Noi perspective în educație - NPE (Cod MySMIS 116793, SIPOCA 398)

I.Date generale:

Denumire proiect: Noi perspective în educație - NPE
Cod MySMIS:
Beneficiar: Ministerul Educației Naționale (MEN)

Parteneri
:
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Asociația pentru Implementarea Democrației (AID)
Asociația Communication for Community (C4C)

Durata de implementare
: 36 de luni (contract de finanțare semnat în 28.12.2018)

Buget alocat
: 3.000.000,00 lei, din care:
2.506.078,48 lei contribuție nerambursabilă din Fondul Social European;
219.474,66 lei contribuție nerambursabilă din bugetul național;
274.446,86 lei cofinanțare eligibilă a Beneficiarului & Partenerilor

II.Prezentarea generală a proiectului:

Obiectivul general al proiectului: Optimizarea și creșterea calității serviciilor oferite de administrația publică din domeniul educației, prin crearea unui cadru normativ predictibil și stabil și prin dezvoltarea unei politici publice bazată pe orientările strategice în învățământul preuniversitar și universitar la orizontul 2030.

Obiectivele specifice ale proiectului
  • Realizarea analizei de sistem a actelor normative din învățământul preuniversitar și universitar pentru creșterea calității reglementărilor și optimizarea proceselor decizionale prin fundamentarea acestora.
  • Realizarea unei politici publice la orizontul 2030 în domeniul educației pentru implementarea unui cadru strategic unitar.
  • Sistematizarea, simplificarea și eficientizarea a 5 acte normative din domeniul educației, învățământ preuniversitar și universitar pentru dezvoltarea unui cadru normativ predictibil și stabil în administrația publică din domeniul educației.
  • Elaborarea studiului de impact ex-ante privind implementarea cadrului strategic propus pentru evaluarea impactului asupra societății și a bugetului și creșterea calității reglementărilor.
  • Dezvoltarea competențelor a 77 de angajați ai ministerului educației pentru îmbunătățirea proceselor din administrația publică.

III.Activităţi şi rezultate previzionate:         
  • Analiza de sistem a fondului activ al actelor normative din domeniul educației (învățământ preuniversitar, învățământ universitar)
  • Documentul de politică publică Educația 2030
  • Studiu de impact ex-ante privind implementarea pachetului actelor normative sistematizate/ simplificate și politica publică Educația 2030
  • Acte normative din domeniul învățământului preuniversitar și universitar sistematizate și simplificate
  • Personal format cu competențe îmbunătățite se vor constitui în evidențe pentru luarea deciziei în administrația publică – domeniul educațional, în relație cu patru aspecte cheie relevante: argumentarea intervenției legislative, natura și amploarea acesteia, prioritizarea și alocarea resurselor, programe și roluri instituționale.
IV. Rezultate:   
Persoane de contact:
Irina Geanta 90
Irina Geanta
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 307 09 77
Fax:
+40 21 311 59 92
irina.geanta@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/noi-perspective-in-educatie-npe
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2211, O: 124]