Transfer la operatorul economic (PTE)

Scop:
Creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizaţiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate către piaţă.
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-PTE-2019
74.371.362
RON
15.657.128
EUR
Fonduri totale
325
Proiecte depuse
64
Proiecte finanţate
Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor finanţate după instituţia coordonatoare


Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte finanţate în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)
Pie chart -> numărul de proiecte finanţate în judeţ vs. numărul de proiecte nefinanţate din judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Repartizarea geografică pe judeţe a instituțiilor partenere din proiectele finanţate

Culoarea judeţelor -> numărul de instituții partenere din proiectele finanţate în judeţ (după judeţul instituţiilor partenere)Repartizarea geografică pe judeţe a experților evaluatori utilizați în procesul de evaluare

Culoarea judeţelor -> numărul de experți evaluatori în judeţ (după judeţul instituţiilor la care sunt afiliați experții)Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse după instituţia coordonatoare
Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte depuse în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Repartizarea geografică pe judeţe a instituţiilor partenere din proiectele depuse

Culoarea judeţelor -> numărul de instituții partenere din proiectele depuse în judeţ (după judeţul instituţiilor partenere)Proiectele cu paginile web sunt disponibile aici.
Decontare

Pachet documente necesar decontării - 2020:
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă.
Documentele de raportare generate de platformă, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2020.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.


Prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4918/03.08.2020 a fost aprobată majorarea bugetului competiţiei PTE 2019, în vederea finanţării proiectelor din lista de rezervă. Bugetul total al competiţiei PTE 2019 devine 75.576.000 lei.
Platforma de contractare este disponibilă la adresa: https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.

Pachetul complet al documentelor necesare contractării:
Anexe Contract de finanţare:
 • Anexa II - Planul de realizare a proiectului – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa III - Deviz cadru - se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa IV - Eşalonarea plăţilor - se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa V - Convenţia de avans – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa VI - Ajutor de stat – se descarcă de aici;
 • Anexa VII - Acordul Ferm de Colaborare – se descarcă de aici;
 • Anexa VIII - Modalităţi de plată – se va tipări forma generată de platforma EVoC.
NOTĂ:
Iniţierea contractării se va face după negociere.

Prin adresa nr. 10504/15.04.2020, MEC a aprobat lista de rezervă a proiectelor PTE. 
NOTĂ:
Detalii privind contractarea proiectelor din lista de rezervă vor fi anunţate ulterior.
Prin adresa nr. 10504/15.04.2020, MEC a aprobat lista proiectelor PTE acceptate la finanţare. 
Platforma de contractare este disponibilă la adresa: www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.

Pachetul complet al documentelor necesare contractării:
Anexe Contract de finanţare:
 • Anexa II - Planul de realizare a proiectului – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa III - Deviz cadru - se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa IV - Eşalonarea plăţilor - se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa V - Convenţia de avans – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
 • Anexa VI - Ajutor de stat – se descarcă de aici;
 • Anexa VII - Acordul Ferm de Colaborare – se descarcă de aici;
 • Anexa VIII - Modalităţi de plată – se va tipări forma generată de platforma EVoC.
NOTĂ:
Iniţierea contractării se va face după negociere.
Rezultate preliminare

Rezultate preliminare PTE - Transfer la operatorul economic

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, www.uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.

Contestaţiile se pot transmite în perioada 4 – 6 februarie 2020 prin e-mail la adresa transfereconomic@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.

Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
Informare 13 mai 2020
 • Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiția PTE 2019 - se găsește aici.
Informare 3 februarie 2020
 • În perioada 28 - 30 ianuarie 2020 au avut loc şedinţele de panel pentru propunerile de proiect din domeniile: Domeniul 1 – Bioeconomie, Domeniul 2 - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate) şi D5 - Sănătate (inclusiv știința medicamentului).
Informare 23 ianuarie 2020
 • În perioada 16 - 17 ianuarie 2020 au avut loc şedintele de panel pentru propunerile de proiect din domeniile: D3 - Energie, mediu și schimbări climatice, D4 - Eco-nano-tehnologii și materiale avansate.
Informare 13 ianuarie 2020
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată.
 • Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte în data de 9 ianuarie 2020 pentru ultimele 4 proiecte (D1 si D2), respectiv 10 ianuarie 2020 pentru 27 proiecte (D5 - Sănătate (inclusiv știința medicamentului)).
 • Punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare se primesc în perioadele:
  - 10 - 14 ianuarie 2020 pentru proiectele de la domeniile D1 şi D2;
  - 13 - 15 ianuarie 2020 pentru proiectele de la domeniul D5. 
Informare 8 ianuarie 2020
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru înca 165 proiecte (Domeniul 1 – Bioeconomie și Domeniul 2 - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate). Pentru aceste proiecte au fost transmise către Directorii de proiecte, Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale. În perioada 8 - 10 ianuarie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
Informare 20 decembrie 2019

Stadiul procesului de evaluare pentru cele 322 propuneri de proiecte:
 • Au fost alocate toate cele 966 fişe individuale necesare.
 • A fost finalizată evaluarea individuală pentru 126 proiecte (D3 - Energie, mediu și schimbări climatice, D4 - Eco-nano-tehnologii și materiale avansate si D6 - Patrimoniu și identitate culturală) și s-a primit Răspunsul aplicantului pentru 112 proiecte. În etapa de evaluare în panel au fost finalizate 57 Rapoarte de consens, din care 41 voturi exprimate de către toți evaluatorii.
 • Pentru 196 de proiecte (respectiv 588 fișe de evaluare) aferente domeniilor D1 – Bioeconomie, D2 - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate și D5 - Sănătate (inclusiv știința medicamentului), au fost finalizate 468 fișe de evaluare individuală, iar restul sunt în lucru, urmând ca la începutul lunii ianuarie 2020 să fie finalizate.
Informare 18 decembrie 2019
 • În data de 12 decembrie CCCDI a validat lista nr. 3 cu 428 potențiali evaluatori. Dintre aceștia 159 evaluatori și-au exprimat disponibilitatea pentru a participa la procesul de evaluare.
Informare 10 decembrie 2019
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru proiectele din Domeniile: 3 – Energie, mediu și schimbări climatice, 4 – Eco – nano – tehnologii și materiale avansate și 6 - Patrimoniu si identitate culturală.
  Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 10 - 12 decembrie 2019 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
Informare 6 decembrie 2019
 • În data de 3 decembrie CCCDI a validat lista nr. 2 cu 66 potențiali evaluatori. Dintre aceștia 43 evaluatori și-au exprimat disponibilitatea pentru a participa la procesul de evaluare.
  În data de 6 decembrie 2019 a avut loc o noua sesiune de alocare, fiind alocate încă 74 fișe individuale de evaluare.
Informare 26 noiembrie 2019
 • În data de 22 noiembrie 2019 a fost efectută o nouă alocare/realocare experți, fiind alocate încă 177 fișe individuale de evaluare.
Informare 15 noiembrie 2019
 • Consiliul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI) a validat lista cu 1220 potențiali evaluatori. Dintre aceștia 616 evaluatori și-au exprimat disponibilitatea pentru a participa la procesul de evaluare. În data de 14 noiembrie 2019 a fost iniţiat procesul de evaluare. A avut loc prima sesiune de alocare experţi pentru cele 322 de proiecte eligibile.Din necesarul de 966 alocări au fost efectuate 608.
Rezultate finale privind procesul de verificare a eligibilităţii - PTE 2019

Lista propunerilor de proiecte


Rezultate preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii PTE 2019

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa transfereconomic@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 28 - 30 octombrie 2019. În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect. Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

Lista propunerilor de proiecte*

*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 30 octombrie 2019, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCI nr. 497/22.08.2019)

Contract de finanţare

Propunerea de proiect
Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Fişa de evaluare

Calendar

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI


Informaţii utile:
 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 11 octombrie 2019, ora 16:00.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
Pachetul de informaţii a fost supus dezbaterii publice în perioada 10 iunie - 9 iulie 2019.

