Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de CDI 2014-2020

Proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020”, cod SIPOCA 27, este implementat de Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) în perioada august 2016 - iulie 2019 și este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).
Rolul UEFISCDI în proiectul SIPOCA 27:
a) Susţinerea demersului de actualizare a domeniilor de specializare inteligentă: În România a avut loc în 2013 un amplu proces participativ (www.cdi2020.ro) pentru identificarea unor priorități de specializare inteligentă la nivel național, care au fost introduse în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020. Prin proiectul SIPOCA 27, UEFISCDI avansează demersul de descoperire antreprenorială, prin definiție unul care se desfășoară iterativ, în vederea revizuirii priorităților identificate. Revizuirea este necesară atât datorită oportunităților economice și tehnologice emergente și dinamicii economiilor locale, cât și în urma experienței câștigate în cadrul priorităților finanțate.

În acest context, proiectul presupune:
  • Monitorizarea dinamicii ecosistemelor regionale de inovare prin intermediul unei reţele de observatori, care elaborează o serie de rapoarte regionale (vezi secţiunea Dinamica ecosistemelor regionale de inovare).
  • Organizarea, în fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare a României, a unui workshop de descoperire antreprenorială, pornind de la domeniile cu potential economic și de inovare  analizate în rapoartele observatorilor regionali şi a unor descrieri de oportunităţi tehnologice emergente. Workshop-urile urmăresc identificarea subdomeniilor cu potențial de specializare inteligentă la nivel regional, în acord cu interesele specifice ale actorilor de inovare (vezi secţiunea Rapoartele workshop-urilor de descoperire antreprenorială).
  • Organizarea a patru workshop-uri naţionale, cu obiectivul de a integra inputul regional în vederea revizuirii specializărilor inteligente naţionale.

b) Facilitarea unui proces de monitorizare continuă a ecosistemului de inovare din România, prin platforme dedicate:

BrainMap - comunitatea online a inovatorilor, cercetătorilor şi antreprenorilor cu activitate în România
ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructure System) - poarta de acces către serviciile de cercetare și tehnologice asociate infrastructurilor de cercetare


Dinamica ecosistemelor regionale de inovare

1. Harta actorilor de inovare
Această hartă prezintă actori din mediul privat, activi în domeniul inovării și organizații cu rol de suport pentru antreprenoriat și inovare, astfel:
  • Companii de tipul SRL sau SACD implicate în proiecte depuse sau în proiecte finanţate de UEFISCDI.
  • Companii inovative identificate în cadrul proiectului SIPOCA 27 de către echipa de observatori regionali
  • Organizații cu rol de suport pentru antreprenoriat și inovare identificate în cadrul proiectului SIPOCA 27 de echipa de observatori regionali (hub-uri, acceleratoare, incubatoare, clustere, parcuri industriale, centre de transfer tehnologic)
* Harta in versiune full screen poate fi accesata aici.
** Pentru a semnala o companie inovativă sau o organizație cu rol de suport pentru antreprenoriat și inovare vă rugăm să contactați echipa de observatori din regiunea dumneavoastră.
 Datele de contact sunt disponibile în secțiunea „Reţeaua de observatori regionali”.
*** Harta se actualizează periodic.


2. Harta evenimentelor legate de inovare şi antreprenoriat
Harta prezintă evenimente pe teme legate de cercetare, dezvoltare şi inovare şi antreprenoriat inovativ identificate în cadrul proiectului SIPOCA 27 de către echipa de observatori regionali.

* Harta in versiune full screen poate fi accesata aici.
** Datele se actualizează săptămânal.


3. Rapoarte privind ecosistemele regionale de inovare
În cadrul proiectului SIPOCA 27, echipa de observatori regionali a elaborat o serie de rapoarte care au ca scop identificarea şi analiza bazată pe evidenţe a unor domenii în cadrul cărora se pot ulterior defini nişe de specializare inteligentă la nivelul fiecărei regiuni. Domeniile care fac obiectul acestor rapoarte nu sunt restrictive, ci reprezintă baza unei conversaţii la nivelul actorilor de inovare din regiune. Astfel, rapoartele vizează potenţialul de specializare inteligentă în domeniile:

Rapoarte elaborate în 2018:

Regiunea Bucuresti-Ilfov

Regiunea Centru

Regiunea Nord-Vest

Regiunea Nord-Est

Regiunea Sud-Muntenia

Regiunea Sud-Vest

Regiunea Sud-Est

Regiunea Vest


Rapoarte elaborate în 2017:
4. Rapoartele workshop-urilor de descoperire antreprenorială
În cadrul proiectului SIPOCA 27 se organizează workshop-uri de descoperire antreprenorială în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare a României, cu obiectivul de a identifica, într-o manieră participativă şi iterativă, domeniile cheie de competitivitate la nivel regional.

