Activitatea UEFISCDI in era COVID 19

Activitatea UEFISCDI în era COVID-19

Digitalizarea şi transformarea UEFISCDI într-o instituţie paperless sunt misiunea noastră. 

Astfel, în contextul dificil generat de epidemia de coronavirus, UEFISCDI a folosit toate resursele şi experienţa celor 20 de ani activitate astfel încât activitatea instituţiei să fie cât mai puţin afectată. 

Din întreaga activitate desfăşurată în anul 2020, jumătate - şi, poate, cea mai intensă -, a avut loc exclusiv online, (începând cu 16 martie). Instrumentele tehnologice ne-au permis să fim flexibili, punctuali şi să ne menţinem angajamentele faţă de proiectele, competiţiile şi colaboratorii noştri. 

Încă din primele zile, am recomandat colaboratorilor noştri folosirea semnăturii electronice pentru a evita orice blocaj în derularea proiectelor. Ulterior, documentele semnate electronic au fost recunoscute la nivelul tuturor instituţiilor din România, prin Ordonanța de Urgență nr. 38/2020, din 7 aprilie, privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice. 

DEMERSURI ÎN LUPTA CU COVID-19 

În contextul provocat de COVID-19, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Grupul Interinstituţional pentru Cercetare în Securitate, ROSA şi UEFISCDI şi-au reunit eforturile în identificarea temelor de cercetare care să sprijine societatea în combaterea şi reducerea efectelor negative provocate de COVID-19.

Astfel, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin UEFISCDI, în cadrul Subprogramului 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare, a lansat două competitii de tip top-down dedicate identificarii de soluţii care pot contribui la combaterea raspândirii COVID-19 prin preventie, diagnosticare rapida şi tratament. Bugetul alocat este de 25.000.000 lei. 

Pentru cele 16 teme de cercetare scoase la competiţie au fost primite peste 400 expresii de interes. Acestea s-au materializat în 161 propuneri de proiecte. Contractarea proiectelor acceptate la finanțare este programată a fi finalizată până în data de 15.06.2020. 
Tot în contextul COVID-19, UEFISCDI a lansat un hub de informare, în cadrul căruia prezintă informaţii de interes pentru comunitatea de cercetare şi de inovare din România. UEFISCDI COVID-10 HUB, prezintă iniţiativele mediului academic şi de cercetare din România, în lupta cu COVID-19.  
  De asemenea, în colaborare cu cercetători din cadrul Societății Române de Bioinformatică (RSBI), UEFICSDI a lansat şi un Portal de informare cu articole referitoare la COVID-19, scrise sau traduse de cercetători utilizând surse de referință.În contextul pandemiei actuale, s-a intensificat schimbul deschis de date (open data sharing) la nivel european și global. Astfel, UEFISCDI a lansat o secțiune dinamică, dedicată actualizărilor frecvente și evoluțiilor în special pe plan european și global, atât la nivel de elaborare și aliniere de politici, cât și la nivel de inițiative bottom-up ce influențează dezvoltarea ecosistemului Open Science. Ultimul demers anunţat de UEFISCDI în lupta cu COVID-19 este BrokerMap, o platformă digitală care aduce împreună oameni şi proiecte al căror obiectiv comun este găsirea de soluţii la actuala criză epidemiologică. 

Poţi descoperi platforma BrokerMap aici: 
 Dar activitatea UEFISCDI în această perioadă nu s-a concentrat doar asupra COVID-19. O mare parte a efortului zilnic a fost dedicat competiţiilor în desfăşurare, lansării de noi competiții și, nu în ultimul rând, proiectelor aflate în implementare.

COMPETIŢII NOI LANSATE 

PCE 2020
Proiecte de cercetare exploratorie (PCE 2020), cu fonduri totale în valoare de 90 milioane lei. Competiţia se adresează cercetătorilor cu performanţe demonstrate prin calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice. Termenul limita de depunere este 15.06.2020. 

Înainte de lansarea competitiei, a existat posibilitatea de a se transmite observatii / propuneri cu privire la conditiile de participare la competitie. Astfel, în perioada 24 martie - 23 aprilie 2020 a fost supus dezbaterii publice propunerea de pachet de informaţii asociat competiţiei PCE 2020. 

În cadrul dezbaterii publice au fost primite 66 mesaje. Peste 40% dintre acestea au fost primite de la cercetători din instituții din București, aprox. 19% din Cluj-Napoca, 13% din Timișoara și aprox 9% de la cercetători din instituții din Iași. 

În urma analizei CNCS a observaţiilor primite, în forma finală a Pachetului de informații au fost modificate următoarele: 
  • s-a renunţat la pragul de minim 5 ani de la obţinerea doctoratului pentru directorii de proiect; 
  • a fost crescut numărul de caractere disponibile pentru redactarea Răspunsului aplicantului la 6.000 caractere; 
  • s-a actualizat Lista de domenii / subdomenii / arii de cercetare şi Lista domeniilor în interiorul cărora proiectele vor fi ierarhizate; 
  • a fost introdus un prag minim de 80 de puncte pentru proiectele acceptate la finanţare; - au fost adăugateexcepții în standardele minimale de eligibilitate pentru Domeniile Informatică și Stiinţe inginereşti; 
  • au fost modificate standardele pentru Domeniile Ştiințe Sociale și Știinţe Umaniste, atât pentru directorii de proiect cât și pentru evaluatori. 
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) a menţinut standardele minimale de eligibilitate bazate pe scorul relativ de influenţă al revistelor ştiinţifice, indicator scientometric cu care comunitatea ştiinţifică din România este familiarizată de zece ani.FDI 2020 
UEFISCDI a asigurat suportul executiv pentru organizarea de către Consiliul National al Finanţării din Învăţământul Superior (CNFIS) a competiţiei de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2020, prin platforma administrată de UEFISCDI. 