Mesaje, primite cu precădere, de la organizaţii de cercetare şi întreprinderi în urma dezbaterii publice sunt disponibile aici.
Întrebări frecvente PTE – Competiţia 2019

1. Întreprinderile participante trebuie să aibă în obiectul de activitate un cod CAEN de cercetare?
Da, întreprinderile participante trebuie să aibă cod CAEN de cercetare, principal sau secundar.

2. Cât este valoarea aferentă cofinanţării unui proiect PTE?
Cofinanţarea în cadrul proiectului se calculeză în funcţie de tipul întreprinderii (IMM-uri sau întreprinderi mari) şi tipul activităţii (cercetare industrială, dezvoltare experimentală şi activităţi de inovare) conform Schemei de ajutor de stat - Anexa nr. 2 la Decizia Preşedintelui ANCSI nr. 9281 din 13.08.2015.

3. Care este valoarea ce poate fi solicitată de o întreprindere de la bugetul de stat?
Pentru fiecare întreprindere participantă în proiect, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat.

4. Care este valoarea minimă admisă de la bugetul de stat solicitată de către întreprinderile participante în proiect?
Finanțarea de la bugetul de stat solicitată de către întreprinderile participante în proiect trebuie să fie de minim 50% din valoarea totală a proiectului de la bugetul de stat.

5. O micro-întreprindere este eligibilă pentru depunerea unei propuneri de proiect în cadrul competiţiei PTE 2019?
Da, conform cap. 5 “Definiţii”, art. 6 pc. 16) din Schema de ajutor de stat: “Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) sunt întreprinderi care respectă criteriile prevăzute în Anexa I Regulamentul (UE) nr. 651/2014. În schema de faţă, micro-întreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici.”

6. Directorul de proiect trebuie să fie doctor în ştiinţe?
Nu, această condiţie nu este pentru instrumentul de finanţare PTE.

7. Studiile de fezabilitate sunt eligibile de la buget?
Nu, studiile de fezabilitate sunt eligibile doar din surse proprii.

8. Un director de proiect poate depune mai multe propuneri de proiect?
Nu, o persoană, în calitate de director de proiect, poate depune o singură cerere de finanţare.

9. Cui trebuie să aparţină tehnologia de la care se porneşte în realizarea proiectului (unităţii CD sau întreprinderii)?
Tehnologia poate aparţine fie întreprinderii, fie organizaţiei de cercetare de drept public.

10. Care sunt cotele maxime de finanţare pe tipuri de activităţi (cercetare industrială, dezvoltare experimentală şi activităţi de inovare) şi tipuri de întreprinderi (mică, mijlocie şi mare)?
Cotele de finanţare de la buget şi din cofinanţare (surse proprii) se stabilesc conform Schemei de ajutor de stat, cap. 11- Intensitatea ajutorului de stat, art. 16-18.

11. Organizațiile de cercetare private sunt eligibile să participe la competiția PTE?
Nu, organizaţiile de cercetare de drept privat nu sunt eligibile în cadrul instrumentului de finanţare Proiect de transfer la operatorul economic – PTE.

12. Cercetarea fundamentală este activitate eligibilă la PTE?
Nu, activităţile eligibile sunt: cercetare industrială, dezvoltare experimentală, activităţi de inovare şi studii de fezabilitate (din surse proprii).

13. Care sunt plafoanele care se aplică cheltuielilor de personal pentru un proiect PTE?
Plafoanele aferente cheltuielilor cu personalul sunt reglementate la Art. 26 din Anexa la HG nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) cu modificările şi completările ulterioare.

14. Criteriul de eligibilitate referitor la rezultatele întreprinderii din ultimii 2 ani se referă la “Rezultatul net al exercițiului” sau “Rezultatul din exploatare”?
Criteriul de eligibilitate menţionat se referă la “Rezultatul net al exercițiului”.

15. Cum dovedesc două întreprinderi partenere în proiect apartenența la același cluster?
Întreprinderile trebuie să declare clusterul din care fac parte (anexa III.4, la punctul 3).

16. O persoană poate fi în același timp responsabil partener la mai multe proiecte depuse la PTE – competiţia 2019?
Da, condiţia de eligibilitate este doar pentru directorul de proiect.

