UEFISCDI - 20 de ani de activitate #UEFISCDI20deani. 
Transformarea Digitală a început cu REIUEFISCDI-DIRECTBRAINMAPEERIS

Dezvoltăm, în 2021, primul nod European Blockchain Service Infrastructure EBSI din România prin proiectul “Connecting Romania through Blockchain" din cadrul apelului CEF Telecom Call-Blockchain (Comisia Europeană). 

Inovăm continuu pentru a facilita accesul cercetătorilor, companiilor şi antreprenorilor la servicii ştiinţifice şi tehnologice prin digitalizarea interacţiunii şi implementarea tehnologiilor de #Trust - #Blockchain pentru susţinerea reputaţiei organizaţionale şi a colaborărilor - platforma EERIS. 

Asigurăm trasabilitate prin digitalizarea parcursului educaţional din Învăţământul Superior şi generăm încredere utilizând tehnologia Blockchain pentru eliberarea diplomelor - proiect pilot EBSI.Specializările inteligente reprezintă priorități menite a crește avantajului competitiv al unei tari/regiuni, prin corelarea cercetării și inovării cu punctele tari și nevoile sectorului de afaceri, pentru a adresa oportunităţi emergente, cu evitarea duplicării și fragmentării eforturilor. Specializările inteligente se identifică printr-un proces de descoperire antreprenorială, care antrenează actorii din mediul de afaceri, cercetare, organizații publice și din societatea civilă. 

În anul 2013 UEFISCDI a facilitat primul proces de descoperire antreprenorială la nivel național. Dezbaterile au fost structurate pe domenii reliefate de analiza evidențelor privind concentrarea activităților de cercetare și economice. Procesul participativ a inclus printre altele organizarea a 12 paneluri de experți (cercetare, business, societate civilă), care au elaborat propuneri argumentate multicriterial, propuneri care au fost apoi validate printr-o consultare argumentatvă online, care a inclus peste 4.000 de respondenți. 

Așa cum indică politica europeană, dialogul de descoperire antreprenorială trebuie sa fie menținut atât pentru a asigura actualizarea domeniilor de specializare, cât și pentru a facilita colaborarea actorilor din diverse ecosisteme. 

De aceea, în perioada 2016-2019 UEFICDI a realizat în cadrul proiectului SIPOCA 27 peste 40 de rapoarte de analiză a sectoarelor cu potențial de specializare la nivel regional și a organizat 12 workshopuri de descoperire antreprenorială cu actorii interesați.

UEFISCDI a inovat în acest proces, definind proceduri participative de workshop partial gamificate și alimentate de carduri descriind tendințe tehnologice emergente pe plan global. Astfel, a fost adresată mai bine provocarea din definiția specializării inteligente, aceea de coagulare a cercetării și intereseler mediului de afaceri în jurul oportunităților emergente. 

Construind pe rezultatele SIPOCA-27 și integrând rezultatele proceselor de descoperire antreprenorială de la nivel regional, în 2020 UEFISCDI a organizat un proces participativ în 3 faze: 
 • consultare exploratorie online pornind de la 42 de topici identificate anterior (2800 respondenți);
 • 5 paneluri de experți (peste 100 persoane) care au consolidat rezultatele explorării în fișe argumentate multicriterial; 
 • și consultare de prioritizare, în care respondenții pot acorda scoruri si vota sau adauga argumente. 
Specializarea inteligentă reprezintă o politică europeană încă în dezvoltare, cu abordări uneori diferite de la țară la țară, sau de la regiune la regiune. Înțelegând că definirea unei abordări adecvate necesită revizitarea fundamentelor și practicilor asociate, UEFISCDI a constituit un grup de lucru cu experți de top din întreaga lume, în vederea diseminării și consolidării cunoașterii. Rezultatele acestui grup au fost reunite în volumul Advaces in the Theory and Practice of Smart Specialization, publicat în 2017 la Academic Press (Elesevier).a) Strategia 2007-2013
În anul 2004 Ministerul Educației și Cercetarii a luat decizia de a realiza o Strategie de dezvoltare a sistemului CDI pe perioada 2007-2013 bazată pe foresight. În urma procesului de licitație, proiectul a fost coordonat de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior - CNCSIS, împreună cu un consorțiu format din 26 de organizații de cercetare. 

După ce în 2005 o echipă a fost formată în domeniul foresight la PREST (Manchester University), a fost elaborată prima metodologie pentru definirea obiectivelor şi priorităţilor strategice ale cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice naţionale. 

În 2006 a fost implementată această metodologie larg participativă și a fost astfel elaborată prima strategie naționala în domeniul cercetarii, dezvoltări și inovării din perioada post-comunista, strategie care a fost adoptată prin hotarare de guvern.

b) Strategiile 2014-2020 și 2021-2027 
Construind pe experiența de foresight și planificare strategică, UEFISCDI a coordonat/coordonează consultarile pentru următoarele cicluri strategice în domeniul cercetării și inovării. Astfel în 2013 au fost organizate consultări care au inclus 12 paneluri de experți si peste 4000 de respondenți online, angajați într-un dialog bazat pe argumente care utilizează o tehnică Delphi adaptată de către experții UEFISCDI (www.cdi2020.ro). Rezultatul acestui demers s-a concretizat și în acest caz printr-un document strategic adoptat prin hotărâre de guvern. 

