Programul Orizont Europa al Comisiei Europene

Orizont Europa este principalul program de finanțare al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare. Facilitează colaborarea și consolidează impactul cercetării și inovării asupra dezvoltării, sprijinirii și implementării politicilor UE, ținând cont totodată de provocările globale. Sprijină crearea de cunoștințe și tehnologii la nivel de excelență și o mai bună diseminare a acestora.

În vederea atingerii obiectivelor programului sunt încheiate parteneriate între agențiile naționale/regionale de finanțare, care formează consorții ce dezvoltă proiecte, în cadrul cărora sunt organizate apeluri de proiecte ce urmăresc atragerea de noi tineri cercetatori, stimularea creșterii economice, promovarera competitivitatii industriale și optimizarea impactul investițiilor în cadrul unui Spațiu european de cercetare consolidat.

UEFISCDI este agenție parteneră în proiectele:
De asemenea UEFISCDI participă şi în proiecte de tipul CSA (Coordination and Support Actions) ce vizează realizarea unor strategii de cercetare, studii, facilitarea accesului transfrontalier la infrastructura de cercetare, organizarea de conferințe etc.

În prezent este implicată în proiectele CSA:
 Acțiunile de cercetare și inovare (Research and Innovation Actions - RIA)  finanțează proiecte colaborative cu activități de cercetare ce permit explorarea de noi tehnologii, noi metode și produse sau îmbunătățirea celor existente. În cadrul acestui tip de acțiuni,UEFISCDI este agenție parteneră în proiectul:

https://uefiscdi.gov.ro/programul-orizont-europa-al-comisiei-europene
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2875, O: 116]