Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Prin prezentul apel, prin intermediul autorităților administrației publice locale din România1, unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate, inclusiv liceele cu filieră vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic, cluburile, cluburile sportive și palatele copiilor, prin intermediul universităților de stat pentru unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și care sunt înființate în cadrul acestora, precum și prin intermediul statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă pentru unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul acestora, vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive, prin finanțare PNRR.

New aprilie 2024

Pentru implementarea proiectelor din cadrul apelului, Ministerul Educației a organizat 3 webinare referitoare la procedurile de achizitii, destinate beneficiarilor proiectelor, în perioada 23.04.2024 - 24.04.2024.
Documentele prezentate în cadrul webminarelor sunt:
Pentru raportarea tehnică aferentă activității derulate de la data de începere a implementării proiectului până la data de 31.03.2024, în platforma de monitorizare/raportare EVoC  https://evoc.uefiscdi-direct.ro/, în secțiunea „Raportare proiect” vor fi încărcate următoarele documente:
Termenul de încărcare este 30 aprilie 2024.

Martie 2024
Termenul de finalizare a implementării investițiilor din cadrul apelului poate fi prelungit până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv 31 decembrie 2024.

Manualul beneficiarului actualizat
Anexa 1A-D - Cerere de transfer pentru cheltuieli angajate ce urmează a fi plătite
Anexa 1.1.A-D - Lista achizițiilor publice aferente cheltuielilor solicitate la plată
Anexa 1B-D - Cerere de transfer pentru cheltuieli efectuate
Anexa 1.1.B-D - Lista achizițiilor publice aferente cheltuielilor efectuate
Anexa 1C-D - Raportul tehnic
Anexa 2 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă
Anexa 3-D - Cerere de transfer de tip “retrospectiv” sau “rambursare”/Raport financiar
Anexa 4 - Notificare modificare contract de finanțare
Anexa 5 - Act Adițional (model)
Anexa 5.1 - Notă solicitare de modificare contract de finanțare prin Act Adițional
Anexa 6-D – Lista documente justificative orientative/Modele documente pentru achiziții
                 Referat necesitate
                 Proces verbal de selecție
                 Comunicare rezultate selecție
                 Contract de furnizare produse
                 Notă comandă
                 Proces verbal de recepție
                 Cerere ofertă
                 Formular ofertă
                 Notă justificativă
                 Notă estimativă

Noiembrie 2023
Contractare
Procesul de contractare s-a demarat în data de 06.07.2023 și se derulează prin platforma UDiManager:  https://uefiscdi-direct.ro/EVoC
Pentru finalizarea cu succes a contractării, UEFISCDI a organizat sesiuni online de informare (utilizând platforma Zoom), în perioada 13 iulie – 27 iulie 2023, în limita a 1000 de participanți pentru fiecare sesiune.

Calendarul sesiunilor de informare:
Joi 13.07.2023 intervalul orar 14:00 – 16:00
Marți 18.07.2023 intervalul orar 10:00 – 12.00
Joi 20.07.2023 intervalul orar 14:00 – 16:00
Marți 25.07.2023 intervalul orar  10:00 – 12.00
Joi 27.07.2023 intervalul orar  14:00 – 16:00

Prezentare sesiuni online de informare
Întrebări frecvente - 19.07.2023

Documente contractare
OM 4301/2023  contractul de finanțare &  anexa 6 calendarul activităților
Calendarul de implementare pentru investițiile existente în apelul  ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”
OM 4901/2023  pentru modificarea OM 6423/2022
OM 3677/2023  privind modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice
OM 3497/2022  pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice
OM 4142/2022  privind aprobarea normativului de dotare minimală pentru clasele V—VIII
OM 4143/2022  pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani
OM 4144/2022  privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învățământul primar
OM 6416/2022  privind modificarea OM 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.203/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-2022

Informații mai detaliate privind aceste apeluri sunt disponibile la adresa: www.edu.ro/PNRR.


Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse


https://uefiscdi-direct.ro/map-pnrr-pnrrdotari2023


Persoane de contact:
Marlena ROTAR 90
Marlena Rotar
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 307 19 25
Fax:
+40 21 311 59 92
marlena.rotar@uefiscdi.ro
alina beatris 90
Alina Beatris David
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 81
Fax:
+40 21 311 59 92
beatris.david@uefiscdi.ro
eugenia ciotea 90
Eugenia Ciotea
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 84
Fax:
+40 21 311 59 92
eugenia.ciotea@uefiscdi.ro
Gabriela JITARU 90
Gabriela Jitaru
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 21
Fax:
+40 21 311 59 92
gabriela.jitaru@uefiscdi.ro
Roxana SOARE 90
Roxana Anca
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 14
Fax:
+40 21 311 59 92
roxana.soare@uefiscdi.ro
Carmen Marin 90
Carmen Marin
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 18
Fax:
+40 21 311 59 92
carmen.marin@uefiscdi.ro
Ramona ZGREABAN 90
Ramona Zgreaban
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 82
Fax:
+40 21 311 59 92
ramona.zgreaban@uefiscdi.ro
maria handra 90
Maria Handra
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 28
Fax:
+40 21 311 59 92
maria.handra@uefiscdi.ro
victor bacescu 90
Victor Băcescu
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 31
Fax:
+40 21 311 59 92
victor.bacescu@uefiscdi.ro
Vasilica CHIRITA 90
Vasilica Chirita
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 62
Fax:
+40 21 311 59 92
vasilica.chirita@uefiscdi.ro
Petru IURA 90
Petru IURA
Telefon:
+40 21 307 19 31
Fax:
+40 21 311 59 92
petru.iura@uefiscdi.ro
Mihaela Cucu 90
Mihaela Cucu
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 91
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.cucu@uefiscdi.ro
teotimanicescu90
Teotim Anicescu
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 82
Fax:
+40 21 311 59 92
teotim.anicescu@uefiscdi.ro
iulia stanescu 90
Iulia Stanescu
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 81
Fax:
+40 21 307 19 19
iulia.stanescu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
27 Jul 2023

Ceremonie semnare contracte PNRR - Dotări

Ceremonia de semnare a unei părți din  contractele de finanțare destinate dotării a peste 5.600 de unități de învățământ preuniversitar și unități conex...

https://uefiscdi.gov.ro/dotarea-cu-mobilier-pnrr
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4888, O: 218]