În pregătirea perioadei 2021-2027, în anul 2020 consultările au inclus doar în primele faze peste 2800 de respondenți online și peste 100 de paneliști. 

În perioada 2008-2011 agenția a organizat un amplu exercițiu de foresight (www.edu2025.ro), care a condus la elaborarea participativă unei viziuni asupra invățământului superior la orizont 2025. Viziunea a fost însoțită de propuneri de politici (Cartea Alba) și de un blueprint pentru foresight în universități, menit a susține capabilățile acestora în diferențierea rolurilor. 

Asociat aceluiași proiect au fost organizate și Dialogurile de la București, o serie de ateliere de lucru cu participarea unor expeți de top în foresight din întreaga lume, ale căror rezultate s-au consolidat intr-o platformă de tip wiki, dedicată metodelor și practicilor de foresight. 

În 2013 a fost găzduită la București confernța WFSF, cu participarea a numeroase personalități în domeniu. Conferința a marcat și aniversarea 40 de ani de la conferința organizată tot la București în 1972. Ca recunoștere a rolului său în promovarea și avansarea foresightului, UEFISCDI a fost declarată în 2013 organizația anului de către WFSF. 

Viziunea privind consolidarea administrației publice din România Pe baza expertizei sale de foresight, UEFISCDI a contribuit la elaborarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020. Astfel, UEFISCDI a facilitat elaborarea viziunii privind admnistrația publica din România implicand peste 60 de reprezentanți ai actorilor cheie și a sustinut dezbaterea online a propunerile de politici. 

Viziunea rezultată așează în centrul preocupărilor dezvoltarea unei spirale a încrederii între administrație și cetățeni, iar ca direcții principale de acțiune propune centrarea pe e-servicii către cetateni, crearea unor mecanisme stabile de consultare pentru elaborarea politicilor publice și profesionalizarea resurselor umane din administratia publică. 

În perioada 2012-2014 UEFISCDI a participat în proiectul  VERA – Forward Visions of the European reaserach Area, coordonând activități de construcție scenarii. 

Contribuția la definirea viziunii privind educația în România Partener în cadrul demersului România Educată coordonat de către Presedenția României, în 2016 UEFISCDI a organizat în același format argumentativ o amplă consultare online privind provocările societale la orizont 2030 relevante pentru sistemul de educație. De asemenea, UEFISCDI a contribuit la dezvoltarea metodologiei și facilitarea atelierelor de lucru pentru construcția scenariilor. 

Studiul „Viitorul muncii la orizont 2030. Topul argumentativ al profesiilor emergente” elaborat de UEFISCDI în 2020 explorează viitorul muncii la nivel global, modelat de megatendințe precum automatizarea, gig economy, competiția globală pentru talente, îmbătrânirea populației, schimbările climatice. În contextul acestor forțe ale schimbării, textul prezintă un catalog de profesii emergente și/sau cu dinamică accentuată la nivel global. Studiul continuă în 2021 cu explorarea relevanței acestor profesii emergente pentru România.UEFISCDI a activat încă din 2014 ca promotor și susținător al științei deschise (Open Science – OS), prin participarea în proiecte și inițiative europene, precum și prin dezvoltarea instrumentelor ce sprijină colaborarea și dialogul între actorii implicați în cercetare și inovare: BrainMap și ERRIS

În cadrul UEFISCDI a fost creat Open Science Knowledge Hub Romania (OSKH) care să ofere suport în procesul de tranziție către știința deschisă și să contribuie la dezvoltarea cadrului strategic național pentru Open Science. Până în prezent, evenimentele și webinar-iile organizate de hub pe teme relevante pentru OS au stârnit un real interes din partea comunității de cercetare, modelul acestor ateliere fiind inspirat de tradiția Dialogurilor de la București începută de UEFISCDI în 2009. 

Activitățile desfășurate de UEFISCDI în domeniul OS sunt corelate cu acțiuni ale principalelor inițiative internaționale și ale comunităților dedicate dezvoltării științei deschise în Europa, OSKH conectând expertiză și acțiunile majore internaționale cu comunitatea și contextul din România:
Iar despre povestea OSKH în cadrul UEFISCDI te invităm să citeşti  AICI


asas

Poveştile de succes din Europa si SUA ne-au demonstrat importanța dezvoltării transferului tehnologic. Domeniul reprezintă o prioritate pentru UEFISCDI datorită rolului important pe care îl joacă în dezvoltarea antreprenoriatului inovativ. 

În 2019, am organizat alături de Ministerul Cercetării şi Inovării, în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Universitatea Politehnică din Bucureşti şi Asociaţia pentru Educaţie Antreprenorială conferința "Unlocking the Potential of Universities in Entrepreneurship". 