În prezent, cele 243 proiecte finanţate sunt în etapa de implementare la nivelul a 46 de Universităţi. FINANŢĂRI PRIMITE

Până în prezent, Ministerul Educației și Cercetării a transferat către UEFISCDI un buget de 166.562.601 lei reprezentând două tranşe aferente anului 2020, dintr-un total de 416.272.240 lei pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare. 

Iniţierea plăţilor către contractori a fost făcută pe 23 martie, în aceeaşi zi în care MEC a transferat primele sume de bani către UEFISCDI. Astfel:COMPETITII ÎN DERULARE / FINALIZATE 

EUREKA 2019
La începutul lunii aprilie a fost finalizat procesul de evaluare pentru cele 14 proiectele eligibile depuse în sesiunea I în care au fost utilizați 24 de evaluatori români și au fost realizate 42 fișe de evaluare, 14 rapoarte de consens. 

În 15 aprilie s-a încheiat depunerea proiectelor pentru sesiunea II, urmată de verificarea eligibilității administrative a celor 20 de proiecte depuse. PTE 2019
Negocierea şi contractarea celor 43 proiecte, cu un buget total de 48,9 milioane lei, aprobate la finanţare de către Ministerul Educației și Cercetării, din competiția „Proiect de transfer la operatorul economic” PTE 2019, au fost iniţiate tot în luna aprilie. 


 
TE 2019 şi PD 2019
La finalul lunii aprilie, s-a încheiat procesul de evaluare a proiectelor eligibile în cadrul competițiilor Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE competiţia 2019), respectiv Proiecte de cercetare postdoctorală (PD competiţia 2019), din cadrul subprogramului Dezvoltarea Resurselor Umane pentru CDI. 

Au fost evaluate 1.399 de proiecte pentru care au fost realizate 4.197 de fişe individuale şi au fost întocmite 1.399 de Rapoarte de consens

Pentru stabilirea notelor finale ale propunerilor de proiecte fără consens stabilit, au fost programate 26 paneluri online, dintre care 20 deja s-au desfăşurat. În cadrul TE 2019 şi PD 2019 au fost folosiţi 942 de experţi din 46 de ţări (dintre care 53 din America de Nord şi 425 din Europa). 


Despre TE 2019

Iar despre PD 2019
 


PED 2019
În data de 19 mai 2020 au fost afișate rezultatele preliminare pentru competitia Proiect experimental demonstrativ, PED competiția 2019. Au fost evaluate 2.129 proiecte eligibile, cu 6.387 fişe individuale, 2.129 Rapoarte de consens. 

Au fost programate 6 paneluri, care s-au desfășurat online, în perioada 09 aprilie – 15 mai 2020. La paneluri au participat peste 165 experți / raportori şi au fost discutate 260 de propuneri de proiecte care nu au avut consensul stabilit. 

Rezultatele preliminare au fost publicate în data de 19.05.2020. Au fost primite 156 de contestaţii (7,32% din numărul proiectelor eligibile). Contestaţiile vor fi analizate la nivelul comisiilor CCCDI, constituite în acest sens.

În total au fost utilizați 859 de experţi, dintre care 362 români şi 497 străini (din 46 de ţări, din care 53 din America de Nord si 421 din Europa). 

BRAINMAP 

Platforma BrainMap a ajuns la 37.483 de utilizatori (date actualizate la 26 mai 2020).
 

Prin intermediul platformei BrainMap, UEFISCDI a asigurat în această perioadă şi suportul în procesul de constituire a noilor comisii din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), pentru mandatul 2020-2024. Astfel, în platforma BrainMap sunt, în acest moment: 
  • 1.106 de aplicatii finalizate şi intrate în procesul de selecţie. 
  • 133 de conturi alocate membrilor comitetelor de selecţie. 


PLATFORMA DE PUBLICARE A TEZELOR DE DOCTORAT 

Ca suport către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), UEFISCDI a actualizat şi continua să administreze funcţionalitatea platformei de publicare a tezelor de doctorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Astfel, în zona publică sunt disponibile 6.658 teze de doctorat

 Informația despre publicarea tezelor de doctorat pe noua platformă a fost făcută publică de Ministerul Educației la începutul lunii martie.
  


REGISTRUL MATRICOL UNIC 

Registrul Matricol Unic, platformă care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România, a ajuns la 986.331 de persoane unice, respectiv 1.240.976, persoane unice şi număr de şcolaritati în RMU (Licenţă, Master, Doctorat), începând cu anul universitar 2015/2016, toţi anii de studii. Platforma RMU este administrată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin UEFISCDI.


Știri asociate:
06 Aug 2020

39.000 de utilizatori BrainMap, cea mai mare platformă dedicată actorilor implicați în activități de cercetare și inovare

Platforma BrainMap, ce reuneşte cea mai mare comunitate de experți evaluatori români și străini, aplicanți la com...

31 Jul 2020

#AeroDays2020: un eveniment hibrid pregătit pentru lansare!

Anul acesta Conferința #AeroDays2020 va avea loc într-un format adaptat situației actuale generate de răspăndirea COVID-19, cu un prog...

Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4665, O: 466]