Programul Orizont 2020 al Comisiei Europene

UEFISCDI este agenţie parteneră în proiecte de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund, co-finanţate la nivelul Programului 3: Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.2. Orizont 2020, din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (PNCDI III), ce au ca scop intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelenţă.

Proiectele de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund în care este implicată sunt:

De asemenea UEFISCDI participă şi în proiecte de tipul CSA (Coordination and Support Actions) ce vizează realizarea unor strategii de cercetare, studii, facilitarea accesului transfrontalier la infrastructura de cercetare, organizarea de conferințe etc.

În prezent este implicată în proiectele CSA:

Proiecte finalizate:

UEFISCDI este partener şi în proiecte de tipul  RIA (Research and Innovation Action) ce vizează crearea de noi cunoștințe și/sau explorarea fezabilității unei tehnologii, a unui produs, a unui proces, a unui serviciu sau a unei soluții noi sau îmbunătățite.

Proiecte finalizate
https://uefiscdi.gov.ro/programul-orizont-2020-al-comisiei-europene
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2385, O: 116]