Am concretizat discuțiile și concluziile experţilor prezenţi la eveniment referitoare la potențialul transferului tehnologic în România într-un white paper  "Provocări din trecut - Oportunităţi pentru viitor. Reflecţii asupra procesului de transfer tehnologic"

Concluziile experţilor prezenţi la eveniment, incluse în document, vizează îmbunătăţirea situaţiei actuale prin:
 • setarea unei viziuni pe termen lung privind transferul tehnologic; 
 • fructificarea poveştilor de succes internaţionale şi capitalizarea expertizei şi infrastructurii interne; 
 • dezvoltarea unui sistem funcţional care să faciliteze procesul de transfer tehnologic axat pe trei piloni principali: (i) leadership şi asumare strategică, alături de dezvoltarea unei structuri instituţionale-suport; (ii) profesionalizarea resurse umane şi (iii) armonizarea procesurilor operaţionale. 
Documentul, extrem de necesar, reflectă propuneri de acţiuni pentru consolidarea procesului de transfer tehnologic din România:
De aproape un deceniu antreprenoriatul reprezintă o prioritate pentru UEFISCDI. Susținerea antreprenoriatului din România devenit o prioritate pentru noi în ultimul deceniu. Printre primele activități de susținere în care am fost implicați se numără organizarea în 2014-2015 a 3 editii Balkan Venture Forum. Acesta este o platformă regională care sprijină creșterea rapidă a ecosistemului de inovare din sud-estul Europei. 

Succesul celor 3 editii ne-a dovedit că regiunea noastră are un potențial uimitor de creatie si descoperire datorat în special comunitatii regionale de inovare aflată în plină creștere efervescentă. 


În 2013 am început un proiect care de-a lungul anilor ne-a adus tot mai aproape de comunitatea de antreprenori din România. 

Cafeneaua de Inovare s-a născut din dorinta de a crea un context în care antreprenorii inovatori, cercetătorii, investitorii și alti actor activi din ecosistem să poată colabora. Proiectul a crescut de la o ediție la alta, iar întâlnirile și discuțiile din cadrul său ne-au ajutat să înțelegem problemele ecosistemului, să identificăm resurse potrivite și să contribuim la rezolvarea provocărilor. A fost un proces necesar pentru noi și vrem să le mulțumim tututor celor peste 800 de parteneri de discuție. Pregătim pentru o nouă ediție a Cafenelei de Inovare în ianuarie 2021. 

Ca să avem o înțelegere completă asupra dinamicii antreprenoriale din România, în 2015, am realizat prima cercetare exploratorie focusata (un stiu termenul in RO acum) asupra ecosistemului antreprenorial. „The Romanian Entrepreneurial Ecosystem. An exploratory study.” Ca să putem să formulăm recomandări relevante nevoilor antreprenoriale, era necesar să cercetăm amănunțit situația de la momentul respectiv. 
În 2020 am reluat cercetarea și am urmărit evolutia ecosistemului românesc în ultimii 5 ani. Astfel, datele despre capitalul uman, finanțare, piețe, cultură, suport și politici, disponibile la nivel mondial, au fost corelate cu perspectiva antreprenorilor. Pe baza rezultatelor a fost actualizat Indexul Antreprenorial, (România a urcat la 5.8 fata de 4.5 pe o scară de la 0 la 10) și au fost oferite recomandări pentru dezvoltarea ecosistemului existent. Rezultatele studiului şi recomandările vor fi lansate în ianuarie 2021.

În 2018, prin intermediul H2020, am facilitat realizarea unui studiu: Policy Support Facility Romania. Proiectul a avut o importanță deosebită pentru că a realizat o radiografie totală si imparțială a ecosistemul antreprenorial românesc. Am folosit expertiză internațională ca să conturăm un set de recomandări concrete cu privire la modul de implementare a reformelor pentru stimularea antreprenoriatului inovator și pentru crearea unui mediu propice dezvoltării start-up-urilor și scale-up-urilor. Documentul poate fi consultat mai jos si reprezintă fundamentului multor proiecte dezvoltate în prezent.

 
  

 
Elaborarea si susținerea politicilor publice cu sens reprezintă o prioritate pentru UEFISCDI și ne obligă să nu ne oprim niciodată din a dezvolta capacitate și competență profesională. Ne-am dat seama că o resursă importantă nu e folosită suficient: talentul din școlile de guvernare, așa că am preluat modelul de succes al acceleratoarelor de business și am dezvoltat un program unic în România – primul accelerator de politici publice. În cadrul Policy Accelerator Hub participantii au învățat cum să dezvolte policy briefs sau white papers și cum să le croiasca drum către decidenții politici. Mulțumim SNSPA și CCIR că ne-au fost alături în implementarea acestui proiect. Cu lecțiile învățate din prima ediție, suntem acum în plin proces de de dezvoltare a unor noi propuneri alaturi de tineri viitori specialiști. 
Detalii pentru înscrierile la cea de-a doua ediţie poţi găsi AICI.

