultatele preliminare - Etapa I


Informare 21.07.2017

Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiție Proiecte de Cercetare Exploratorie - se găsește aici.

Informare 18.05.2017

În data de 10 mai 2017 Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) a avizat propunerea de finanțare, conform prevederilor Pachetului de Informații. Aceasta a fost înaintată, spre aprobare,  către Ministerului Cercetării și Inovării (MCI), .

Informare 6.05.2017

Rezultatele finale s-au publicat pe 5 mai 2017.

Informare 26.04.2017

Publicarea rezultatelor finale se va face dupa rezolvarea tuturor contestațiilor.

Informare 04.04.2017

În urma publicării Listelor cu rezultatele preliminare, Etapa II, au fost înregistrate la UEFISCDI, în perioada 20-24 martie, 80 contestații.

Informare 17.03.2017

Procesul de evaluare - Etapa II pentru "Proiectele de Cercetare Exploratorie" - PCE 2016 a fost finalizat.

Informare 16.03.2017

S-a primit Răspunsul aplicantului pentru 517 proiecte (din 659) şi s-au finalizat de către evaluatori Rapoartele intermediare de evaluare, inclusiv votul.

În perioada 6 - 16 martie 2017 au avut loc şedintele de panel organizate în cadrul procesului de evaluare, Etapa II, a propunerilor de Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE) depuse în competiţia 2016.

Informare 10.03.2017

Pentru toate proiectele (659) s-a pus la dispoziţia directorilor de proiecte Raportul iniţial de evaluare şi Fişa de evaluare concatenată (dacă a fost cazul). S-a primit Răspunsul aplicantului pentru 515 proiecte, din care s-a finalizat de către evaluatori 501 de Rapoarte intermediare de evaluare, inclusiv vot.

În perioada 6 - 16 martie 2017 au loc sedinţe de panel organizate în cadrul procesului de evaluare, Etapa II, a propunerilor de Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE) depuse în competiţia 2016.

Informare 06.03.2017

Pentru 657 proiecte (din totalul de 659) s-a pus la dispoziţia directorilor de proiecte Raportul iniţial de evaluare şi Fişa de evaluare concatenată (dacă a fost cazul). S-a primit Răspunsul aplicantului pentru 512 proiecte, din care s-a finalizat de către evaluatori 491 de Rapoarte intermediare de evaluare, inclusiv vot.

În perioada 6 - 15 martie 2017 au loc şedinte de panel organizate în cadrul procesului de evaluare, Etapa II, a propunerilor de Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE) depuse în competiţia 2016.

Informare 03.03.2017

Din totalul de 659 proiecte, ce au obţinut calificativul "Calitate adecvată pentru a trece în Etapa II", s-au mai finalizat 3 proiecte în Etapa II de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Raportul iniţial de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul), în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (până pe 6 martie 2017), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în raportul de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru ultimele 2 proiecte, directorii vor fi anuntaţi.

Informare 22.02.2017

Din totalul de 659 proiecte, ce au obţinut calificativul "Calitate adecvată pentru a trece în Etapa II", s-au mai finalizat 8 proiecte în Etapa II de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Raportul iniţial de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul), în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (până pe 28 februarie 2017), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în raportul de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 20.02.2017

Toate cele1977 fişe individuale necesare au fost finalizate.

Din totalul de 659 proiecte, ce au obţinut calificativul "Calitate adecvată pentru a trece în Etapa II", s-au mai finalizat 13 proiecte în Etapa II de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Raportul iniţial de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul), în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (până pe 24 februarie 2017), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în raportul de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 16.02.2017

Din cele1977 fişe individuale necesare au fost finalizate 1975 (aprox. 99.8%).

Informare 14.02.2017

Din cele1977 fişe individuale necesare au fost finalizate 1969 (aprox. 99.5%).

Din totalul de 659 proiecte, ce au obţinut calificativul "Calitate adecvată pentru a trece în Etapa II", s-au mai finalizat 26 proiecte în Etapa II de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Raportul iniţial de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul), în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (până pe 21 februarie 2017), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în raportul de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 08.02.2017

În urma sesiunilor de alocare/realocare au fost alocate toate cele1977 fişe individuale, din care au fost finalizate 1957 (aprox. 98.9%).

