Cercetator-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP)Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

I.Date generale:

Denumire proiect: “Cercetator-antreprenor pe piata muncii in domeniile de specializare inteligenta (CERT-ANTREP)”
Componenta 1: 380 Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat
Cod apel: POCU/380/6/13/Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Cod proiect: 124708
Beneficiar: Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

Parteneri
:
Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR)
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Valoare proiect: 6.874.006,70 Lei
Durata proiect: 34 luni

II.Prezentarea generală a proiectului:

Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătățirea calității formării viitorilor cercetatori, a 70 de doctoranzi cu frecvență înmatriculați în anul II sau III și a 30 de post-doctoranzi, în vederea facilitării tranziției de la educație la viață activă, prin acces la programe de formare antreprenorială și dezvoltarea de parteneriate cu angajatori din domeniile de specializare inteligentă Tehnologia Informațiilor și comunicațiilor, spațiu și securitate și Bioeconomie.

Obiectivele specifice ale proiectului:
O1. Îmbunătățirea capacității profesionale a 70 de doctoranzi și 30 de cercetători postdoctorat cu resedința sau domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, în vederea adaptării la cerințele existente pe piața muncii
O2. Dezvoltarea pe parcursul a 24 de luni a competențelor antreprenoriale, de cercetare, dezvoltare și inovare și transversale pentru 70 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi cu domiciliu sau resedința în regiunile mai puțin dezvoltate, în vederea inserției și adaptării pe piața muncii relaționată cu domeniile de specializare inteligentă Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, spațiu și securitate, Bioeconomie
O3. Creșterea transferului de know-how prin facilitarea accesului a 70 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi la comunități academice, de cercetare, dezvoltare și inovare.
O4. Consolidarea relației dintre instituții de invatamant superior și angajatori pe parcursul a 26 de luni, în vederea informării bidirecționate, bazate pe evidențele furnizate de sistemul de colectare și evaluare a feedbackului privind angajabilitatea și necesitățile de instruire ale angajatorilor.


III. Activități:
Activitatea 1 Recrutarea, selecția și menținerea grupului țintă

Activitatea 2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, necesare creșterii angajabilității doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat
A 2.1. Pregătirea activității de consiliere și orientare profesională
A2.2 Derularea activității de orientare și consiliere profesională
A2.3 Crearea de competențe pedagogice pentru facilitarea unei cariere didactice pentru tinerii cercetători

Activitatea 3. Organizarea şi derularea unui program antreprenorial, de învățare prin experiență practică pentru programele de studii doctorale și postdoctorale
A 3.1. Organizarea și desfașurarea programului antreprenorial, de învațare prin experiență practică
A3.2. Evaluarea competențelor dobândite în cadrul programului antreprenorial, de învățare prin experiență practică

Activitatea 4. Derularea unor activități de cercetare si de colaborare în rețea pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat
A4.1. Facilitarea mobilităților academice, de cercetare, dezvoltare și studiu
A 4.2. Valorificarea rezultatelor cercetării doctorale/postdoctorale

Activitatea 5. Crearea unui sistem de informare în ambele sensuri, de la companii/ sectorul privat sau public către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor angajatorilor la nivel regional/local
A5.1. Dezvoltarea unei platforme interactive între doctoranzi/post doctoranzi, instituţii de învăţământ și potențiali angajatori în vederea acoperirii nevoilor pieței muncii la nivel local, regional
A5.2. Realizarea unui studiu privind angajabilitatea studenților și absolventilor de studii doctorale și postdoctorale
A 5.3. Crearea și operationalizarea unui hub de antreprenoriat social și de accelerare politici publice în vederea accesării pieței muncii

Activitate: 6. Activitate transversală aferentă managementului de proiect

Activitate: 7. Activitate transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și are o valoare totală de 6.874.006,70 lei , din care 6.748.134,72 lei finanțare nerambursabilă și 125.871,98 lei contribuție proprie.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Persoane de contact:
Marius Mitroi
Responsabil proiect
Telefon:
Fax:
+40 21 307 19 19
marius.mitroi@uefiscdi.ro
Știri asociate:
18 Oct 2021

Policy Accelerator Hub – rezultatele programului

Cea de-a doua ediție a Policy Accelerator Hub s-a încheiat cu finalizarea a 6 policy brief-uri dezvoltate de participanți în cadrul programului. 

18 Dec 2020
18 Nov 2020

Policy Accelerator Hub – rezultatele primei ediții

UEFISCDI, în calitate de co-organizator al Policy Acc...

05 Oct 2020

Policy Accelerator Hub și-a prezentat finaliștii primei ediții în cadrul Pitch Day - Policy Accelerator Hub

Participanții primei cohorte a Policy Accelerator hub și-au prezentat miercuri, 30 s...

25 Sep 2020

Save the date: Pitch Day @Policy Accelerator Hub, online, 30 septembrie 2020

În data de 30 septembrie 2020, începând cu ora 15.30, va avea loc evenimentul online „Pitch Day @Policy Accelerator Hub”. 

26 Feb 2020

UEFISCDI şi SNSPA au lansat primul Hub-accelerator de politici publice din România

Inițiativa-pilot, unică în mediul academic românesc, îşi propune să aducă talentul din şcolile de guvernare din România la masa procesul...

24 Feb 2020

Se lansează primul Hub-accelerator de politici publice din România!

UEFISCDI, în calitate de partener în proiectul "Cercetător-antreprenor pe piaţa muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT...

https://uefiscdi.gov.ro/cercetator-antreprenor-pe-piata-muncii-in-domeniile-de-specializare-inteligenta-cert-antrep
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.424, O: 192]