UEFISCDI a organizat in 2019, în colaborare cu Ministerul Cercetării și Inovării și Comisia Europeană, sub auspiciile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, conferința Innovative Enterprise Week Bucharest 2019. Pe parcursul celor trei zile, conferința s-a concentrat pe trei subiecte principale, în linie cu viitorul Program de cercetare și inovare al UE (2021-2027) – Orizont Europa: Pathfinder, Accelerator, Instrumente financiare. 

Evenimentul a reprezintat un prilej oportun pentru a dezbate la nivel înalt marile provocări ale noului Program european ce sprijină trecerea de la știință la tehnologie și la inovare și pentru a promova profilul Consiliului European pentru Inovare și a continua programele europene de susținere a inovării și tehnologiei, devenite un succes pe parcursul a câtorva decenii.  Internaționalizarea învățământului superior este un pilon important pentru dezvoltarea unui învățământ superior românesc de calitate. Astfel, am contribuit la dezvoltarea internaționalizării învățământului superior prin:
 • realizarea primei analize a internaționalizării educației din România – aceasta a fost dezvoltată în cadrul proiectului Politici publice fundamentate în Învățămantul superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României - Internationalization of Higher Education in Romania;
 • realizarea unui brand unitar de promovare a ofertei educaționale românești sub egida Study in Romania și promovarea învățământului superior românesc la târgurile internaționale. UEFISCDI, alături de universitățile românești, a participat la cele mai importante evenimente internaționale de promovare și atragere a studenților internaționali, sub egida unui brand comun Study in Romania; 
 • lansarea www.studyinromania.gov.ro (2015), care prezintă detalii pentru peste 3.700 de programe de studiu din universitățile românești, în diverse limbi străine;
 • susținerea a 20 de universități românești în dezvoltarea de strategii instituționale de internaționalizare a educației -  www.iemu.forhe.ro;
 • realizarea unui  Cadru strategic pentru internationalizarea învățământului superior din România
 • dezvoltarea unui Blueprint al unei structuri pentru promovarea sistemului de învățământ superior din România;
 • elaborarea unui  Ghid practic privind internaționalizarea învățământului superior românesc, care servește ca suport pentru universități și practicieni;
 • dezvoltarea unui sistem de indicatori de referință cu privire la internaționalizarea educației
 • susținerea universităților românești prin programul Fondul de Dezvoltare Instituțional (FDI) care are ca scop stimularea dezvoltării internaționalizării educației. În perioada 2016-2020 au fost finanţate peste 170 proiecte institutionale, în total 30 mil lei din fondul pentru dezvoltare instituţională, pentru a sprijini universităţile de stat în implementarea măsurilor strategice privind creşterea internaţionalizării a învăţământului superior. De asemenea, 12% din bugetul alocat anual universităţilor de stat pentru finanţarea suplimentară este distribuit în funcţie de valoarea unor indicatori de calitate care măsoară orientarea internaţională a acestora; 
 • colaborarea cu o serie de experți naționali și internaționali pentru dezvoltarea politicilor de internaționalizare și cu parteneri internaționali precum: Asociația Internațională a Universităților (IAU), UNESCO-CEPES, Asociația Europeană a Universităților (EUA) etc.; 
 • realizarea de policy brief-uri privind internationalizarea învățământului superior; 
    
Munca noastră nu se oprește aici! 
În prezent, prin proiectul Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc (POCU-INTL) - http://pocu-intl.uefiscdi.ro/, ne-am propus să realizăm următoarele:
 • Un pachet de promovare a învățământului superior care va cuprinde: video-uri de promovare a învățământului superior românesc, o aplicație de Virtual Reality, un ghid despre sistemul de învățământ superior, alte materiale de promovare;
 • Actualizarea platformei www.studyinromania.gov.ro și interconectarea acesteia cu noi platforme;
 • Un studiu de marketing privind potenţialul de promovare a universităţilor româneşti;
 • O metodologie şi două rapoarte anuale privind gradul de internaţionalizare a învățământului superior românesc; 
 • Un set de recomandări în vederea susținerii unei abordari strategice naționale privind provocările din învăţământul superior la nivel naţional şi internaţional.România a fost unul dintre primele state care au semnat Declarația de la Bologna, fiind parte integrantă a Spațiului European al Învățământului Superior încă de la întemeierea acestuia.  

Ne-am implicat activ în consolidarea acestui proces, sprijinind funcționarea Secretariatului Procesului Bologna (Bologna Follow-up Group), în perioada în care România a deținut această calitate (1 iulie 2010 – 30 iunie 2012). 

Momentul culminant al acestei perioade a fost reprezentat de organizarea Conferinței Ministeriale la București, în perioada 26-27 aprilie 2012, în organizarea căruia UEFISCDI a avut un rol esențial. De asemenea, chiar și după încheierea mandatului României, am continuat să oferim asistență pentru găzduirea și menținerea website-ului oficial al Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA). Această perioadă este considerată a fi de reper în ceea ce privește gestionarea Secretariatului Procesului Bologna.  