Din totalul de 659 proiecte, ce au obţinut calificativul "Calitate adecvată pentru a trece în Etapa II", s-au mai finalizat 90 proiecte în Etapa II de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Raportul iniţial de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul), în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (până pe 15 februarie 2017), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în raportul de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 06.02.2017

În urma sesiunilor de alocare/realocare, din numărul total de 1977 fişe individuale necesare în Etapa II, au fost alocate 1975 fişe individuale, din care au fost finalizate 1956 (aprox. 98.9%).

Din totalul de 659 proiecte, ce au obţinut calificativul "Calitate adecvată pentru a trece în Etapa II", s-au mai finalizat 78 proiecte în Etapa II de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Raportul iniţial de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul), în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (până pe 13 februarie 2017), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în raportul de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 01.02.2017

În urma sesiunilor de alocare/realocare, din numărul total de 1977 fişe individuale necesare în Etapa II, au fost alocate 1975 fişe individuale, din care au fost finalizate 1952 (aprox. 98.7%).

Din totalul de 659 proiecte, ce au obţinut calificativul "Calitate adecvată pentru a trece în Etapa II", s-au mai finalizat 101 proiecte în Etapa II de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Raportul iniţial de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul), în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (pânaă pe 8 februarie 2017), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în raportul de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 27.01.2017

În urma sesiunilor de alocare/realocare, din numărul total de 1977 fişe individuale necesare în Etapa II, au fost alocate 1974 fişe individuale, din care au fost finalizate 1935 (aprox. 97.8%).

Din totalul de 659 proiecte, ce au obţinut calificativul "Calitate adecvată pentru a trece în Etapa II", s-au finalizat 338 proiecte în Etapa II de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Raportul iniţial de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul), în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (până pe 3 februarie 2017 ora 16:00), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în raportul de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 25.01.2017

În urma sesiunilor de alocare/realocare, din numărul total de 1977 fişe individuale necesare în Etapa II, au fost alocate 1970 fişe individuale, din care au fost finalizate 1913 (aprox. 96.7%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 13.01.2017

În urma sesiunilor de alocare/realocare, din numărul total de 1977 fişe individuale necesare în Etapa II, au fost alocate 1958 fişe individuale, din care au fost finalizate 1730 (aprox. 87.5%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 06.01.2017

În urma sesiunilor de alocare/realocare, din numărul total de 1977 fişe individuale necesare în Etapa II, au fost alocate 1850 fişe individuale, din care au fost finalizate 1654 (aprox. 84%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 20.12.2016

În urma sesiunilor de alocare/realocare, din numărul total de 1977 fişe individuale necesare în Etapa II, au fost alocate 1850 fişe individuale, din care au fost finalizate 1627 (aprox. 82%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 07.12.2016

În urma afişării rezultatelor preliminare - etapa I pentru Proiectele de Cercetare Explotatorie - PCE 2016 au fost primite, în perioada 16-22 noiembrie 2016, 92 contestaţii.

Informare 15.11.2016

Procesul de evaluare - Etapa I pentru "Proiectele de cercetare exploratorie" - PCE 2016 a fost finalizat.

Informare 08.11.2016

În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 2.796 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.788 fişe individuale, din care au fost finalizate 2.780 (aprox. 99%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 31.10.2016

În data de 28 octombrie 2016, ANCSI a trimis către UEFISCDI aprobată lista 11 cu 16 evaluatori validaţi.
În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 2.796 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.777 fişe individuale, din care au fost finalizate 2.733 (aprox. 97%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 25.10.2016

În urma sesiunilor de alocare/realocare, din numărul total de 2.796 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.750 fişe individuale, din care au fost finalizate 2.605 (aprox. 93%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 14.10.2016

În data de 14 octombrie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI încă o listă cu 267 potenţiali evaluatori pentru domeniile deficitare.

Informare 11.10.2016

În data de 11 octombrie 2016, ANCSI a trimis către UEFISCDI a zecea listă aprobată cu 18 evaluatori validaţi.
În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 2.796 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.378 fişe individuale, din care au fost finalizate 2.178 (aprox. 77%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 07.10.2016

Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 01 septembrie 2016. Până în prezent, din numărul total de 2.796 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.259 fişe individuale, din care au fost finalizate 2.086 (aprox. 74.6 %).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 04.10.2016

În data de 04 octombrie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI încă o listă cu 41 potenţiali evaluatori.

Informare 23.09.2016

În data de 23 septembrie 2016, ANCSI a trimis către UEFISCDI a noua listă aprobată cu 91 evaluatori validaţi.

