Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Prin prezentul apel, prin intermediul autorităților administrației publice locale din România1, unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate, inclusiv liceele cu filieră vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic, cluburile, cluburile sportive și palatele copiilor, prin intermediul universităților de stat pentru unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și care sunt înființate în cadrul acestora, precum și prin intermediul statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă pentru unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul acestora, vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive, prin finanțare PNRR.
Pentru finalizarea cu succes a contractării, UEFISCDI organizează sesiuni online de informare (utilizând platforma Zoom), în perioada 13 iulie – 27 iulie 2023, în limita a 1000 de participanți pentru fiecare sesiune. Se poate participa la oricare dintre sesiuni, prin înregistrarea cu numele instituției pe care o reprezentați.

Calendarul sesiunilor de informare:

Joi 13.07.2023 intervalul orar 14:00 – 16:00
Marți 18.07.2023 intervalul orar 10:00 – 12.00
Joi 20.07.2023 intervalul orar 14:00 – 16:00
Marți 25.07.2023 intervalul orar  10:00 – 12.00
Joi 27.07.2023 intervalul orar  14:00 – 16:00

Prezentare sesiuni online de informare
 • Documente contractare

  OM 4301/2023 contractul de finanțare & anexa 6 calendarul activităților
  Calendarul de implementare pentru investițiile existente în apelul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”
  OM 4901/2023 pentru modificarea OM 6423/2022
  OM 3677/2023 privind modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice
  OM 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice
  OM 4142/2022 privind aprobarea normativului de dotare minimală pentru clasele V—VIII
  OM 4143/2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani
  OM 4144/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învățământul primar
  OM 6416/2022 privind modificarea OM 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice
  Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.203/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-2022

Informații mai detaliate privind aceste apeluri sunt disponibile la adresa: www.edu.ro/PNRR.


Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse


https://uefiscdi-direct.ro/map-pnrr-pnrrdotari2023


Persoane de contact:
Marlena ROTAR 90
Marlena Rotar
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 307 19 25
Fax:
+40 21 311 59 92
marlena.rotar@uefiscdi.ro
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
Expert I AS
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
mihaela enea 90
Mihaela Enea
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 78
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.enea@uefiscdi.ro
alina beatris 90
Alina Beatris David
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 81
Fax:
+40 21 311 59 92
beatris.david@uefiscdi.ro
eugenia ciotea 90
Eugenia Ciotea
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 84
Fax:
+40 21 311 59 92
eugenia.ciotea@uefiscdi.ro
iuliana maria 90
Iuliana Maria
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 82
Fax:
+40 21 311 59 92
iuliana.maria@uefiscdi.ro
Andreea MATEI
Andreea Matei
Expert I AS
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
Catalin COMARITA 90
Cătălin Comariţă
Expert I AS
Telefon:
+40 21 302 38 76
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.comarita@uefiscdi.ro
Roxana SOARE 90
Roxana Anca
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 14
Fax:
+40 21 311 59 92
roxana.soare@uefiscdi.ro
Carmen Marin 90
Carmen Marin
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 18
Fax:
+40 21 311 59 92
carmen.marin@uefiscdi.ro
victor bacescu 90
Victor Băcescu
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 31
Fax:
+40 21 311 59 92
victor.bacescu@uefiscdi.ro
Vasilica CHIRITA 90
Vasilica Chirita
Expert I AS
Telefon:
+40 21 307 19 62
Fax:
+40 21 311 59 92
vasilica.chirita@uefiscdi.ro
Știri asociate:
27 Jul 2023

Ceremonie semnare contracte PNRR - Dotări

Ceremonia de semnare a unei părți din  contractele de finanțare destinate dotării a peste 5.600 de unități de învățământ preuniversitar și unități conex...

https://uefiscdi.gov.ro/dotarea-cu-mobilier-pnrr
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5077, O: 205]