Totodată, în acest an am organizat cea de-a patra ediție a Conferinței Cercetătorilor Procesului Bologna (Future of Higher Education – Bologna Process Researchers’ Conference), eveniment dedicat experților în politici din învățământul superior. De-a lungul celor patru ediții, cele mai bune lucrări au fost publicate în mai multe volume, acestea fiind descărcate până în prezent de peste 1,5 milioane de ori! 

Volumele anterioare (2012, 2015, 2018) sunt publicate în colecția Springer și au înregistrat până în prezent peste 1,5 milioane descărcări. Acestea sunt indexate Web of Science, cel de-al patrulea volum fiind în prezent în proces de indexare. 

         

Valorificând expertiza instituțională, elaborăm periodic studii privind implementarea Procesului Bologna în România. De asemenea, oferim analize și recomandări pentru îmbunătățirea politicilor din învățământul superior, pornind de la principalele linii directoare ale Spațiului European al Învățământului Superior.Îmbunătățim și inovăm permanent procesul de raportare și centralizare a datelor la nivel național, în vederea fundamentării politicilor publice din învățământul superior:


Din 2015 – eliminarea raportării multiple, prin machete, și trecerea la raportarea unitară, exclusiv online, prin intermediul platformei ANS (Analize Naționale și Statistici)

Din 2016 - fundamentarea și implementarea finanțării învăţământului superior se realizează pe baza datelor statistice din platforma ANS. În prezent, 85 de universităţi au conturi create (toate universitățile de stat, toate universitățile militare și 90% din universitățile particulare), existând 930 de conturi de administratori și useri instituționali.
Din 2016 - integrăm modulele dezvoltate online pentru învățământ superior.


Din 2013 - semnatari ai Declarației de la Groningen, din partea României - MEC, susținem Mobilitatea Digitala Internațională a datelor privind studenții și absolvenții (Digital Student Data Portability) - www.groningendeclaration.org.

Din 2016 înregistrarea parcursului educațional al tuturor studenților din România și a diplomelor obținute de aceștia, prin platforma RMUR (Registrul Matricol Unic al Universităților din România).
 

Din 2018 - a fost reglementată organizarea, funcționarea și operaționalizarea RMUR, prin adoptarea OM nr. 3714/2018. 

Din 2020 - în platforma se înregistrează și datele despre conducătorii de doctorat. De la aproximativ 300 mii de studenți înregistrați în 2016 (pentru ciclurile de licență, master și doctorat), până în prezent au fost înregistrați peste 1,4 milioane de studenți, din 94 de universități, cu ajutorul a peste 1.200 de utilizatori instituționali.


Din 2016 – evaluarea online a tezelor de doctorat de către CNATDCU, pentru acordarea titlului de doctor, prin platforma suport Teze Doctorat de la aproximativ 1.000 de teze de doctorat încarcate în platformă în anul 2016, în prezent sunt disponibile peste 10.000 de teze de doctorat.

Din 2020 - tezele de doctorat sunt vizibile public. În prezent sunt peste 8.000 de teze de doctorat vizibile public.
Din 2016 - depunerea, evaluarea și monitorizarea online a proiectelor finanțate prin Competiția FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională), prin platforma de administrare a proiectelor, creată in-house. Până în prezent au fost depuse 1.200 de proiecte, din care peste 900 au fost finanțate.Din 2008 - implementarea de studii și cercetari sociologice de monitorizare a studenților și absolvenților, începand din 2015, in-house, prin platforma SAPM (Studenți, Absolvenți și Piața Muncii).

În perioada 2011-2015 am implementat cercetarea longitudinală „Absolvenții si Piaţa Muncii”, primul demers național orientat pe urmărirea legăturii dintre studiile universitare absolvite de tineri și activitatea lor profesională. Studiul s-a desfășurat în trei ediții și au fost monitorizate promoțiile de absolvenți de studii universitare de licență din 2005, 2006, 2009, 2010 și 2014, participând la studiu peste 55.000 de absolvenți și 55 de universități (de stat și particulare).


Începând din 2008 am asigurat, alături de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Institutul de Științele Educației (IȘE), implementarea la nivel național a studiul european EUROSTDENT, care în prezent se află la cea de-a VII-a ediție (România fiind la cea de-a cincea participare). La ultima aplicare din 2017, ediția a VI-a, au existat peste 5.000 de respondenți din peste 100 facultăți și 40 de universități (de stat și private).


Chestionarul Național Studențesc - În prezent, implementăm primul studiu național asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior.