17. Există o limită maximă pentru cheltuielile de capital la entitățile care nu implică ajutor de stat (universități sau institute naționale)?
Nu există o limită maximă pentru cheltuieli de capital, dar aceste achiziţii trebuie să fie efectuate în scopul realizării proiectului.

18. Cum pot fi decontate de întreprindere echipamentele achiziționate în cadrul proiectului?
Conform Schemei de ajutor de stat, pentru echipamente (cheltuieli de capital), dacă au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, se decontează cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului.

19. Conform Pachetului de informaţii, condiţia de eligibilitate pentru o întreprindere ca ”media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat”, este valabilă pentru o singură propunere sau pentru toate propunerile de proiect depuse de o întreprindere?
La depunerea propunerii de proiect, condiţia de eligibilitate se referă la fiecare propunere.
La contractare, trebuie respectată această condiţie pentru toate propunerile de proiect finanţate.


20. La proiectele PTE se solicită raport de audit financiar extern?
Da, conform art.9 – “Raportare” din contractul de finanţare.

21. Arhitecţii pot face parte din proiect? Aceştia pot fi trecuţi ca şi cercetători în cadrul proiectului?
Din lista de personal a proiectelor PTE, pot face parte doar cercetători, cercetători postdoctorali, doctoranzi, ingineri/tehnicieni. Încadrarea personalului implicat în proiect este responsabilitatea instituţiilor angajatoare.

22. Cum se stabileşte conform Pachetului de informaţii mărimea unei întreprinderi (mică, mijlocie sau mare)?
Marimea întreprinderilor se stabileste conform Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, astfel:
întreprindere mica
- au mai puțin de 50 de angajați;
- cifra de afaceri anuală și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 10 mil. Euro;
întreprindere mijlocie
- au mai puțin de 250 de angajați;
- cifra de afaceri anuală nu depășește 50 mil. Euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 mil. Euro;
întreprindere mare
- au peste de 250 de angajați;
- cifra de afaceri anuală nu depășește 50 mil. Euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 mil. Euro.

23. O propunere de proiect PTE poate avea doar activităţi de cercetare industrială?
Nu, trebuie respectate condiţiile de participare din Pachetul de informaţii (cap. 3): se pornește de la o tehnologie validată în laborator (TRL 4) și se concretizează cu o tehnologie validată în mediul industrial (TRL 5); se pornește de la o tehnologie validată în mediul industrial (TRL 5) și se concretizează cu o tehnologie demonstrată în mediul industrial (TRL 6); se pornește de la o tehnologie validată în laborator (TRL 4) şi se concretizează cu o tehnologie demonstrată în mediul industrial (TRL 6).
Persoane de contact:
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Andreea MATEI
Andreea Matei
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
Corina LICA 90
Corina Lică
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 84
Fax:
+40 21 311 59 92
corina.lica@uefiscdi.ro
Știri asociate:
03 Jun 2020

RAPORT DE ACTIVITATE. Competiţia „Proiect de transfer la operatorul economic” PTE 2019

În anul 2019 a fost lansată competiţia de proiecte de tip „Transfer la operatorul economic”

05 Mar 2020

Rezultate finale PTE - Transfer la Operatorul Economic

În cadrul Programului 2: Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, a fost afişată lista cu rezultatele finale a propunerilor de proiecte din Competiţia Transfer la Opera...

04 Feb 2020

Rezultate preliminare PTE - Transfer la Operatorul Economic

A fost finalizat procesul de evaluare la propunerile de proiecte din Competitia Transfer la Operatorul Economic PTE 2019, din cadrul Programului 2: Creșterea competitivității economiei ...

26 Aug 2019

Competiţie deschisă -Transfer la operatorul economic (PTE)

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "Transfer la operator...

20 Sep 2018
22 Feb 2018

Lansarea Locomotivei Plug-In Hybrid finanţată într-un proiect de tip PTE

Joi, 22 februarie 2018, a avut loc, în staţia CFR Călători Constanţa, evenimentul de lansare a Locomotivei Plug-In Hybrid (LH...

https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.53, O: 295]