Rapoartele de faţă documentează workshop-urile desfăşurate deja, detaliind contextul, metodologia, inputul şi rezultatele dialogului faţă în faţă cu actorii relevanţi din regiune:
5. Rapoartele workshop-urilor de elaborare a foilor de parcurs asociate specializărilor inteligente
Workshop-urile naționale de elaborare a foilor de parcurs asociate specializării inteligente reunesc actori relevanţi din ecosistemul de inovare național la un dialog structurat de calibrare a obiectivelor și aşteptărilor de viitor cu privire la specializarea inteligentă. Mai precis, un astfel de workshop presupune:
- construcția unor aspirații referitoare la posibile nișe de specializare inteligentă într-un anumit domeniu cu potențial competitiv, pornind de la oportunităţi – tehnologice și de piață - și capabilități actuale în România;
- identificarea, printr-o metodă participativă, a acelor competențe/ capabilități relevante pentru mai multe aspirații propuse și care ar putea contribui la creșterea competitivității domeniul vizat
6. Reţeaua de observatori regionali
Regiunea Nord-Est: Prosan Carmen - carmen.prosan@uefiscdi.ro
Regiunea Nord-Est: Birhală Laura - laura.birhala@uefiscdi.ro
Regiunea Sud-Vest Oltenia: Gheorghe Daniela - daniela.gheorghe@uefiscdi.ro
Regiunea Sud-Vest Oltenia: Băltăreţu Cătălin - catalin.baltaretu@uefiscdi.ro
Regiunea București-Ilfov: Miuți Ruxandra - ruxandra.miuti@uefiscdi.ro
Regiunea București-Ilfov: Carată Cristina - cristina.carata@uefiscdi.ro
Regiunea Centru: Petrovan Medeea Katerina - medeea.petrovan@uefiscdi.ro
Regiunea Centru: Ganea Sorin - sorin.ganea@uefiscdi.ro
Regiunea Nord-Vest: Simion Elena - elena.simion@uefiscdi.ro
Regiunea Nord-Vest: Dinu Alexandru - alex.dinu@uefiscdi.ro
Regiunea Sud-Muntenia: Tran Adriana - adriana.tran@uefiscdi.ro
Regiunea Sud-Muntenia: Şerbanică Cristina - cristina.serbanica@uefiscdi.ro
Regiunea Vest: Craciun Andrei - andrei.craciun@uefiscdi.ro
Regiunea Sud-Est: Chiriţă Cristina - cristina.chirita@uefiscdi.ro
Regiunea Sud-Est: Liana Bălan - liana.balan@uefiscdi.ro 

Site proiect: http://sipoca27.ro/

Persoane de contact:
Mihaela Damian 90
Mihaela Damian
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 308 05 02
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.damian@uefiscdi.ro
Bianca Dragomir 90
Bianca Dragomir
Expert proiect
Telefon:
+40 21 307 19 72
Fax:
+40 21 311 59 92
bianca.dragomir@uefiscdi.ro
Știri asociate:
04 Jul 2019

Conferința de închidere proiect SIPOCA 27

Conferința de închidere a proiectului “Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în S...

19 Mar 2019

Workshop de elaborare a foii de parcurs asociate specializării inteligente în domeniul sănatate - proiect SIPOCA27

UEFISCDI organizează workshop-ul de elaborare a foii de parcurs asociate specializării intelig...

01 Mar 2019

Workshop de elaborare a foilor de parcurs asociate specializărilor inteligente

UEFISCDI organizează workshop-ul de elaborare a foii de parcurs asociate specializării inteligente în domeniul agroalimentar. Eveni...

22 Jun 2018

Workshop de descoperire antreprenorială în domeniul software încorporat, aplicaţii mobile, jocuri video

UEFISCDI a organizat Workshop-ul de descoperire antreprenorială în dome...

10 May 2018

Workshop de descoperire antreprenorială în domeniul Senzori, Robotică, Obiecte inteligente - Timișoara

UEFISCDI a organizat workshop-ul de descoperire antreprenorială în domeniul

09 May 2018

Workshop de descoperire antreprenorială în domeniul Robotică - Cluj Napoca

UEFISCDI a organizat workshop-ul de descoperire antreprenorială în domeniul Robotică, marți, 8 mai 2018, la ClujHub, Cluj Napoca.

Pagina:   1 2
https://uefiscdi.gov.ro/dezvoltarea-capacitatii-administrative-a-mci-de-implementare-a-unor-actiuni-stabilite-in-strategia-nationala-de-cdi-2014-2020
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5586, O: 253]