În 2020 am realizat un Raport privind utilizarea sistemelor informatice și a datelor în procesele decizionale în învățământul superior, din dorința de a realiza o cartografiere a acestora și în vederea enunțării unor recomandări care să fluidizeze aceste mecanisme. Ca principalele recomandări identificate se numără: 
 • Evitarea dublei raportări și îmbunătățirea legislației în domeniu;
 • Publicarea datelor deschise; 
 • Adoptarea unor acte normative cu indicatorii de monitorizare a învățământului superior și monitorizarea anuală a acestor indicatori. 
 • Dezvoltarea de noi platforme în vederea eficientizării proceselor de raportare prin folosirea infrastructurii deja existente și a experienței acumulate, precum și pentru a oferi informații coerente pentru procesul de elaborare a politicilor. o Întărirea capacității de a lucra cu sistem informatice; 
 • Susținerea cercetărilor privind impactul politicilor publice.

…și nu ne oprim aici, în 2021… 
 • vom dezvolta platforma Abilitare - suport pentru derularea procesului de acordare a atestatului de abilitare, de către CNATDCU; 
 • vom dezvolta platforma Sesizări – suport pentru derularea procesului de soluționare a sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate și de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat; 
 • vom extinde functionalitățile RMUR și pentru rezidențiat și alte forme de pregătire postuniversitară; 
 • vom asigura interoperabilitatea dintre RMUR si ANS.Încă din anul 2000, oferim suportul pentru CNFIS, participând la fundamentarea și implementarea metodologiilor de finanțare pentru învățământul superior: 
 • Colectăm, verificăm și analizăm datele centralizate în platformele ANS și RMU,
 • Aplicăm și îmbunătățim algoritmii de calcul aplicați;
 • Realizăm anual analize privind impactul și evoluția finantării.
Metodologiile de finanțare actuale sunt rezultatul unui proces complex de îmbunătățire continuă, ancorat la standarde naționale și internaționale. Capacitatea instituțională și performanța noastră a susținut aceasta, în toate etapele de evoluție pornind de la:
 • 2000 – Resursele urmează studentul (finanţare cantitativă bazată pe număr studenţi, pe forme învăţământ si domenii de studiu);
 • 2002 – Introducerea primelor elemente de finanţare calitativă (număr studenţi si 4 indicatori de calitate cu rol limitat);
 • 2003 – Diversificarea indicatorilor de calitate şi creșterea ponderii finanţării (de la 12.7% în 2003, la 30% în 2011);
 • 2012 – Introducerea granturilor doctorale, restructurarea finanțării suplimentare (bazată pe ierarhizare programe studii și introducerea fondului de dezvoltare instituțională;
 • Din 2016 – implementarea finanțării suplimentare (FS) pe clase de indicatori de calitate, aplicați pe ramuri de ştiinţă si implementarea fondului de dezvoltare instituțională (FDI) pe bază de competiție de proiecte.
Am adaptat continuu instrumentele de colectare a datelor, pentru a răspunde creșterii diversității datelor utilizate și nivelului de detaliere al acestora pentru finanțare, de la trei categorii de date la începutul anilor 2000 (studenți, absolvenți și cadre didactice), la șapte categorii de date statistice principale (studenti, absolventi, cadre didactice, mobilitati, servicii cazare, cercetare, servicii sociale, date financiare), utilizate în prezent, cu un total de peste 35 desubcategorii. Am pornit de la maximum 10 rapoarte pentru implementarea anuală a metodologiilor de finanțare, iar în prezent sunt necesare peste 160 de rapoarte cetralizatoare pe care le utilizăm în aplicarea a peste 20 de algoritmi de calcul pentru implementarea metodologiilor de finanțare. 

Asigurăm suport pentru organizarea și desfășurarea Competiției FDI, din 2016 până în prezent, peste 1200 de proiecte depuse şi evaluate pentru finanţare din FDI, în platforma dedicată UdiManager

Din 2012, oferim suportul pentru CNSPIS în vederea actualizării indicatorilor de monitorizare și realizării de analize/prognoze pentru învățământul superior din România, iar din anul 2017 am participat la elaborarea metodologiei de alocare a cifrei de şcolarizare anuale.
 •  Adaptăm permanent procesul de colectare a datelor prin platformele ANS şi RMU, ţinând cont de evoluţia necesarului de date utilizate de CNSPIS, pentru elaborarea metodologiilor;
 • Analizăm şi monitorizam procesul de raportare a datelor; 
 • Realizăm analize privind evoluția numărului de absolvenți de programe de studii universitare pe domenii;
 • Elaborăm rapoarte de analiză, la nivel internațional, a indicatorilor de monitorizare pentru învățământul superior.
Am crescut și ne-am dezvoltat alături de consiliile consultative ale Ministerului Educației pentru învățământ superior, oferind sprijinul necesar pentru desfășurarea activității acestora:

Este structura care gestionează instrumentele de finanțare a învățământului superior. Acesta publică anual rapoarte relevante în domeniu - www.cnfis.ro;

Elaborează periodic indicatori de monitorizare și prognoză a învățământului superior, fundamentand anual cifra de școlarizare - www.cnspis.ro;

 Are drept misiune promovarea unei culturi a eticii și integrității în universități, contribuind la creșterea încrederii în învățământul superior românesc www.cemu.ro;

 Analizează procesul de acordare a titlurilor de doctor și solutionează sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat www.cnatdcu.ro.