Informare 20.09.2016

În data de 20 septembrie 2016, ANCSI a trimis către UEFISCDI a opta listă aprobată cu 100 evaluatori validaţi.

Informare 16.09.2016

În data de 16 septembrie 2016, ANCSI a trimis către UEFISCDI a şaptea listă aprobată cu 100 evaluatori validaţi de către CNCS.

Informare 09.09.2016

În data de 08 septembrie 2016 şi în data de 09 septembrie 2016, ANCSI a transmis către UEFISCDI listele 5 şi 6 cu 100, respectiv 61 evaluatori aprobaţi.

Informare 05.09.2016

În data de 02 septembrie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI încă o listă cu 230 potenţiali evaluatori.

În data de 02 septembrie 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI a patra listă aprobată cu 173 evaluatori validaţi de către CNCS.

Informare 1.09.2016

În data de 30 august 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI a treia listă aprobată cu 100 evaluatori validaţi de către CNCS.

Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 1 septembrie 2016.

Informare 29.08.2016

În data de 29 august 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI a doua listă aprobată cu 100 evaluatori validaţi de către CNCS.

Informare 25.08.2016

În data de 25 august 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI o listă aprobată cu 100 evaluatori validaţi de către CNCS.

Informare 18.08.2016

În data de 18 august 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI (conform HG 1.244/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare) încă o listă cu 170 potenţiali evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS). Validarea evaluatorilor pentru competiţia PCE - 2016 s-a făcut cu respectarea criteriilor de selecţie stabilite prin pachetul de informaţii. UEFISCDI va iniţia procesul de evaluare imediat ce primeşte listele aprobate.

Informare 03.08.2016

În data de 27 iulie 2016 şi în data de 03 august 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI (conform HG 1.244/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare) listele cu cei 428, respectiv 324 potenţiali evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS). Validarea evaluatorilor pentru competiţia PCE - 2016 s-a făcut cu respectarea criteriilor de selecţie stabilite prin pachetul de informaţii. UEFISCDI va iniţia procesul de evaluare imediat ce primeşte listele aprobate.

Rezultate finale privind procesul de verificare al eligibilităţii PCE 2016

Lista propunerilor de proiecte neeligibile/retrase din competiţie

Lista propunerilor de proiecte eligibile

Contestaţii privind procesul de verificare al eligibilităţii PCE 2016

Contestaţiile referitoare la neindeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa proiectePCE@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 7 - 13 Iulie 2016. În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect.
Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

Contestaţii depuse privind procesul de verificare al eligibilităţii

Rezultate preliminare privind procesul de verificare al eligibilităţii PCE 2016

Lista propunerilor de proiecte neeligibile/retrase din competiţie

Lista propunerilor de proiecte eligibile*


*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 13 iulie 2016, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile
Sectiuni publice din cadrul Cererilor de finantare (B2, B3, C2)


Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii (aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9251/27.05.2016)
Propunerea de proiect
Notă: Secţiunile B2, B3 şi C2 ale aplicaţiei vor fi publice. Acestea vor fi încărcate în platforma de depunere, atât sub forma a 2 fişiere .pdf separate cât şi ca parte integrantă a cererii de finanţare.
Informaţii utile:

Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 6 iunie 2016;

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 30 iunie 2016, ora 16:00;

Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
Pachetul de informaţii a fost supus dezbaterii publice în perioada 21 martie - 20 aprilie 2016

În perioada consultării publice au fost primite mesaje de la cercetători/grupuri de cercetători din universități / institute de cercetare.
Mesajele sunt disponibile aici.
Persoane de contact:
IrinaBitescu 90
Irina Biţescu
Coordonator program
Telefon:
+40 21 308 05 34
Fax:
+40 21 311 59 92
irina.bitescu@uefiscdi.ro
Mihaela FRATILA 90
Mihaela Fraţilă
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 308 05 32
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.fratila@uefiscdi.ro
Știri asociate:
13 Jul 2017

Publicare listă Proiecte de Cercetare Exploratorie acceptate la finanţare - competiţie 2016

A fost publicată lista proiectelor acceptate la finanţare pentru competiția „Proi...

05 May 2017

Rezultate finale evaluare etapa II - Proiecte de cercetare exploratorie - competiţie 2016

Au fost publicate rezultatele finale ale evaluării etapa II - Proiecte de cercetare exploratorie - competiţie 2016.

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 3.3771, O: 560]