Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor

Prin prezentul apel, unitățile de învățământ secundar superior de stat/particulare acreditate precum și palatele și cluburile copiilor vor fi dotate cu echipamente TIC de tip „smart lab” și materiale educaționale specifice pentru dezvoltarea unui laborator digital inteligent. Aceste laboratoare pot fi utilizate la toate disciplinele de studiu și reprezintă un concept modern de învățare virtuală, cu posibilitatea de a fi adaptate profilului oricărui liceu.

NEW - martie 2024

Manualul beneficiarului
Anexa 1 A-S Cerere de transfer pentru cheltuieli angajate ce urmează a fi plătite
Anexa 1.1A-S Lista achizițiilor publice aferente cheltuielilor solicitate la plată
Anexa 1 B-S Cerere de transfer pentru cheltuieli efectuate
Anexa 1.1B-S Lista achizițiilor publice aferente cheltuielilor efectuate
Anexa 1 C-S Raportul tehnic
Anexa 2 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă
Anexa 3-S Raportul financiar
Anexa 4 - Notificare modificare contract de finanțare
Anexa 5 - Act Adițional (model)
Anexa 5.1 - Notă solicitare de modificare contract de finanțare prin Act Adițional
Anexa 6 S - Listă documente justificative orientative/ Modele documente pentru achiziții
                 Referat de necesitate
                 Notă estimativă
                 Notă justificativă
                 Cerere de ofertă
                 Formular oferta
                 Proces Verbal de selecție
                 Comunicare rezultat selecție
                 Notă de comandă
                 Contract de furnizare produse
                 Proces Verbal de recepție

Calendarul sesiunilor de informare:
Marți 12 decembrie 2023: intervalul orar 10:00 – 12:00
Joi 14 decembrie 2023: intervalul orar 14:00 – 16:00
Marți 19 decembrie 2023: intervalul orar 10:00 – 12:00
Joi 21 decembrie 2023: intervalul orar 14:00 – 16:00

Documente contractare:
OM 6724/24.11.2023 contractul de finanțare & anexa 5 calendarul activităților
OM 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările și completările ulterioare


Informații mai detaliate privind aceste apeluri sunt disponibile la adresa: www.edu.ro/PNRR.

Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse

Persoane de contact:
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Catalin COMARITA 90
Cătălin Comariţă
Expert I AS
Telefon:
+40 21 302 38 76
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.comarita@uefiscdi.ro
Andreea MATEI
Andreea Matei
Expert I AS
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
ramona simionescu 90
Ramona Simionescu
Expert I AS
Telefon:
+40 21 302 38 88
Fax:
+40 21 311 59 92
ramona.simionescu@uefiscdi.ro
Adriana NITU 90
Adriana Niţu
Expert I AS
Telefon:
+40 21 308 05 81
Fax:
+40 21 311 59 92
adriana.nitu@uefiscdi.ro
mihaela calin 90
Mihaela Călin
Expert I AS
Telefon:
+40 21 302 38 51
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.calin@uefiscdi.ro
Claudia MUREA 90
Claudia Murea
Expert I AS
Telefon:
+40 21 302 38 64
Fax:
+40 21 311 59 92
claudia.murea@uefiscdi.ro
Cristina NEDELCU 90
Cristina Zgondoiu
Expert I AS
Telefon:
+40 21 308 05 83
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.zgondoiu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/dotarea-cu-laboratoare-inteligente-pnrr
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3416, O: 168]