Asigurăm suportul în elaborarea, fundamentarea şi implementarea politicilor publice în educație. În acest sens, publicăm periodic rapoarte, studii de impact și analize pe teme precum: dimensiunea socială a educației, internaționalizare, management universitar și Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA). Analizele noastre stau, deseori, la baza fundamentării deciziei publice în acest domeniu. Publicăm periodic analize (Policy Briefs - www.uefiscdi.gov.ro/Publicatii) pe baza datelor gestionate de noi, privind tranziția de la liceu la universitate, accesul la învățământul superior, internațioalizarea educației sau studiile doctorale etc.

  

Elaborăm ghiduri și manuale pentru universități astfel încât acestea să dezvolte o serie de politici pe diverse teme de interes și opțiuni de politici publice pentru ca decidenții să găsească soluții la problemele sistemice în domenii precum internaționalizarea educației, managementul universitar, echitate, gestiunea datelor etc. - www.uefiscdi.gov.ro/Publicatii

Publicăm articole de specialitate în domeniul politicilor publice privind învățământul superior în publicații prestigioase.  

Colaborăm în proiecte strategice cu parteneri internaționali de renume, instituții reprezentative, structuri și organizații internaționale: Comisia Europeană, Consiliul Europei, Banca Mondială, Asociația Europeană a Universităților, Asociația Internațională a Universităților, Consilii Naționale de Cercetare din alte state, universități și experți recunoscuți la nivel internațional. 

Inovăm participând la fundamentarea politicilor publice privind învățământul superior prin implementarea de proiecte naționale strategice:
Back to the top


Inovare şi transparenţă în managementul cercetării
Implementăm cele mai bune practici europene în finanţarea proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare: 
 • Evaluăm internaţional – peste 75.000 propuneri de proiecte, cu implicarea a cel puţin 10.000 experţi din ţară şi străinătate; 
 • Propunerile de proiecte se scriu şi în limba engleză din 2005; 
 • Evaluarea, contractarea, raportarea şi monitorizarea, din 2012, online; 
 • Promovăm Open Science – Open Access din 2014!
Pentru susţinerea tuturor componentelor esenţiale ale demersurilor de cercetare au fost dezvoltate mai mult de 25 tipuri de granturi şi programe:

  Dezvoltarea resursei umane

 

   


Pentru a stimula competenţa şi pentru a pune în valoare experienţa comunităţii, am publicat volume ce reunesc numeroase poveşti de succes:

      

  

Competiţia PCCE 2008 a schimbat paradigma procesului de evaluare a proiectelor de cercetare din cadrul Planului Naţional de CDI. Astfel, în anul 2008 s-a derulat primul proces de evaluare cu experţi din străinătate şi au fost organizate primele şedinţe de paneluri internaţionale, la Bucureşti. Totodată, prin această competiţie, finanţarea proiectelor de cercetare s-a adresat şi cercetătorilor din străinătate care doreau să-şi desfăşoare activitatea de cercetare în instituţii din România. Şi, nu în ultimul rând, competiţia a modificat şi dimensiunea bugetară a unui proiect naţional de cercetare, fiind de aproximativ 2 milioane de Euro.

  

 

 

Premiile acordate pentru autorii români au depăşit 125 milioane de lei.

Pentru fiecare euro ”adus” în ţară din competiţiile H2020, organizaţiile de cercetare din România primesc şi finanţare naţională, pentru activităţi complementare de cercetare (% din finanţarea de la CE).         

Începând cu anul 2011, platforma UDiManager asigură desfăşurarea online a competiţiilor administrate de UEFISCDI, punând la dispoziţia utilizatorilor:
 • Module personalizate pe fiecare competiţie care permit aplicanţilor înregistrarea online a propunerilor de proiecte;
 • Module de evaluare online utilizate de experţi naţionali şi internaţionali;
 • Accesul aplicanţilor la rapoartele de evaluare;
 • Notificări pentru aplicanţi şi experţii evaluatori referitoare la procesul de evaluare; 
 • Module administrative pentru staff-ul UEFISCDI (verificarea eligibilităţii administrative, algoritm de alocare automată, instrumente de monitorizare a desfăşurării competiţiilor)Începând cu anul 2012, prin intermediul platformei EvoC se desfăşoară implementarea proiectelor finanțate la nivelul PNCDI II, PNCDI III și EEA & Norway Grants:
 • Module care permit gestionarea fluxurilor de contractare, raportare şi monitorizare online a proiectelor finanţate;
 • Notificări către directorii de proiecte şi personalul UEFISCDI referitoare la desfăşurarea proceselor, plăţi efectuate;
 • Cont instituţional prin intermediul căruia reprezentanţii instituţiilor au acces la toate informaţiile din proiectele coordonate de instituţia lor şi date statistice referitoare la achiziţii, deplasări.


Platforma BrainMap reuneşte experți evaluatori români și străini, aplicanți şi directori ai proiectelor depuse/finanțate, alături de antreprenori a căror activitate este dedicată cercetării şi inovării.
 • Facilitează procesul de evaluare a proiectelor de cercetare prin instrumente de validare a evaluatorilor de către membrii consiliior consultative CDI;
 • Permite căutarea de experţi pe arii tematice, geografic sau prin word cloud;
 • Permite utilizatorilor crearea de conturi instituţionale prin intermediul cărora instituţiile completează profilul instituţional, pot vizualiza administratorii instituţionali din toate platformele UEFISCDI, văd informatii despre utilizatorii afiliaţi şi proiectele finanţate; 
 • Registrul organizaţiilor – în care sunt incluse instituţii implicate în proiecte finanţate de UEFISCDI şi de Comisia Europeană sau cu utilizatori Brainmap afiliaţi;
 • Registrul rezultatelor – permite vizualizarea rezultatelor obţinute prin proiectele finanţate de UEFISCDI; 
 • Include modul care permite vizualizarea detaliată şi rapoarte statistice şi geografice referitoare la proiecte de cercetare finanţate de UEFISCDI, Comisia Europeană, MEC, ROSA, IFA, OIC – POC din cadrul PNCDI II, PNCDI III, FP7, H2020, Programul Nucleu, Programul Operațional Competitivitate, EEA/ Norwegian Financial Mechanism; 
 • Dispune de module care permit înregistrarea şi selecția membrilor consiliilor consultative CDI și Învățământ Superior (CNCS, CNATDCU, CNSPIS).
Platforma promovează infrastructurile de cercetare la nivel național și internațional, sporind astfel vizibilitatea serviciilor și echipamentelor acestora
 • Conectează proprietarii de infrastructură de cercetare cu potențiali clienți (cercetători și reprezentanți ai companiei)
 • Integrăm actori internaţionali în platformă, din 2020.


Promovăm excelența cercetării și inovării din România la nivel european și internațional

Peste 45 parteneriate tip ERA NET derulate de UEFISCDI, cu buget de la Comisia Europeană, prin care s-au finanțat mai mult de 400 proiecte în care echipe din România colaborează în consorții internaționale, crescând vizibilitatea comunității de cercetare și inovare din țara noastră. Aflaţi mai multe informaţii aici: ERA-Net Cofund / ERA-Net prin Orizont 2020

Suntem parteneri credibili în proiecte și programe internaționale și am dezvoltat parteneriate bilaterale dedicate cercetătorilor și inovatorilor români, prin colaborările cu agenții de finanțare similare din Franța, Germania, Olanda și Elveția: ANR, DFG, NWO, SNSF. 

De asemenea, programul de cercetare EEA & Norway Grants - unde UEFISCDI îndeplinește rolul unui "organism intermedia" de implementare (41 proiecte în implementare). Află mai multe informaţii aici: EEA & Norway Grants  

Susţinem participarea românească la iniţiativele europene şi internaţionale: AAL, EUREKA, EUROSTARS, NATO, art. 185 al TFUE şi altele asemenea. Începând cu 2008: Proiecte Eureka Traditional (Network), Eureka-Cluster şi Eurostars, iar începând cu 2011: Programul "Active and Assisted Living" AAL


Am facilitat dialogul constant cu cercetătorii aflați în diaspora și am intensificat eforturile de consolidare a relațiilor existente prin intermediul celor patru conferințe Diaspora stiințifică românească, organizate de-a lungul timpului (2008, 2010, 2012, 2016). Aflaţi mai multe informaţii aici: www.diaspora-stiintifica.ro

Recunoașterea performanței UEFISCDI la nivel european și internațional
Începând cu 2019, după un amplu proces derulat pe parcursul anilor 2017 și 2018, UEFISCDI a fost aceptată, cu unanimitate de voturi, membru al Science Europe (SE), asociatia agențiilor de finanțare din Europa, care contribuie semnificativ la definirea politicilor europene pentru CDI. Comunitatea de cercetare din Romania beneficiază astfel de accesul la ultimele politici în domeniu, iar Open Science, Multiple Lead Agency Colaborations, Research Infrastructures fiind doar câteva domenii în care rolul Science Europe este major. 

Profesionalismul nostru în managementul cercetării și inovării la nivel european și international este recunoscut de agenții de finanțare similare din întreaga lume, UEFISCDI fiind invitată să devină membru al mai multor inițiative comune de programare (Joint Programming Initiatives – JPIs). Începând cu 2020, România, prin MEC și UEFISCDI, devine membru al JPI JPI Oceans, JPI FACCE, JPI Cultural Heritage, JPI HDHL, JPI Water, JPI Urban Europe.

Uniți de pasiunea pentru cercetare și inovare, eforturile și viziunea noastră au rezultate. Suntem pe primele 3 locuri în România la accesarea fondurilor direct de Comisia Europeană, conform European Research Ranking în perioada 2012-2019: www.researchranking.orgcordis.europa.eu/datalabTe invităm să descoperi mai multe din povestea noastră: 

Back to the tophttps://uefiscdi.gov.ro/uefiscdi-20-de-ani
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4294, O: 116]